رفتن به مطلب

خطا هنگام ورود بعد از حساب کاربری


ارسال های توصیه شده

سلام و خسته نباشین

عکس زیرو ببینید حتما

بنده یکی از کاربرانم به همچین مشکلی خورده وقتی به صورت مهمان میاد هیچ مشکلی نیست اما وقتی ورود میزنه این مشکل براش پیش میاد ممنون میشم راهنماییم کنید

بعد ورد به حساب کاربیش سایت میبینه اما پایین چت این اخطار میاد بلو ک ها و بعد چت اصلا نمیبینه

من تست کردم تنها این کاربر مشکل داشته 58f5b0f3a68b5_.thumb.jpg.617ad8932a3c5fd2d8c3a6c78878f523.jpg

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام

به چه علت کپی رایت قالب رو حذف کردید ؟

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در هم اکنون، علی یوسفلاوی گفته است :

سلام

به چه علت کپی رایت قالب رو حذف کردید ؟

به خدا من کپی رایت حذف نکردم به قرآن حذف نکردم همینطوری بوده

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به ویرایش قالب ها برید و footer رو باز کنید سپس کدهاشو به طور کامل با کد های زیر عوض کنید

<div class="footer_cp1">
 <span class="cp_site">
 <ul class='atso'>
  <li><a onclick="scrollToTop();return false" href='#ipsLayout_header'><i class="fa fa-angle-up"></i></a></li>
  </ul>
 </span>
{{if ( \IPS\Settings::i()->site_online || \IPS\Member::loggedIn()->group['g_access_offline'] ) and ( \IPS\Dispatcher::i()->application instanceof \IPS\Application AND \IPS\Dispatcher::i()->application->canAccess() )}}
<ul class='ipsList_inline ipsType_center' id="elFooterLinks">

	{{$languages = \IPS\Lang::getEnabledLanguages();}}
	{{if count( $languages ) > 1}}
		<li>
			<a href='#elNavLang_menu' id='elNavLang' data-ipsMenu data-ipsMenu-above>{lang='language'} <i class='fa fa-caret-down'></i></a>
			<ul id='elNavLang_menu' class='ipsMenu ipsMenu_selectable ipsHide'>
			{{foreach $languages as $id => $lang }}
				<li class='ipsMenu_item{{if \IPS\Member::loggedIn()->language()->id == $id || ( $lang->default && \IPS\Member::loggedIn()->language === 0 )}} ipsMenu_itemChecked{{endif}}'>
					<form action="{url="app=core&module=system&controller=language" noprotocol="true" csrf="true" seoTemplate="language"}" method="post">
					<button type='submit' name='id' value='{$id}' class='ipsButton ipsButton_link'>{{if $lang->get__icon()}}<i class='{$lang->get__icon()}'></i> {{endif}}{$lang->title} {{if $lang->default}}{lang="default"}{{endif}}</button>
					</form>
				</li>
			{{endforeach}}
			</ul>
		</li>
	{{endif}}
	{{$themes = \IPS\Theme::getThemesWithAccessPermission();}}
	{{if count ( $themes ) > 1 }}
		<li>
			<a href='#elNavTheme_menu' id='elNavTheme' data-ipsMenu data-ipsMenu-above>{lang='skin'} <i class='fa fa-caret-down'></i></a>
			<ul id='elNavTheme_menu' class='ipsMenu ipsMenu_selectable ipsHide'>
			{{foreach $themes as $id => $set }}
				{{if $set->canAccess()}}
					<li class='ipsMenu_item{{if \IPS\Theme::i()->id == $id}} ipsMenu_itemChecked{{endif}}'>
						<form action="{url="app=core&module=system&controller=theme" noprotocol="true" csrf="true" seoTemplate="theme"}" method="post">
						<button type='submit' name='id' value='{$id}' class='ipsButton ipsButton_link'>{lang="$set->_title"} {{if $set->is_default}}{lang="default"}{{endif}}</button>
						</form>
					</li>
				{{endif}}
			{{endforeach}}
			</ul>
		</li>
	{{endif}}
	{{if \IPS\Settings::i()->privacy_type != "none"}}
		<li><a href='{{if \IPS\Settings::i()->privacy_type == "internal"}}{url="app=core&module=system&controller=privacy" seoTemplate="privacy"}{{else}}{setting="privacy_link"}{{endif}}'>{lang="privacy"}</a></li>
	{{endif}}
	{{if \IPS\Member::loggedIn()->canAccessModule( \IPS\Application\Module::get( 'core', 'contact' ) ) and !( \IPS\Dispatcher::i()->application->directory == 'core' and \IPS\Dispatcher::i()->module and \IPS\Dispatcher::i()->module->key == 'contact' )}}
		<li><a href='{url="app=core&module=contact&controller=contact" seoTemplate="contact"}' data-ipsdialog data-ipsDialog-remoteSubmit data-ipsDialog-flashMessage='{lang="contact_sent_blurb"}' data-ipsdialog-title="{lang="contact"}">{lang='contact'}</a></li>
	{{endif}}
</ul>	
</div>

