رفتن به مطلب

برای شروعی حرفه ای آماده اید ؟!

سایت ساز IPSنسخه ۴/۴/۱۰
فارسی ساز IPS ۴.۴بیلد ۵
تاریخ هجری شمسینسخه ۴.۷.۳

توجه کنید برای دانلود فایل های اختصاصی باید سایت خود را ثبت کنید. اطلاعات بیشتر.

جستجو در
 • تنظیمات بیشتر ...
نمایش نتایجی که شامل ...
جستجو در ...

تخته امتیازات

 1. وحید نامنی

  وحید نامنی

  بنیان گذار IPSFarsi


  • امتیاز

   437

  • تعداد ارسال ها

   16771


 2. CHRIS-7

  CHRIS-7

  کاربر رسمی


  • امتیاز

   423

  • تعداد ارسال ها

   492


 3. صائب کوهپایه

  صائب کوهپایه

  تیم مدیریت


  • امتیاز

   279

  • تعداد ارسال ها

   2137


 4. علی یوسفلاوی

  علی یوسفلاوی

  تیم مدیریت


  • امتیاز

   202

  • تعداد ارسال ها

   1379مطالب محبوب

در حال نمایش مطالب دارای بیشترین امتیاز از زمان شنبه, 11 خرداد 1398 در همه بخش ها

 1. A امتیاز

  نگارش Build 5

  1371 دریافت

  این بسته ترجمه تمامی برنامه های IPS4 شامل هسته، تالارهای گفتگو ، تبدیل گر، دانلود، صفحه ها، گالری، تقویم و فروشگاه می باشد و همه به صورت یک بسته کامل در اختیار شما قرار دارد. Exclamation Circle * در این بسته ترجمه ها به دو صورت مجزا و یکپارچه قرار دارند، از این رو اگر مثلا فقط میخواهید ترجمه برنامه فروشگاه را بروز کنید، می توانید فقط بسته (Nexus(Commerce را نصب نمایید و یا اینکه اگر مایل به نصب تمامی ترجمه ها به صورت یکجا هستید بسته All In One را نصب نمایید تا ترجمه همه برنامه ها با هم بروز شوند. در صورتی که فقط دو یا چند برنامه را نصب کرده اید هم میتوانید از بسته All In One استفاده کنید! ترجمه ها فقط برای برنامه ی نصب شده اعمال خواهند شد. بروزرسانی : از تاریخ 10 آبان 98 بسته فوق جهت جلوگیری از اشتباه به صورت All In One ارائه میشود

