رفتن به مطلب

برای شروعی حرفه ای آماده اید ؟!

سایت ساز IPSنسخه ۴/۴/۱۰
فارسی ساز IPS ۴.۴بیلد ۵
تاریخ هجری شمسینسخه ۴.۷.۳

توجه کنید برای دانلود فایل های اختصاصی باید سایت خود را ثبت کنید. اطلاعات بیشتر.

جستجو در
 • تنظیمات بیشتر ...
نمایش نتایجی که شامل ...
جستجو در ...

صائب کوهپایه

تیم مدیریت
 • تعداد ارسال ها

  2137
 • تاریخ عضویت

 • روز های برد

  175

فایل ارسال شده توسط صائب کوهپایه

 1. رایگان

  Raffles System

  توسط این مد می توانید سیستم بخت آزمایی و قرعه کشی راه اندازی نمایید.
   
  Notice:
  Compatibility: IPS 4.4 only!
  Requirement:
  For Raffles: Commerce: https://invisionpower.com/features/commerce
  For Giveaways: Commerce NOT required
  THIS IS NOT AN UPGRADE of the old app (for IP.Board 3), so if you used the old app you probably still have data from the old app in your database, take a read on Manual.pdf in the zip file or request support BEFORE you install this app.
  Each purchase entitles you to use Raffles System on one Community installation.
  Be aware that may have local laws regarding paying for the tickets unless you are registered as a non-profit organization, or have special authorization to do so. Some sites like Paypal usually shut accounts down or even can take actions against the accounts of people using their site in that manner.
  Features:
  Ability to choose which type of content per category: only Raffles, only Giveaways or both
  Up to 100 prizes per raffle/giveaway (category setting)
  Restrictions members participation per raffle/giveaway by:
  Tickets per member (raffles only)
  Number of participants
  Content count
  Reputation points/likes
  Number of days as member
  Groups
  Multiple participants per raffle/giveaway (participants can buy more than one ticket (raffle only) to increase their odds)
  Unlimited categories of raffles/giveaways with permissions,  extra fields, plus unlimited depth of parent-child relationships with a lot of settings, permissions and extra fields
  Category Icons
  Integrates to Commerce, so you can choose a specific payment gateway, tax, fee and comission and use multi-currencies
  Ability to force users to fill the price in currencies
  Ability to switch between currencies with a click to display raffle prices
  Raffles Management on ACP: a place where admins can control status of raffles: activate raffle, change expiration date and perform mod actions like pin/unpin, lock/unlock, etc
  Per member settings: allows to access the app and allows to submit raffles
  Per group settings: allows to access the app, how many approvwd content items must have to access the app and restrict X raffles/giveaways by a period of time (day, week, month and year)
  Robust Admin CP Restrictions
  Ability to take specific actions when a member is deleted or flagged as a spammer
  Ability for users to report potentially offensive content using the built-in Report Center
  Supports item marking, allowing your users to see what adverts have been added or commented/reviewed on
  Integrates to:
  Activity Streams
  Share Links
  Tag/Prefixs system
  Notifications such as new raffles/giveaways, etc
  Follow System for raffles/giveaways and categories
  Announcements
  Advertisements
  Search system
  ACP Live Seach (categories)
  Moderating system, which all commons permissions, such as pin, unpin, delete, feature, move, etc., for Raffles, Comments and Reviews
  Ability to create RSS feeds of all adverts
  More...
   

  8 دریافت

  ارسال

 2. رایگان

  Highlight Linked Posts

  توسط این پلاگین می توانید ارسال هایی که دارای #comment-XXX در آدرس خود هستند را متفاوت نمایید.

  11 دریافت

  بروزرسانی

 3. رایگان

  Invite System

  توسط این برنامه می توانید ثبت نام در سایت را دعوتنامه ای نمایید و امکانات مرتبط با دعوتنامه را داشته باشید.
  قیمت صرفا جهت اطلاع : 15 دلار آمریکا
    Settings:
  Enable Invite System Require an Invitation to Register an Account Restore deleted or expired invitation Display the popup Invitations link on board top? Display total of remaining invitations Invitation Expires after X days Earn one Invitation at every X new content posted ACP Features:
  Invitations Management: a place where you can see the status of each invitation. The status are: PENDING, CONVERTED and EXPIRED. You can invite people, delete or resend invitations. You can also create batch invitations, to be used on a campaign or to be posted elsewhere. It won't send any emails. Bonus form: you can give invitations to a specific member or to a whole member group

  60 دریافت

  بروزرسانی

 4. رایگان

  Support Request Title Length

  این پلاگین عناوین درخواست پشتیبانی را به تعداد مشخصی از کاراکترهای انتخابی شما محدود می کند.
   
  This plugin will limit the Support Request titles to a specific number of characters of your choice.