<div class="cr_at">
 <span><a href='http://IPSFarsi.ir/profile/486-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%88%DB%8C/' style="color:#FFF ;" target="_blank">طراحی توسط: علی یوسفلاوی </a></span>
</div>
{{if \IPS\Dispatcher::i()->application instanceof \IPS\Application AND \IPS\Dispatcher::i()->application->canManageWidgets()}}
	<button type='button' id='elWidgetControls' data-action='openSidebar' data-ipsTooltip title='{lang="manage_blocks"}' class='ipsButton ipsButton_primary ipsButton_narrow'><i class='fa fa-chevron-right'></i></button>
{{endif}}
{{endif}}

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 2 دقیقه قبل، علی یوسفلاوی گفته است :

به ویرایش قالب ها برید و از footer رو باز کنید سپس کدهاشو به طور کامل با کد های زیر عوض کنید


<div class="footer_cp1">
 <span class="cp_site">
 <ul class='atso'>
  <li><a onclick="scrollToTop();return false" href='#ipsLayout_header'><i class="fa fa-angle-up"></i></a></li>
  </ul>
 </span>
{{if ( \IPS\Settings::i()->site_online || \IPS\Member::loggedIn()->group['g_access_offline'] ) and ( \IPS\Dispatcher::i()->application instanceof \IPS\Application AND \IPS\Dispatcher::i()->application->canAccess() )}}
<ul class='ipsList_inline ipsType_center' id="elFooterLinks">