  رایگان

 2. A امتیاز
  سلام. میخوام براتون ایجاد یه همچین user info panel ( اطلاعات کاربری ) پیشرفته و زیبا رو آموزش بدم. با من همراه باشید. قدم اول ) به ویرایش html/css قالبتون برید . و کلمه postContainer رو جستجو و واردش بشید. تمام کدهای postContainer رو پاک کنید. بله درست شنیدید / بهم اعتماد کنید. CTRL+A بزنید و همشو Delete کنید. من فکر همه جاش کردم. قبل از پاک کردن حتما حتما از کدهاش backup بگیرید که خدای نکرده کدی رو اشتباه وارد کرده باشم یا یادم رفته باشه قالبتون بهم نخوره. قدم دوم ) کد زیر را جایگزین کدهای پاک کردتون بکنید. در واقع همه کدهای زیر رو به postContainer وارد کنید. بعضی از ویژگیهای انیمیشنی، بخاطر تایم زیادی که ازم میگرفت حذف کردم ولی کدهاش یادم رفته پاک کنم. خرده نگیرید. عکس پشت زمینه ای که پشت آواتار بنده هستش کاور پروفایل شماست/ اگر کاور پروفایلون رو عوض کنید. به این صورت درمیاد. {{$idField = $comment::$databaseColumnId;}} {{$itemClassSafe = str_replace( '\\', '_', mb_substr( $comment::$itemClass, 4 ) );}} {{if $comment->isIgnored()}} <div class='ipsComment ipsComment_ignored ipsType_light' id='elIgnoreComment_{$comment->$idField}' data-ignoreCommentID='elComment_{$comment->$idField}' data-ignoreUserID='{$comment->author()->member_id}'> {lang="ignoring_content" sprintf="$comment->author()->name"} <a href='#elIgnoreComment_{$comment->$idField}_menu' data-ipsMenu data-ipsMenu-menuID='elIgnoreComment_{$comment->$idField}_menu' data-ipsMenu-appendTo='#elIgnoreComment_{$comment->$idField}' data-action="ignoreOptions" title='{lang="see_post_ignore_options"}' class='ipsType_blendLinks'>{lang="options"} <i class='fa fa-caret-down'></i></a> <ul class='ipsMenu ipsHide' id='elIgnoreComment_{$comment->$idField}_menu'> <li class='ipsMenu_item ipsJS_show' data-ipsMenuValue='showPost'><a href='#'>{lang="show_this_post"}</a></li> <li class='ipsMenu_sep ipsJS_show'><hr></li> <li class='ipsMenu_item' data-ipsMenuValue='stopIgnoring'><a href='{url="app=core&module=system&controller=ignore&do=remove&id={$comment->author()->member_id}" seoTemplate="ignore"}'>{lang="stop_ignoring_posts_by" sprintf="$comment->author()->name"}</a></li> <li class='ipsMenu_item'><a href='{url="app=core&module=system&controller=ignore" seoTemplate="ignore"}'>{lang="change_ignore_preferences"}</a></li> </ul> </div> {{endif}} <a id='comment-{$comment->$idField}'></a> <article {{if $comment->author()->hasHighlightedReplies()}}data-memberGroup="{$comment->author()->member_group_id}" {{endif}} id='elComment_{$comment->$idField}' class='cPost ipsBox {{if $otherClasses}}{$otherClasses}{{endif}} ipsComment {{if ( settings.reputation_enabled and settings.reputation_highlight and $comment->reactionCount() >= settings.reputation_highlight ) OR $comment->isFeatured()}}ipsComment_popular{{endif}} ipsComment_parent ipsClearfix ipsClear ipsColumns ipsColumns_noSpacing ipsColumns_collapsePhone {{if $comment->author()->hasHighlightedReplies()}}ipsComment_highlighted{{endif}}{{if $comment->isIgnored()}}ipsHide{{endif}} {{if $comment->hidden() OR $item->hidden() === -2}}ipsModerated{{endif}}'> {{if $item->isQuestion() and !$comment->new_topic}} {template="postRating" group="topics" app="forums" params="$item, $comment, $votes"} {{endif}} <div class='cAuthorPane cAuthorPane_mobile ipsResponsive_showPhone ipsResponsive_block'> <h3 class='ipsType_sectionHead cAuthorPane_author ipsResponsive_showPhone ipsResponsive_inlineBlock ipsType_break ipsType_blendLinks ipsTruncate ipsTruncate_line'> {template="userLink" group="global" app="core" params="$comment->author(), $comment->warningRef(), $comment->author()->group['g_id']"} <span class='ipsResponsive_showPhone ipsResponsive_inline'> {template="reputationBadge" group="global" app="core" params="$comment->author()"}</span> </h3> <div class='cAuthorPane_photo'> {template="userPhoto" app="core" group="global" params="$comment->author(), 'large', $comment->warningRef()"} </div> </div> <aside class='ipsComment_author cAuthorPane ipsColumn ipsColumn_medium ipsResponsive_hidePhone'> <div class='author_info'> <div class="wa_pContainer" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Person"> <div class="pContainer_b1" > {template="userPhoto" app="core" group="global" params="$comment->author(), 'large', $comment->warningRef()"} </div> {{$coverPhoto = $comment->author()->coverPhoto();}} {{if $coverPhoto->file}} <div class="pc_coverphoto" style="background-image: url('{$coverPhoto->file->url}') !important;"> </div> {{else}} {{endif}} <div class="uipmaster2 cAuthorPane_author ipsType_blendLinks ipsType_break" title="نام کاربری" data-ipsTooltip class="pContainer_Button"> <h> <strong>{$comment->author()->link( $comment->warningRef() )|raw}</strong> </h> </div> <div class="wa_pContainer_b4"> <div class="wa_pContainer_lnk"> {{if \IPS\Member::loggedIn()->member_id != $comment->author()->member_id}} {{if \IPS\Member::loggedIn()->member_id != $comment->author()->member_id and ( !$comment->author()->members_bitoptions['pp_setting_moderate_followers'] or \IPS\Member::loggedIn()->following( 'core', 'member', $comment->author()->member_id ) )}} {{$memberFollowers = $comment->author()->followers();}} {{if member.member_id}} {{if member.following( 'core', 'member', $comment->author()->member_id )}} <a href="{url="app=core&module=system&section=notifications&do=follow&follow_app=core&follow_area=member&follow_id={$comment->author()->member_id}"}" title="{lang="following_this_member"}" data-ipsTooltip class="pContainerLink" data-role="followButton" data-ipsHover data-ipsHover-cache='false' data-ipsHover-onclick><i class="fa fa-user-times"></i></a> {{else}} <a href="{url="app=core&module=system&section=notifications&do=follow&follow_app=core&follow_area=member&follow_id={$comment->author()->member_id}"}" title="{lang="follow_this_member"}" data-ipsTooltip class="pContainerLink" data-role="followButton" data-ipsHover data-ipsHover-cache='false' data-ipsHover-onclick><i class="fa fa-user-plus"></i></a> {{endif}} {{endif}} {{endif}} {{if \IPS\Member::loggedIn()->member_id && !$comment->author()->members_disable_pm and !\IPS\Member::loggedIn()->members_disable_pm and \IPS\Member::loggedIn()->canAccessModule( \IPS\Application\Module::get( 'core', 'messaging' ) )}} <a href='{url="app=core&module=messaging&controller=messenger&do=compose&to={$comment->author()->member_id}" seoTemplate="messenger_compose"}' data-ipsDialog data-ipsDialog-title='{lang="compose_new"}' data-ipsDialog-remoteSubmit data-ipsDialog-flashMessage="{lang="message_sent"}" title="ارسال پیام به کاربر" data-ipsTooltip class='pContainerLink'><i class="fa fa-paper-plane"></i></a> {{endif}} {{endif}} </div></div> <div class="wa_pContainer_b2"> <div class="wa_pContainer_b2_1"> <div> <span class="wa_pContainer_b2_m">تاپیک ها</span> </div> <span style="font-size: 15px;">{{$where[] = "starter_id = " . $comment->author()->member_id;}} {{$author_topics = \IPS\forums\Topic::getItemsWithPermission( $where, NULL, 0 );}} {{$topics_count = count($author_topics);}} {$topics_count}</span> </div> <div class="wa_pContainer_b2_1"> <div> <span class="wa_pContainer_b2_m">ارسال ها</span> </div> <span style="font-size: 15px;">{$comment->author()->member_posts}</span> </div> </div> <div class='uipmaster' title="گروه کاربری" data-ipsTooltip class="pContainer_Button">{expression="\IPS\Member\Group::load( $comment->author()->member_group_id )->formattedName" raw="true"} {{if \IPS\Member\Group::load( $comment->author()->member_group_id )->g_icon }} <img src='{file="$comment->author()->group['g_icon']" extension="core_Theme"}' alt='' class='cAuthorGroupIcon'> {{endif}} </div> <li class="userpa"> <span class="leftinfo"><i class="fa fa-heart"></i> اعتبار : </span> <span class="rightinfo" style="color:#fff">{template="reputationBadge" group="global" app="core" params="$comment->author()"}</span> </li> <li class="userpa"> <span class="leftinfo" style="color:#f5d285"><i class="fa fa-trophy fa-lg"></i> {lang="members_days_won_count"} </span> <span class="rightinfo" style="color:#f5d285">{number="$comment->author()->getReputationDaysWonCount()"}</span> </li> <li class="userpa"> <span class="leftinfo"><i class="fa fa-bell"></i> وضعیت : </span> <span class="rightinfo">{{if $comment->author()->isOnline()}}<span class='ifonline'>آنلاین</span>{{else}}<span style='color:#ea5c5c'>آفلاین</span>{{endif}}</span> </li> <li class="userpa"> <span class="leftinfo"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i> اخطارها : </span> <span class="rightinfo">{number="$comment->author()->warn_level"}</span> </li> <li class="userpa"> <span class="leftinfo"><i class="fa fa-eye"></i> آخرین فعالیت : </span> <span class="rightinfo">{{if $comment->author()->last_activity}}{datetime="$comment->author()->last_activity"}{{else}}{lang="never"}{{endif}}</span> </li> <li class="userpa"> <span class="leftinfo"><i class="fa fa-sign-in"></i> تاریخ عضویت : </span> <span class="rightinfo">{datetime="$comment->author()->joined" dateonly="true"}</span> </li> {{if $comment->author()->member_id}} {{if $comment->author()->reputationImage()}} <li class='ipsPad_half'> <img src='{file="$comment->author()->reputationImage()" extension="core_Theme"}' title='{{if $comment->author()->reputation()}}{$comment->author()->reputation()}{{endif}}' alt=''> </li> {{endif}} {template="customFieldsDisplay" group="global" app="core" params="$comment->author()"} {{endif}} <div> <div> </div> </div> </div> </div> </aside> <div class='ipsColumn ipsColumn_fluid'> {template="post" group="topics" app="forums" params="$item, $comment, $item::$formLangPrefix . 'comment', $item::$application, $item::$module, $itemClassSafe"} </div> </article> قدم سوم ) خوب . بعد از ذخیره تغییرات، وارد custom.css بشید و کدهای زیر رو اضافه کنید. .cAuthorPane { padding: 10px !important; margin-top: 57px } aside.ipsComment_author.cAuthorPane.ipsColumn.ipsColumn_medium { width: 245px; } .wa_pContainer { padding: 2px; background-color: #fff; margin: -10px 2px 15px 2px; } .pContainer_b1 { margin-top: 0px; margin-bottom: 5px; text-align: center; } .pContainer_b1 img { border-radius: 500px; height: 100px; width: 100px; } .pc_coverphoto { margin-bottom: 5px !important; background-color: #FFFFFF !important; background-position: 50% 50%; background-repeat: no-repeat; -webkit-background-size: 100% 100%; -moz-background-size: 100% 100%; background-size: 100% 100% !important; height: 114px; width: 216px; border-radius: 10px; margin: -98px 0 0 0; } .wa_pContainer_b2 { background-color: #6fa066; background-image: url({resource="" app="core" location="global"}); overflow: hidden; padding: 8px 0; border-radius:7px; } .wa_pContainer_b2_1 { width: 50%; float: left; } .wa_pContainer_b2_1 .ipsRepBadge { font-size: 15px; font-weight: normal; } .wa_pContainer_b2_m { color: #f5f5f5; text-transform: uppercase; font-size: 12px; } .wa_pContainer_lnk { text-align: center; } .wa_pContainer_b3 { margin: 5px 0; } .wa_pContainer_b4 { margin: 5px 0; } .pContainerLink { width: 104px; height: 28px; line-height: 28px; margin: 0 1px; text-align: center; background: #3d94bd; border-radius: 5px; display: inline-block; color: #FFFFFF; font-size: 15px; } .pContainerLink:hover { color: #FFFFFF; } .pContainer_Button { width: 60px; height: 28px; line-height: 28px; text-align: center; background: #2ac392; border-radius: 2px; display: inline-block; color: #FFFFFF; font-size: 15px; } .pContainer_Button:hover { color: #FFFFFF; } .userpa { display: inline-block; width: 100%; color: #fefffe; padding: 5px 10px; margin-top: -2px; border-radius: 5px; background: #282828; border: 1px #282828 solid; } .userpa:hover { background: #000; } .uipmaster{ display: inline-block; width: 100%; color: #fefffe; padding: 5px 10px; margin-top: 4px; margin-bottom: 6px; border-radius: 5px; background: #282828; border: 1px #282828 solid; } .uipmaster:hover { background: #000; } .uipmaster2{ display: inherit; width: 100%; color: #fefffe; padding: 5px 10px; margin-top: 4px; margin-bottom: 6px; border-radius: 5px; background: #282828; border: 1px #282828 solid; } .uipmaster2:hover { background: #000; } .leftinfo { font-size: 12px; float: right; text-align: right; margin-right: 3px; margin-left: 0; min-width: 60px; width: auto !important; } .rightinfo { float: left; color: #CCC; font-size: 11px; } .ifonline{color:#15e615} /*------------ By Sarvin Pakzad ------------*/ تغییرات رو ذخیره کنید. تمام. لازم به ذکره که نیاز به هیچ افزونه و پلاگینی نیست. من فقط تاریخ شمسی رو نصب و کمی ویرایشش کردم تا تاریخ رو بصورت عددی بیاره. همچنین شما میتونید کدهارو به سلیقه دلخواهتون تغییر بدید. در صورت بهم ریختن قالبتون بهم گزارش بدید تا اصلاحش کنم. در صورت نیاز به اطلاعات کاربری پیشرفته تر و تخصصی برای انجمنتون بهم پیام ارسال کنید. هزینه ایی نمیگیرم. منتظر آموزش های پیشرفته تری باشید. امیدوارم آموزش مفیدی بوده باشه. موفق باشید. سروین پاکزاد
 3. A امتیاز