  0 دریافت

  ارسال

 5. رایگان

  Birthday in Registration Screen

  این پلاگین در زمان ثبتنام تاریخ تولد را از کاربر درخواست میکند
   
  This plugin will allow new users to fill the Birthday on register form.
  Settings:
  Require birth date on registration screen? Require full birth date? If enabled, MONTH, DAY and YEAR will be required. If disabled, only MONTH and DAY are required.

  31 دریافت

  بروزرسانی

 6. رایگان

  New Members Defaults

  این افزونه 5 قابلیت زیر را برای کاربران تازه وارد غیر فعال میکند


       Status update
       Recent Visitors Block
       Pop-up when a user receives a new message
       View Signatures
       Automatically track content / comments
   

  9 دریافت

  بروزرسانی

 7. رایگان

  Google Docs Embed

  نمایش اسناد Google Docs در ادیتور

  13 دریافت

  بروزرسانی

 8. رایگان

  Copy Code to Clipboard

  این افزونه یک دکمه کوچک «کپی به کلیپ بورد» را برای نمایش در کنار تمامی بلوک های کد نمایش می دهد. این افزونه اجازه می دهد اعضای سایت به راحتی کد ها را  برای استفاده در برنامه های دیگر کپی کنند !
   
  This plugin enables a small "Copy to Clipboard" button to appear next to all code blocks. This allows your members to easily copy code for use in other applications! 
   

  4 دریافت

  ارسال

 9. رایگان

  Hold Validating Members

  این افزونه به ادمین اجازه میدهد کاربران منتظر تایید را در بخش مدیریت را در دفعات بعدی برای اعتبار سنجی برسی کند
  This plugin allows you to put members in admin validation on hold for later review.
  Features:
  Put on hold from admin validating members list. Put on hold from admin edit members forms.

  6 دریافت

  بروزرسانی

 10. رایگان

  Age Verification Pop-Up

  این پلاگین یک پنجره تایید سن را برای مهمانان سایت شما به نمایش در می اورد
  This plugin will add a age verification pop up to your sites guests,
  DEMO
  Features
  Adds a pop up asking if the guests are over a certain age Upload a image to display at the top of the pop up Use the editor to add a message under the image Choose the URL to redirect users to if they are not your chosen age The pop up will only show to guests and not your registered members Uses javascript to hide the pop up away without refreshing the page Uses 1 cookie to remember if the guest has confirmed they are over the certian age  

  1 دریافت

  ارسال

 11. رایگان

  Enhanced User Info Panel

  توسط این افزونه می توانید اطلاعات نمایش کاربر ارسال کننده که در کنار پست ها نمایش داده می شود را با موارد پایین بیشتر کنید
   
  Settings Feature
  Edit the width of the user info panel between 200px - 350px Move the username to the user info panel Show/Hide the users clubs as icons (if they are members of one) Show/Hide the users cover photo (If they have one) Show/Hide the users group with colour formatting Show/Hide the users rank / title Show/Hide the users post count Show/Hide the users reputation Show/Hide the users last activity Show/Hide the users follower amount Show/Hide the users post per day ratio Show/Hide the users amount of leader board member of the days won Choose to use a gold font for the member of the day Show/Hide the users joined date Change the joined date to one saying "With Us For xxx Days" Show/Hide each section for mobile browsing Show/Hide the users online status Change the online status to a pip Choose to use a pulsating green glow for when the users online Show/Hide the users birthday Change the birthday view to the show the members age instead Show/Hide the users timezone Show/Hide secondary group images Move the users rank pips / rank image to below the info panel Set a margin from the top of the post panel (Needed on some themes you won't need for the default theme) Now works with the iAwards user info pane Show/Hide a topic starter badge or field to the info panel (If the user is the topic starter) Show/Hide the users connected device (4.2.x Only) Change the width & height of the avatar between 75px - 200px Change the font of the username (you can use web safe fonts, Google fonts or you can even upload your own!!!!!) Change the height of the users cover photo Choose to have a border-radius around the avatar and enter your own amount Choose what each user group can see on the info panel Now works with (DF42) Members Social Info  

  146 دریافت

  بروزرسانی

 12. رایگان

  Automation Rules - FULL

  برنامه ای فوق العاده قدرتمند که شما را قادر می سازد بدون استفاده از مدهای IPS یا برنامه نویسی بخش های مختلف IPS خود را شخصی سازی و طمابق دلخواه خود تغییر دهید.
  فرض کنید شما می خواهید کاربران بعد از ارسال ۵ مطلب بتوانند از مطالب پیوست استفاده کنند.
  یا فرض کنید می خواهید تنها به کاربرانی که اطلاعات مورد نظر شما را وارد کرده اند اجازه فعالیت به بخش های خاصی از IPS را بدهید.
  با استفاده از این برنامه می توانید قانون (rule) مورد نظر خود را برای سیستم تعریف نمایید تا سیستم مطابق دلخواه شما عمل کند.
  آموزش استفاده از Automation Rules
  قیمت جهت اطلاع : 35 دلار آمریکا
   