	{{$languages = \IPS\Lang::getEnabledLanguages();}}
	{{if count( $languages ) > 1}}
		<li>
			<a href='#elNavLang_menu' id='elNavLang' data-ipsMenu data-ipsMenu-above>{lang='language'} <i class='fa fa-caret-down'></i></a>
			<ul id='elNavLang_menu' class='ipsMenu ipsMenu_selectable ipsHide'>
			{{foreach $languages as $id => $lang }}
				<li class='ipsMenu_item{{if \IPS\Member::loggedIn()->language()->id == $id || ( $lang->default && \IPS\Member::loggedIn()->language === 0 )}} ipsMenu_itemChecked{{endif}}'>
					<form action="{url="app=core&module=system&controller=language" noprotocol="true" csrf="true" seoTemplate="language"}" method="post">
					<button type='submit' name='id' value='{$id}' class='ipsButton ipsButton_link'>{{if $lang->get__icon()}}<i class='{$lang->get__icon()}'></i> {{endif}}{$lang->title} {{if $lang->default}}{lang="default"}{{endif}}</button>
					</form>
				</li>
			{{endforeach}}
			</ul>
		</li>
	{{endif}}
	{{$themes = \IPS\Theme::getThemesWithAccessPermission();}}
	{{if count ( $themes ) > 1 }}
		<li>
			<a href='#elNavTheme_menu' id='elNavTheme' data-ipsMenu data-ipsMenu-above>{lang='skin'} <i class='fa fa-caret-down'></i></a>
			<ul id='elNavTheme_menu' class='ipsMenu ipsMenu_selectable ipsHide'>
			{{foreach $themes as $id => $set }}
				{{if $set->canAccess()}}
					<li class='ipsMenu_item{{if \IPS\Theme::i()->id == $id}} ipsMenu_itemChecked{{endif}}'>
						<form action="{url="app=core&module=system&controller=theme" noprotocol="true" csrf="true" seoTemplate="theme"}" method="post">
						<button type='submit' name='id' value='{$id}' class='ipsButton ipsButton_link'>{lang="$set->_title"} {{if $set->is_default}}{lang="default"}{{endif}}</button>
						</form>
					</li>
				{{endif}}
			{{endforeach}}
			</ul>
		</li>
	{{endif}}
	{{if \IPS\Settings::i()->privacy_type != "none"}}
		<li><a href='{{if \IPS\Settings::i()->privacy_type == "internal"}}{url="app=core&module=system&controller=privacy" seoTemplate="privacy"}{{else}}{setting="privacy_link"}{{endif}}'>{lang="privacy"}</a></li>
	{{endif}}
	{{if \IPS\Member::loggedIn()->canAccessModule( \IPS\Application\Module::get( 'core', 'contact' ) ) and !( \IPS\Dispatcher::i()->application->directory == 'core' and \IPS\Dispatcher::i()->module and \IPS\Dispatcher::i()->module->key == 'contact' )}}
		<li><a href='{url="app=core&module=contact&controller=contact" seoTemplate="contact"}' data-ipsdialog data-ipsDialog-remoteSubmit data-ipsDialog-flashMessage='{lang="contact_sent_blurb"}' data-ipsdialog-title="{lang="contact"}">{lang='contact'}</a></li>
	{{endif}}
</ul>	
</div>

<div class="cr_at">
 <span><a href='http://IPSFarsi.ir/profile/486-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%88%DB%8C/' style="color:#FFF ;" target="_blank">طراحی توسط: علی یوسفلاوی </a></span>
</div>
{{if \IPS\Dispatcher::i()->application instanceof \IPS\Application AND \IPS\Dispatcher::i()->application->canManageWidgets()}}
	<button type='button' id='elWidgetControls' data-action='openSidebar' data-ipsTooltip title='{lang="manage_blocks"}' class='ipsButton ipsButton_primary ipsButton_narrow'><i class='fa fa-chevron-right'></i></button>
{{endif}}
{{endif}}

 

دست شما درد نکنه انجامش دادم به خدا من کاری نکرده بودم تو ورژن جدید ک نصب کردم اینطوری شده

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به بخش پشتیبانی برید و ببینید وضعیت دیتابیس چجوری هست ، یک بار هم روی قسمتی به درستی کار نمی کند بزنید

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 5 دقیقه قبل، علی یوسفلاوی گفته است :

به بخش پشتیبانی برید و ببینید وضعیت دیتابیس چجوری هست ، یک بار هم روی قسمتی به درستی کار نمی کند بزنید

من تو یه قسمتی دچار مشکل شدم وقتی میزنم قسمتی به درستی کار نمیکند زدم یه قسمتی قرمز شده بود که زدم به صورت خودکار دست شد و دیتابیسم هیچ مشکلی نداشت سبز بودن بقیه

ولی باز همون مشکل برای کاربر هست

مشکل حل کردم این افزونه دچار مشکل بود برای کاربر

Advanced Status Updates

 

حالا باید چیکار کنم >‌؟

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

ما مجبور شدیم تا از کوکی ها و فناوری های مشابه برای اجرای این وب سایت استفاده کنیم تا بتوانیم تجربه بهتری در زمان استفاده از سایت برای شما ایجاد نماییم. سیاست حریم خصوصی.