  نگارش 4.7.3

  1269 دریافت

  توسط این مد تاریخ های میلادی IPS در برنامه های شرکت IPS شامل Forums ، Downloads ، Gallery و ... به تاریخ هجری شمسی (جلالی) تبدیل می شود. نکته: این افزونه از برنامه Calendar پشتیبانی نمی کند. آموزش رفع مشکل Error های Javascript و Jquery + افزونه شمسی ساز در قالب ها امکانات اضافه شده : بهره گیری از Jquery-ui تم، Amib Persian Calendar و Jalali (Shamsi) Date in Javascript - Tarikh.js Dateicker و Timepicker فارسی جلالی اضافه شده برای راحتی هرچه تمامتر. شمسی سازی کامل بخش جدید پرچمداران. استفاده از فرمت جدید برای نمایش کاربر پسندتر تاریخ. شمسی سازی Field های تاریخ در بخش ادمین و کاربری انجمن. شمسی سازی تاریخ "نقل قول" ها. شمسی سازی تاریخ تولد در پروفایل کاربری و نمایش آن به صورت شمسی + سازگار با Block تاریخ تولد Calendar. راهنمای نصب : ابتدا آپلود پوشه system به مکان نصب IPS سپس نصب افزونه از طریق مدیریت.

  رایگان

 4. A امتیاز

  نگارش Build 104044

  170 دریافت

  نسخه نال شده IPS 4.4.7 به همراه تمامی برنامه ها در صورت بهم ریختگی پوسته پس از نصب یا ارتقا حتما از بخش پشتیبانی موجود در سیستم، اقدام به پاک کردن cache نمایید. نکته : قبل از ارتقا همیشه از داده های خود، پشتیبان بگیرید. حتما قبل از نصب و ارتقا، چک کنید سرور شما نیازمندی های اولیه برای نصب IPS را داشته باشد. توصیه می شود برای این نسخه حتما از نسخه PHP 7.2 به بالا و MySQL 5.7 به بالا استفاده نمایید. مشکل پیش فرض سازی زبان فارسی در این نسخه رفع شده است.

  رایگان

 5. A امتیاز

  نگارش 104051

  785 دریافت

  نسخه نال شده IPS 4.4.9.2 به همراه تمامی برنامه ها در صورت بهم ریختگی پوسته پس از نصب یا ارتقا حتما از بخش پشتیبانی موجود در سیستم، اقدام به پاک کردن cache نمایید. نکته : قبل از ارتقا همیشه از داده های خود، پشتیبان بگیرید. حتما قبل از نصب و ارتقا، چک کنید سرور شما نیازمندی های اولیه برای نصب IPS را داشته باشد. برای این نسخه لازم است، حتما از نسخه PHP 7.2 به بالا و MySQL 5.7 به بالا استفاده نمایید. مشکل پیش فرض سازی زبان فارسی در این نسخه رفع شده است.