   

  Synopsis
  Automatically update/modify content and member attributes, statuses, and properties Automatically send emails, create conversations, and send notifications Add your own custom data fields to any content, categories, or members Build relationships between fields and content to keep data synchronized Create rule sets that work together to form automated workflows Define your own custom actions that can be used in rules Schedule actions to happen at specific times (one-time or recurring) Schedule bulk processing routines for content and members on your site Share and refine your rules with other communities using import/export :
   
   
   
   

  141 دریافت

  بروزرسانی

 13. رایگان

  Clubs Enhancements

  این منابع به صاحبان باشگاه قدرت بیشتر ی می دهدو آنها را قادر به اجرای توابع بیشتری میکند . این کار در حال حاضر تنها در پنل مدیر کل ممکن است.
  قیمت صرفا جهت اطلاع : 20 دلار آمریکا
  نسخه فارسی سازی شده به صورت کامل این افزونه را از لینک زیر دریافت کنید:
   
   
  This resource will give more power to Club Owners. They will be able to execute functions currently only possible in the Admin CP.
  Features:
  Add ability to create a custom HOME page for the Club Convert forums or apps categories into Club Features with a single click, so you don't need to manually move a bunch of items (topics, images, files, events, etc) - Admin CP feature. Manage Club Features: Reorder (drag and drog) features Disable features: items from a disabled feature will not appear in the Club activity stream Delete features: just like on ACP, with option to delete content or move it to another club/category. Allow members to choose which features will be automatically created when creating a club. Restrict number of equal features per club (example: you can only have one "topic" feature). Restrict Number of Clubs per member. Restrict Number of Clubs a member can join. Add ability to create a QUESTION feature when creating a feature from FORUMS app. Add members to the club (setting to allow Club Owners to use it. Admins can use it). Add members from a specific user group to the club (secondary groups checked) (setting to allow Club Owners to use it. Admins can use it). Change owner of the club. Change type of the club (option according to the owner group setting). Display club icons on users posts Display club icons on user profile (hover card) Settings:
  Allow admins/club owners to create a custom HOME page for the Club Restrict Number of Features? Number of features per club Allow Club Owners to manually ADD MEMBERS? Display 'Added By' info when admin/owner add members manually Display Club Icon on posts panel? Number of Club Icons to display Club Icons Sort Order: name, last activity and random Display Club Icons on Hovercard Profile? Number of Club Icons to display Club Icons Sort Order: name, last activity and random  

  48 دریافت

  بروزرسانی

 14. رایگان

  Enhanced Widgets

  ویجتهای پیشرفته را دانلود کنید و بخش مدیرت خود را با برخی از ویدجت های خوش طعم مانند صفحه 3D با آمار پر کنید
   
  Download Enhanced Widgets and liven up your board with some tasty looking widgets including 3D pie charts filled with stats
  Features nice new design instead of the default IPS widgets, Shows the prefix of the topics if one is set with a nice coloured box around the prefix, Select what forums to show the results from, Select the limit of results to show on each widget, You can also pick the topic prefix colours on each widget, This currently has 12 widgets but more will be coming ( Let me know what sort of ones you would like )
  Widgets
  Recent posts ( Shows a list of the recent posts ) Recent posts with replies ( Shows a list of the recent posts showing 3 lines of their post ) Recent posts dual column ( Shows a dual column list of the recent posts not suitable for the sidebar ) Recent topics ( Shows a list of the recent topics ) Recent topics dual column ( Shows a dual column list of the recent topics not suitable for the sidebar ) Trending topics ( Hot Topics ) ( Shows a list of the hot topics ) Lounge ( Shows a list of the topics from your chosen forum ) Members per group ( Shows a 3D pie chart of the member count per group ) Posts per forum ( Shows a 3D pie chart of the post count per forum ) Members per club ( Shows a 3D pie chart showing how many members are in each club ) Topics per forum ( Shows a 3D pie chart showing how many topics are in each forum ) Reactions per reaction ( Shows 3D pie chart showing how many reactions have been awarded per reaction ) All widgets have their own settings and can be changed in the widget edit settings

  4 دریافت

  ارسال

 15. رایگان

  Rankings: top posters, top topic creators, most liked

  این پلاگین ویجت رتبه بندی اعضا را اضافه میکند که در دو جهت عمودی و افقی کار میکند
   
  LibterRanking plugin adds highly configurable members ranking widget which works both in horizontal and vertical orientation.
  Configuration
  Widget title Number of members to display Time in days to count posts/topics/reputation Content type (posts, topics or reputation) Excluded member groups