  رایگان

 6. A امتیاز

  نگارش 1.2.0

  78 دریافت

  پوسته IPSFarsi v3 - Ravixo Xo در صورت وجود مشکل از لینک روبروی خریداری کنید > کلیک کنید - پشتیبانی رایگان - آپدیت رایگان برای نسخه ۴.۴ - پشتیبانی فقط از طریق این لینک

  50,000 تومان

 7. A امتیاز

  نگارش 104048

  192 دریافت

  نسخه نال شده IPS 4.4.9 به همراه تمامی برنامه ها در صورت بهم ریختگی پوسته پس از نصب یا ارتقا حتما از بخش پشتیبانی موجود در سیستم، اقدام به پاک کردن cache نمایید. نکته : قبل از ارتقا همیشه از داده های خود، پشتیبان بگیرید. حتما قبل از نصب و ارتقا، چک کنید سرور شما نیازمندی های اولیه برای نصب IPS را داشته باشد. برای این نسخه لازم است، حتما از نسخه PHP 7.2 به بالا و MySQL 5.7 به بالا استفاده نمایید. مشکل پیش فرض سازی زبان فارسی در این نسخه رفع شده است.

  رایگان

 8. A امتیاز

  نگارش Build 104028

  207 دریافت

  نسخه نال شده IPS 4.4.4 به همراه تمامی برنامه ها در صورت بهم ریختگی پوسته پس از نصب یا ارتقا حتما از بخش پشتیبانی موجود در سیستم، اقدام به پاک کردن cache نمایید. نکته : قبل از ارتقا همیشه از داده های خود، پشتیبان بگیرید. حتما قبل از نصب و ارتقا، چک کنید سرور شما نیازمندی های اولیه برای نصب IPS را داشته باشد. ?توصیه می شود برای این نسخه حتما از نسخه PHP 7.2 به بالا و MySQL 5.7 به بالا استفاده نمایید. ??مشکل پیش فرض سازی زبان فارسی در این نسخه رفع شده است.

  رایگان

 9. A امتیاز
  باسلام وقت بخیر یکی از قابلیت هایی که سایت ساز IPS دارای آن است امکان یکپارچه سازی فایل های آن با فضاهای ذخیره ساز ابری می باشد. سرویس دهندگان مختلفی در دنیا وجود دارند که فضای ذخیره سازی در اختیار شما قرار می دهند. حتما تا به حال از Google Drive یا Dropbox و سرویس های مشابه استفاده کرده اید. این سرویس ها دغدغه مربوط مشکلات ناشی از استفاده از سرور شخصی را ندارند و مطمئن هستند و در لحظه قابلیت افزایش فضا در کنار عدم افت خدمات را دارند. نوع خاصی از فضاهای ذخیره سازی ابری وجود دارند که بر اساس استاندارد S3 آمازون طراحی شده اند. تفاوت این نوع ذخیره ساز ها این است که از طریق واسط‌های وب سرویس (بیت تورنت، REST و پروتکل دسترسی آسان به اشیاء) قابل دسترسی و استفاده است. یعنی می توان به صورت خودکار آپلود و دانلود در سامانه های تحت وب را بدون دخالت دستی انسان انجام داد. با توجه به تحریم ایران و عدم امکان استفاده از خدمات ابری شرکت های خارجی چند سایت در ایران وجود دارد که می توان این فضای ذخیره سازی که با استاندارد S3 سازگار است را تهیه نمود. سایت های ایرانی در حال حاضر به شرح زیر هستند: https://poshtiban.com و https://liara.ir/ و https://www.arvancloud.com/fa لازم به ذکر است قیمت های سایت ابرآروان برای ذخیره سازی ارزان تر از ۲ سرویس دیگر می باشد. نحوه فعال سازی ذخیره سازی S3 در IPS ۱−ابتدا در یکی از سایت های فوق عضو شوید و پلن مورد نظر خود را انتخاب کنید.سپس یک Bucket یا در سرویس های فارسی صندوقچه، بسازید که دسترسی عمومی (Public) برای آن فعال باشد! پس خریداری و ایجاد Bucket شما موارد زیر را مشاهده خواهید کرد: Access Key − کلید دسترسی Secret Key − کلید مخفی API Endpoint − نقطه پایانی به پارامتر های فوق برای اتصال و یکپارچه سازی سیستم نیاز داریم. ۲− وارد مدیریت IPS خود شوید و به مسیر زیر بروید: سیستم > نمای کلی > فایل ها > تنظیمات ذخیره سازی (سمت چپ بالا) > انتخاب زبانه پیکربندی > سپس روی «اضافه کردن» کلی کنید. حالا کافیست نوع ذخیره سازی را روی آمازون S3 قرار دهید و پارامترهایی که در زمان ایجاد Bucket برای شما نمایش داده شده است را در فیلد های خواسته شده وارد نمایید و روی ذخیره بزنید. گزینه «استفاده از URL اختصاصی؟» در هنگام استفاده از سرویس دهندگان ایرانی خاموش باشد. ۳− انتخاب بخش های IPS جهت استفاده از فضای S3 برای انتخاب بخش های مورد نظر خود کافیست به مسیر زیر بروید: سیستم > نمای کلی > فایل ها > تنظیمات ذخیره سازی (سمت چپ بالا) نکته : اگر تنظیمات مربوط به بهینه سازی سرعت را انجام داده اید، توصیه می شود که تنها بخش پیوست ها را انتقال دهید. اگر با مراحل فوق مشکل دارید لطفا در انجمن سوالات و مشکلات بیان کنید. درصورتی که این آموزش نیاز به روزرسانی دارد، لطفا در همین تاپیک متذکر شوید. با تشکر
 10. A امتیاز
  برخی از افزونه ها خود به خود تو انجمن نمایش داده نمیشن . باید بصورت دستی اکتیو و به نمایش بذارید. مثلا افزونه کاربران آنلاین یا اخرین ارسال هارو باید بصورت دستی تو جای مشخصی از انجمن قرار داده و به نمایش بذارید. ولی افزونه هایی مثل Enhanced User Info Panel نیازی به فعال کردن داخل انجمن ندارن. تو پنل مدیریت هم میشه تنظیمشون کرد. به انجمنتون برید . با حساب مدیریت وارد بشید . سمت راستتون یه فلش کوچیک هستش : روش کلیک کنید و افزونه مد نظرتون رو پیدا کرده و با موس به روی کادرهای قرمز رنگی که تو عکس نشون دادم قرار بدید. ( هرکجا که دوس دارین دیده بشه ) مثلا اینجا من آمارهای کاربران رو داشتم میکشیدم به سایدبار سمت چپ، تا اونجا امار کاربران رو نمایش بده. و در آخر پایان ویرایش رو بزنید. . سایر افزونه های نمایشی هم به این منوال هستن.
 11. A امتیاز
  در این آموزش " افزودن تعداد موضوعات و استایل دهی جدید به صفحه اول انجمن و داخل انجمن ها " را برای شما آموزش خواهم داد. اگه پست های پیشین مرا دیده باشید همانند اینو برای پست ها در تاپیک آموزش کادربندی اطلاعات کاربری در پست ها (جدید) انجام دادم که حتما از اون پست هم بازدید به عمل بیاورید ابتدا به مسیر : ادمین پنل > شخصی سازی > پوسته ها > کلیک بر روی آیکون </> یا همان ویرایش Css , Html - سپس در فیلد جستجو عبارت forumRow را وارد کنید و قالب مربوطه را پیدا و کلیک کنید در محتویات صفحه با دقت بسیار موارد زیر را انجام دهید. این دو خط کد ها را پیدا <dt class="ipsDataItem_stats_number">{number="$count"}</dt> <dd class="ipsDataItem_stats_type ipsType_light">{lang="posts_no_number" pluralize="$count"}</dd> و با کد زیر جایگزین کنید <ul class="chris_Forum_Icons"><li><div class="chris_Forum_Post_Icon chris_Forum_Post_Icon_Posts" data-ipstooltip="" _title="{lang="__api_forums_posts"}"> <i class="fa fa-comments" aria-hidden="true"></i><span class="topic_icon_numtext">{number="$count"}</span></div></li> <li><div class="chris_Forum_Post_Icon chris_Forum_Post_Icon_topics" data-ipstooltip="" _title="{lang="__api_forums_topics"}"> <i class="fa fa-list-alt" aria-hidden="true"></i><span class="topic_icon_numtext">{{if $forum->hasChildren()}}{{$cSubTopics = 0;}}{{foreach $forum->children() as $subforum}}{{$cSubTopics += $subforum->topics;}}{{endforeach}}{{$cTopics = $forum->topics + $cSubTopics;}}{number="$cTopics"}{{else}}{{$cTopics = $forum->topics;}}{number="$cTopics"}{{endif}}</span></div></li></ul> و در مرحله آخر کد زیر را در custom.css در تب CSS وارد کرده و ذخیره کنید. .chris_Forum_Post_Icon_Posts{background:#1d57da;color:#fff}.chris_Forum_Post_Icon_topics{background:#1d8803;color:#fff}.chris_Forum_Post_Icon{border-radius:100%;display:inline-block;position:relative;font-size:17px;width:30px;height:30px;line-height:30px;text-align:center;box-shadow:0 0 5px 2px #00000047 inset}.chris_Forum_Post_Icon span{background:#f5f5f5;border-radius:10px;font-size:11px;font-weight:700;color:#000;position:absolute;bottom:-10px;right:-3px;height:17px;line-height:17px;box-shadow:0 0 5px 1px #00000047 inset;text-shadow:none;padding:0 5px}ul.chris_Forum_Icons li{display:block;float:left;margin:0!important}@media screen and (max-width: 979px){ul.chris_Forum_Icons{display:block;float:left;margin:0!important;width:70%}} مثل همیشه تمام !
 12. A امتیاز