  59 دریافت

  بروزرسانی

 16. رایگان

  WordPress SSO

  این پلاگین جایگزین سیستم پیش فرض ورود / ثبت نام IPS4 front-end با وردپرس است.
  قیمت 75 دلار آمریکا
  This plugin replaces the default IPS4 front-end login/registration system with WordPress.
  This plugin contains the following features
  Role syncing: The ability to move users into IPS4 groups dependant on the role assigned to them in WordPress. Account Management: Relevant account management pages are redirected to the WordPress counterparts Login/Register/Logout redirection: After clicking the login/register/logout links, the user will be directed back to the IPS4 page they were on Invision Community 4.2 compatibility Invision Community 4.3
  With the recently announced OAuth changes in Invision Community 4.3 which makes it far easier to configure an SSO solution with WordPress, what benefits does this plugin bring over the new built in functionality?
   
  Invision Community 4.3
  WordPress SSO
  Automatic login


  Role Syncing to Member Groups


  Important considerations
  Your WordPress and IPS4 installation MUST BE on the same domain (sub-domains are fine). - Sub domains require a modification to your WordPress configuration. This plugin completely replaces the front-end login system. If you wish to use any other SSO/Social logins, these must be configured in WordPress instead. Users must have a WordPress account to sign in, you may need to import your IPS4 users to WordPress if they do not already have an account This SSO cannot be used to log users into the AdminCP. They will need to use a password that can be set locally (by another admin, edit the user account and 'change' password) Please make sure that you understand these considerations and are happy with them before purchasing, there will be no refunds.
  Compatibility
  This SSO should be compatible with most versions of WordPress, however it has only been tested on the later versions (4.4.x+)
   

  4 دریافت

  بروزرسانی

 17. رایگان

  Login Logs

  توسط این برنامه به شما یک اطلاعات جامعی از کاربرانی که وارد شده اند یا انلاین هستن و .. میدهد
  Time of attempt, Member account Username/Email used, IP Address Attempt number Result It should be noted that there is the potential for massive amounts of data to be stored with this application on busy sites, so I recommend you use the LOG PRUNING setting to prune old logs daily.

  35 دریافت

  بروزرسانی

 18. رایگان

  Donate Sidebar

  توسط این افزونه می توانید مقادیری را مشخص نمایید تا کاربران ، به عنوان کمک مالی پرداخت نمایند.

  33 دریافت

  بروزرسانی

 19. رایگان

  Chatbox Extender

  توسط این افزونه در صورت ایجاد پست یا تاپیک جدید می توان یک پیام به صورت اتوماتیک در ChatBox ارسال کرد.
  این برنامه نیاز به نصب چت باکس دارد
  This plugin extends (BIM) Chatbox by creating a new chat when a new topic/item or comment/review is posted. You can configure which user groups can use it and in which forums/categories/nodes.
   

  76 دریافت

  بروزرسانی

 20. رایگان

  Sidebar Poll

  توسط این افزونه می توانید نظر سنجی جدا از نظر سنجی های تاپیک ها در کنار سایت خود ایجاد نمایید.

  52 دریافت

  بروزرسانی

 21. رایگان

  Forum Table Header

  توسط این افزونه یک جدول به بالای هر بخش اضافه می گردد که همانند نسخه قدیمی IPS عنوان هر ستون را که چه چیزی است (مثل آخرین ارسال، عنوان و ... ) را نمایش می دهد.

  34 دریافت

  بروزرسانی

 22. رایگان

  2 Letters in Profile Letters

  این افزونه حروف اسم را به صورت دو حرف بزرگ نمایش میدهد
  Setting:
  Exclude word: First letter from these words will not be used in the avatar. You can see above it excluded the "di" word. Note:
  This change does not happen automatically for users already registered. It will occur after they change their display name.  

  59 دریافت

  بروزرسانی

 23. رایگان

  Change Post Author

  با کمک این افزونه میتوانید نویسنده موضوع را تغییر دهید.
   
  قیمت صرفا جهت اطلاع : 8.95 دلار آمریکا

  71 دریافت

  بروزرسانی

 24. رایگان

  Messages

  با کمک این برنامه میتوان متن های سفارشی ایجاد کرد و در هر قسمت نمایش داد

  86 دریافت

  بروزرسانی

 25. رایگان

  Auto Follow Club

  این پلاگین افرادی که در بخش گروه ها اضافه میشوند به طور خودکار آن گروه را دنبال میکنند و در صورت حذف باعث حذف دنبال شدن میشود 
   
  This plugin will make the member who joins the club to follow it automatically. The follow will be removed when the member leave the club.
   

  2 دریافت

  بروزرسانی

×
×
 • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

ما مجبور شدیم تا از کوکی ها و فناوری های مشابه برای اجرای این وب سایت استفاده کنیم تا به ما در درک نحوه استفاده از آن کمک کند. سیاست حریم خصوصی.