  سلام. میخوام با چند خط کد براتون وضعیت آنلاین / آفلاین بودن کاربر رو تو دو حالت ( مربع ای شکل و دایره ای ) رو آموزش بدم. به مسیر شخصی سازی > ظاهر > پوسته ها برید و به ویرایش html/css قالبتون برید. کلمه postContainer رو جستجو کنید واردش بشید. بعد از وارد شدن کد زیر رو جستجو کنید. دقت کنید که یه کد هم دقیقا به همین شکل با div class> هستش. به اون دست نزنید. <li class='cAuthorPane_photo'> {template="userPhoto" app="core" group="global" params="$comment->author(), 'large', $comment->warningRef()"} </li> کد زیر رو جایگزینش کنید. <li class='cAuthorPane_photo'> {template="userPhoto" app="core" group="global" params="$comment->author(), 'large', $comment->warningRef()"} {{if $comment->author()->isOnline()}} <div class='online'></div> {{else}} <div class="offline"></div> {{endif}} </li> تغییرات رو ذخیره کنید. وارد custom.css بشید. خوب تاحالا خوب پیش رفتید. ولی اینجا 2 حالت داریم. دوستانی هستن که نمایه/آواتار کاربران انجمنشون مثل انجمن IPSFarsi مربعی شکل هستش. ما حالت پیشفرضش رو در نظر میگیریم و کد های زیر رو به custom.css وارد کرده و تغییرات رو ذخیره میکنیم : .online { position: absolute; left: 40px; top: 72px; width: 0; height: 0; border-right: 10px solid transparent; border-top: 10px solid transparent; border-left: 10px solid #56C350; border-bottom: 10px solid #56C350; } .offline { position: absolute; left: 40px; top: 72px; width: 0; height: 0; border-right: 10px solid transparent; border-top: 10px solid transparent; border-left: 10px solid #999; border-bottom: 10px solid #999; } تموم . نتیجه به دست آمده باید اینطور باشه : دوستانی هم هستن که نمایه/آواتار کاربران انجمنشون دایره ای شکل یا همون Rounded Photos هستش. این کد هم برای آواتارهای دایره ای شکل هستش. کد زیر رو به custom.css وارد کرده و تغییرات رو ذخیره کنید. .online { position: absolute; left: 39.5px; top: 2px; border-top: 7px solid #10F704; opacity: .6; border-radius: 50%; width: 90px; height: 90px; } .offline { position: absolute; left: 39.5px; top: 2px; border-top: 7px solid #999; opacity: .6; border-radius: 50%; width: 90px; height: 90px; } و نتیجه به دست آمده به این شکل باید باشه : همچنین شما اگه با کدها آشنایی داشته باشید خودتون میتونید طبق سلیقه دلخواه خودتون تغییرش بدید. درغیر این صورت زیر همین پست سوالاتتون رو مطرح کنید تا پاسخ داده بشه. امیدوارم این آموزش مفید واقع شده باشه.
 13. A امتیاز
  عرض سلام و خسته نباشید خدمت کاربران و مدیران محترم سایت IPS Farsi در این آموزش " کادربندی اطلاعات کاربری در پست ها به روش جدید و ایده گرفته از یکی از سایت های IPS توسط خودم ! " را برای شما آموزش خواهم داد. ابتدا به مسیر : ادمین پنل > شخصی سازی > پوسته ها > کلیک بر روی آیکون </> یا همان ویرایش Css , Html - سپس در فیلد جستجو عبارت postcontainer را وارد کنید و قالب مربوطه را پیدا و کلیک کنید در محتویات صفحه با دقت بسیار موارد زیر را انجام دهید. این کد ها را پیدا <li>{template="reputationBadge" group="global" app="core" params="$comment->author()"}</li> <li class='ipsType_light'>{lang="member_post_count" pluralize="$comment->author()->member_posts"}</li> و با کد های زیر جایگزین کنید <ul class="chris_Author_Icons"><li><div class="chris_Author_Icons_Icon chris_Author_Icons_Icon_Posts" data-ipstooltip="" _title="{lang="__api_forums_posts"}"> <i class="fa fa-comments" aria-hidden="true"></i><span class="topic_icon_numtext">{number="$comment->author()->member_posts"}</span></div></li><li> {{if $comment->author()->pp_reputation_points > 0}} <a href='{url="app=core&module=members&controller=profile&id={$comment->author()->member_id}&do=reputation" seoTemplate="profile_reputation" seoTitle="$comment->author()->members_seo_name"}' target="_blank"><div class="chris_Author_Icons_Icon chris_Author_Icons_Icon_RepPos" data-ipstooltip="" _title="{lang="archive_topic_rating"}"> <i class="fa fa-thumbs-up" aria-hidden="true"></i><span class="topic_icon_numtext">{number="abs( $comment->author()->pp_reputation_points )"}</span></div></a> {{elseif $comment->author()->pp_reputation_points < 0}} <div class="chris_Author_Icons_Icon chris_Author_Icons_Icon_RepNeg" data-ipstooltip="" _title="{lang="archive_topic_rating"}"> <i class="fa fa-minus" aria-hidden="true"></i><span class="topic_icon_numtext">{number="abs( $comment->author()->pp_reputation_points )"}</span></div> {{else}} <div class="chris_Author_Icons_Icon chris_Author_Icons_Icon_RepNeu" data-ipstooltip="" _title="{lang="archive_topic_rating"}"> <i class="fa fa-adjust" aria-hidden="true"></i><span class="topic_icon_numtext">{number="abs( $comment->author()->pp_reputation_points )"}</span></div>{{endif}}</li><li> <div class="chris_Author_Icons_Icon chris_Author_Icons_Icon_Win" data-ipstooltip="" _title="{lang="members_days_won_count"}"> <i class="fa fa-trophy" aria-hidden="true"></i><span class="topic_icon_numtext">{number="$comment->author()->getReputationDaysWonCount()"}</span></div></li></ul> و در مرحله آخر کد زیر را در custom.css در تب CSS وارد کرده و ذخیره کنید. ul.chris_Author_Icons{display:table;width:100%;margin:5px 0 30px;padding:4px}ul.chris_Author_Icons li .chris_Author_Icons_Icon_Posts{background:#1d57da;color:#fff}ul.chris_Author_Icons li .chris_Author_Icons_Icon_RepPos{background:#1d8803;color:#fff}ul.chris_Author_Icons li .chris_Author_Icons_Icon_RepNeg{background:#cb2020;color:#fff}ul.chris_Author_Icons li .chris_Author_Icons_Icon_RepNeu{background:#a6a5a7;color:#fff}ul.chris_Author_Icons li .chris_Author_Icons_Icon_Win{background:#b38205;color:#fff}ul.chris_Author_Icons li .chris_Author_Icons_Icon{display:inline-block;border-radius:100%;display:inline-block;position:relative;font-size:17px;width:40px;height:40px;line-height:40px;text-align:center;box-shadow:0 0 5px 2px #00000047 inset}ul.chris_Author_Icons li{display:block;float:left;margin:0!important;width:33.3%}ul.chris_Author_Icons li .chris_Author_Icons_Icon span{background:#f5f5f5;border-radius:10px;font-size:11px;font-weight:700;color:#000;position:absolute;bottom:-10px;right:-3px;height:17px;line-height:17px;box-shadow:0 0 5px 1px #00000047 inset;text-shadow:none;padding:0 5px} تمام ! حال از استایل جدید لذت ببرید.
 14. A امتیاز
  با توجه به بزرگتر شدن سایت IPSFarsi نیاز بر این بود تا میزان عملکرد و رضایت دوباره مطرح شود لذا مجددا از اعضای سایت درخواست شد تا عملکرد یکساله سایت را با ذکر نام کامل خود در این مکان درج کنند تا ما بتوانیم با جمع آوری نظرات شما کمبود و کاستی ها را جبران کنیم همچنین بخشی از نظرات درج شده شما را در این بخش ؛ در قسمت نظرات سایت منتشر خواهد شد.
 15. A امتیاز

  نگارش 1.0.7

  122 دریافت

  درود پوسته فارسی زیبا و چذاب FLine به صورت رایگان برای کاربران آی پی اس فارسی دارای اسلایدر و کنترل پنل پیشرفته و انواع استایل های هدر مخصوص نسخه 4.3 لینک توضیحات درون مارکت اصلی: https://invisioncommunity.com/files/file/8680-fline/ لینک دمو انگلیسی (از منو انتخاب قالب از پایین انتخاب کنید): https://veilon.net/IPS/ دانلود بدون لایک (من راضی نیستم ) کپی رایت حفظ شود

  رایگان

 16. A امتیاز
  با تشکر از اقدام شما جهت ثبت انجمن خود مرحله اول : درج آدرس انجمن در بخش پروفایل کاربری به نمایه خود رفته، سپس "ویرایش نمایه" را انتخاب و در انتهای صفحه اطلاعات "آدرس سايت IPS شما" بدون //:http وارد كنيد. مثال (IPSFarsi.com/forums) مرحله دوم : ایجاد تاپیک در انجمن "درخواست افزایش رتبه" و قرار دادن آدرس سایت خود ما نیاز داریم که آدرس مکانی که شما IPS را نصب کرده اید بررسی نماییم پس حتما از صحیح بودن آدرس مطمئن شوید. --------------- فرآیند تایید و ارتقا حساب کاربری بین ۲۴ الی ۷۲ ساعت زمان می برد. بعد از تایید رنگ نام کاربری شما سبز خواهد شد. نکات بسیار مهم : ۱- نال یا غیر نال بودن سیستم فرقی در این پروسه ندارد. ۲- سایت هایی که کپی رایت خود سیستم را حذف کرده اند شامل ارتقا رتبه نمی شوند و پشتیبانی نیز از آنها صورت نمی گیرد. ۳- ارتقا رتبه شامل کاربرانی که سایت خود را به صورت آفلاین دارند و روی لوکال تست می کنند نمی شود. قبل از ارسال درخواست توجه كنيد : ۱- افزودن آدرس سایت به نمایه کاربری ۲- حذف نکردن کپی رایت ۳- سایت شما نباید تستی باشد ۴- سایت شما باید پیکره بندی شده باشه ۵- سایت شما باید حداقل دارای دو تالار با زیر دسته داشته باشد و شامل محتوای مربوط به کسب و کار شما باشد از قرار دادن فايل های سفارشی و توليد شده توسط پرسنل IPSFarsi در سايت های ديگر خودداری كنيد.
 17. A امتیاز
  با سلام در این اموزش میخوام یاد بدم که چگونه به نوار بخش های یا انجمن ها عکس بگراند بگذارید ابتدا به ویرایش کد های قالبتان رفته و کد زیر را سرچ نمایید : .ipsType_sectionTitle و وارد framework.css شد و کد را پیدا کنید و قطعه کد زیر را به کدتان اضافه کنید : background-image: url(ادرس عکس ); بعد این کار سیو کنید و چنین محیطی را خواهید داشت
 18. A امتیاز
  برای بخش تمدید به این صورت عمل کرده : قسمت اول ) در مرحله اول با ویرایش یکی از اشتراک هاتون وقتی تیک گزینه تمدید رو فعال کنید زیرش ( شرایط تمدید ) تعداد روز - ماه - هفته رو برای تمدید اشتراک مشخص میکنید. و مشخص میکنید که هزینه قیمت اولیه چه مقدار هستش و هزینه تمدیدش چه قدره. با این تنظیمات اولا میتونید مشخص کنید که ایام اشتراک کاربر رو تو پروفایلش نشون بده یا نه ، دوما موقع اتمام اشتراکش از طریق نوتیفیکشن بهش اطلاع داده میشه برای تمدید اقدام کنه . بر فرض مثلا اگه اشتراک 1 ماه رو طبق تصویر زیر تنظیم کنید بعد از اتمام 1 ماه برای تمدید اشتراکش اطلاع داده میشه و در صورت عدم تمدید توسط کاربر اشتراکش منقضی و به گروه کاربران عادی منتقل میشه . ولی اگه اشتراک 3 ماهه رو تو قسمت تمدیدش 3 ماهه کنید به همین منوال پیش میره . قسمت دوم ) ولی اگه میخوایید به طور کلی مشخص کنید که مقدار معمول و بیس تمامی اشتراک ها چه قدر باید باشن. طبق تصویر زیر در قسمت اشتراک هاتون در بالا گزینه تنظیمات رو بزنید. در این صفحه میتونید مدت زمان رو مشخص کنید و یا سایر ویژگی های کاربردیش رو تغییر بدید. طبق تصویر زیر : موفق و موید باشید.
 19. A امتیاز
  خب همانطور که از عنوان پیداست برای زیبا سازی بخش مشارکت کنندگان و افزودن کاپ بجای اعداد به روایت تصویر زیر کد زیر را به مسیر : ادمین پنل > شخصی سازی > پوسته ها > کلیک بر روی آیکون </> یا همان ویرایش Css , Html - سپس در تب CSS و در آخر فایل Custom.css اضافه کرده و ذخیره کنید. .ipsWidget .ipsDataItem:first-child div.ipsDataItem_icon.ipsType_large:after{content:"\f091";color:#fac746;font-size:20px;font-family:FontAwesome}.ipsWidget .ipsDataItem:nth-child(2) div.ipsDataItem_icon.ipsType_large:after{content:"\f091";color:silver;font-size:20px;font-family:FontAwesome}.ipsWidget .ipsDataItem:nth-child(3) div.ipsDataItem_icon.ipsType_large:after{content:"\f091";color:#cd7f32;font-size:20px;font-family:FontAwesome}.ipsWidget .ipsDataItem:nth-child(1) div.ipsDataItem_icon.ipsType_large strong,.ipsWidget .ipsDataItem:nth-child(2) div.ipsDataItem_icon.ipsType_large strong,.ipsWidget .ipsDataItem:nth-child(3) div.ipsDataItem_icon.ipsType_large strong{display:none} تمام.
 20. A امتیاز

  نگارش 104047

  52 دریافت

  نسخه نال شده IPS 4.4.8 به همراه تمامی برنامه ها در صورت بهم ریختگی پوسته پس از نصب یا ارتقا حتما از بخش پشتیبانی موجود در سیستم، اقدام به پاک کردن cache نمایید. نکته : قبل از ارتقا همیشه از داده های خود، پشتیبان بگیرید. حتما قبل از نصب و ارتقا، چک کنید سرور شما نیازمندی های اولیه برای نصب IPS را داشته باشد. برای این نسخه لازم است، حتما از نسخه PHP 7.2 به بالا و MySQL 5.7 به بالا استفاده نمایید. مشکل پیش فرض سازی زبان فارسی در این نسخه رفع شده است.

  رایگان

 21. A امتیاز
  باسلام وقت بخیر آموزش برای نسخه جدید رو می تونید از قسمت زیر مشاهده کنید: https://invisioncommunity.com/4guides/members-and-groups/social-sign-in/google-44-or-above-r299/ نکته مهم اینکه، برای انجمن شما قابل فعال سازی نخواهد بود چرا که حتما نیاز است شما SSL داشته باشید. در صورتی که SSL فعال نباشد، گوگل اجازه ورود نخواهد داد.
 22. A امتیاز

  نگارش Build 104038

  184 دریافت

  نسخه نال شده IPS 4.4.6 به همراه تمامی برنامه ها در صورت بهم ریختگی پوسته پس از نصب یا ارتقا حتما از بخش پشتیبانی موجود در سیستم، اقدام به پاک کردن cache نمایید. نکته : قبل از ارتقا همیشه از داده های خود، پشتیبان بگیرید. حتما قبل از نصب و ارتقا، چک کنید سرور شما نیازمندی های اولیه برای نصب IPS را داشته باشد. توصیه می شود برای این نسخه حتما از نسخه PHP 7.2 به بالا و MySQL 5.7 به بالا استفاده نمایید. مشکل پیش فرض سازی زبان فارسی در این نسخه رفع شده است.

  رایگان

 23. A امتیاز
  باسلام وقت بخیر این افزونه رو تست کنید ببینید کار می کنه. دریافت فایل Profile Song 1.1.3.xml بعد از نصب به مسیر زیر برید پوسته ها > ویرایش HTML و CSS سپس Profile > Profile و کد زیر رو پیدا کنید : ipsPad تغییرش بدید به: ipsAreaBackground_light ipsPad
 24. A امتیاز
  با سلام خیر جایگزینی وجود نداره. ۲۵ ام این افزونه منتشر خواهد شد.
 25. A امتیاز

  نگارش Build 104033

  118 دریافت

  نسخه نال شده IPS 4.4.5 به همراه تمامی برنامه ها در صورت بهم ریختگی پوسته پس از نصب یا ارتقا حتما از بخش پشتیبانی موجود در سیستم، اقدام به پاک کردن cache نمایید. نکته : قبل از ارتقا همیشه از داده های خود، پشتیبان بگیرید. حتما قبل از نصب و ارتقا، چک کنید سرور شما نیازمندی های اولیه برای نصب IPS را داشته باشد. توصیه می شود برای این نسخه حتما از نسخه PHP 7.2 به بالا و MySQL 5.7 به بالا استفاده نمایید. مشکل پیش فرض سازی زبان فارسی در این نسخه رفع شده است.

  رایگان

 26. A امتیاز
  عرض سلام و خسته نباشید خدمت کاربران و مدیران محترم سایت IPS Farsi از آنجایی که بعضی ها مثل بنده زیاد علاقه نصب افزونه و پلاگین بر روی انجمن ندارند و گاهی اوقات بعد از آپگرید انجمن ساز با پلاگین مربوطه به مشکل بر می خورند تصمیم بر این شد که توسط یکی دو خط کد از نصب و... خلاص شوید. در این آموزش " نمایش هاله ای دور آواتار کاربران در پست ها که وضعیت آنلاین یا آفلاین بودنشان را مشخص میکند " را برای شما آموزش خواهم داد. (بدون نیاز به نصب افزونه Advanced Online Indicator ) ضمنا در هنگامی که به صورت مخفی آمده باشید دور عکس آواتارتون به صورت آفلاین نمایش داده میشه و صرفا برای مدیران وضعیت آنلاین بودنتان قابل نمایش است ! ابتدا به مسیر : ادمین پنل > شخصی سازی > پوسته ها > کلیک بر روی آیکون </> یا همان ویرایش Css , Html - سپس در فیلد جستجو عبارت postcontainer را وارد کنید و قالب مربوطه را پیدا و کلیک کنید در محتویات صفحه با دقت بسیار موارد زیر را انجام دهید. برای نمایش در موبایل این کد ها را پیدا <div class='cAuthorPane_photo'> {template="userPhoto" app="core" group="global" params="$comment->author(), 'large', $comment->warningRef()"} </div> و با کد های زیر جایگزین کنید {{if ( !$comment->author()->isOnlineAnonymously() ) OR ( $comment->author()->isOnlineAnonymously() AND \IPS\Member::loggedIn()->isAdmin() )}} <div class='cAuthorPane_photo' {{if $comment->author()->isOnline()}}<span id="onlineavatar" ></span>{{else}}<span id="offlineavatar"></span>{{endif}}{template="userPhoto" app="core" group="global" params="$comment->author(), 'large', $comment->warningRef()"}</div> {{elseif $comment->author()->isOnline()}} <div class='cAuthorPane_photo'{{if $comment->author()->isOnline()}}<span id="offlineavatar"></span>{{endif}} {template="userPhoto" app="core" group="global" params="$comment->author(), 'large', $comment->warningRef()"} </div>{{endif}} و جهت نمایش در دسکتاپ و صفحات بزگتر این کد ها را پیدا <li class='cAuthorPane_photo'> {template="userPhoto" app="core" group="global" params="$comment->author(), 'large', $comment->warningRef()"} </li> و با کد های زیر جایگزین کنید {{if ( !$comment->author()->isOnlineAnonymously() ) OR ( $comment->author()->isOnlineAnonymously() AND \IPS\Member::loggedIn()->isAdmin() )}} <li class='cAuthorPane_photo' {{if $comment->author()->isOnline()}}<span id="onlineavatar" ></span>{{else}}<span id="offlineavatar"></span>{{endif}}{template="userPhoto" app="core" group="global" params="$comment->author(), 'large', $comment->warningRef()"}</li> {{elseif $comment->author()->isOnline()}} <li class='cAuthorPane_photo'{{if $comment->author()->isOnline()}}<span id="offlineavatar"></span>{{endif}} {template="userPhoto" app="core" group="global" params="$comment->author(), 'large', $comment->warningRef()"} </li>{{endif}} و در مرحله آخر کد زیر را در custom.css در تب CSS وارد کرده و ذخیره کنید. #onlineavatar{display:inline-block!important;border:3px double;border-color:#06b000;box-shadow:0 0 15px #06b000;border-radius:100px}#offlineavatar{display:inline-block!important;border:3px double;border-color:#c7c7c7;box-shadow:0 0 15px #c7c7c7;border-radius:100px}@media screen and (max-width: 767px){#onlineavatar{display:inline-block!important;border:1px double!important;border-color:#06b000!important;box-shadow:0 0 15px #06b000!important;border-radius:100px!important;}#offlineavatar{display:inline-block!important;border:1px double!important;border-color:#c7c7c7!important;box-shadow:0 0 15px #c7c7c7!important;border-radius:100px!important;}}
 27. A امتیاز
  باسلام وقت بخیر بله، طبق آموزشی که در بخش کاربران تازه وارد وجود داره می تونید چنین کاری کنید و در هر سیستمی نمایش بدید. IPS امکان یکپارچه سازی استاندارد و اصولی (از طریق API و OAuth) با هر سیستمی که معماری استاندارد ده سال اخیر نرم افزاری رو داشته باشه، داره و می تونه یکپارچه بشه ولی Nuke جزو اون حساب نمی شه. Nuke اینقدر ساختار اون قدیمی هست که تازه بچه های مشهد تیم، سیستم محافظت از CSRF رو به اون اضافه کردن. این اتفاق تازه الان افتاده یعنی الان که سال ۲۰۲۰ هستیم این کار باید حداقل ده سال پیش انجام می شده!! دقت داشته باشید که توسعه IPS خیلی بروز تر از نیوک هست. الان IPS از php 7.4 پشتیبانی می کنه و سرعت توسعه زیاده ولی نیوک این طوری نیست اینم در نظر داشته باشید که برای استفاده از سیستم های بروز دچار مشکل خواهید شد و می شید. لازم به ذکر هست که من ۱۵ سال پیش روی نیوک پلاتینیوم کار می کردم و پشتیبانی PHP Nuke Platinum رو داشتم که همکاری نزدیکی با گروه توسعه دهنده آمریکایی اون داشتم و به عنوان یک فرد آگاه بهتون توصیه اکید می کنم که اصلا از نیوک استفاده نکنید. موفق باشید
 28. A امتیاز
  البته یه نکته ریز اما مهم رو یاد آوری کنم که اونم اینه که کسانی که به صورت مخفی میان وضعیتشون برای کاربران و حتی برای مهمان ها قابل نمایشه و اینجاست که باید کد ها رو بین YOUR CODE HERE که کد شرطی خود IPS اضافه کنید ! {{if ( !$comment->author()->isOnlineAnonymously() ) OR ( $comment->author()->isOnlineAnonymously() AND \IPS\Member::loggedIn()->isAdmin() )}} YOUR CODE HERE {{endif}} ضمن اینکه قسمت موبایل رو اضافه نکردید که به این صورته ! در همون قالب کد زیر رو پیدا کرده و <div class='cAuthorPane_photo'> {template="userPhoto" app="core" group="global" params="$comment->author(), 'large', $comment->warningRef()"} </div> و با کد زیر جایگزین کنید <div class='cAuthorPane_photo'> {template="userPhoto" app="core" group="global" params="$comment->author(), 'large', $comment->warningRef()"} {{if $comment->author()->isOnline()}} <div class='mobonline'></div> {{else}} <div class="moboffline"></div> {{endif}} </div> و کد استایل زیر رو هم در آخر custom.css اضافه کنید .mobonline { position: absolute; left: 1px; top: 30px; width: 0; height: 0; border-right: 6px solid transparent; border-top: 6px solid transparent; border-left: 6px solid #56C350; border-bottom: 6px solid #56C350; } .moboffline { position: absolute; left: 1px; top: 30px; width: 0; height: 0; border-right: 6px solid transparent; border-top: 6px solid transparent; border-left: 6px solid #999; border-bottom: 6px solid #999; } @Arash.Ranjbar برای تولتیپ هم از کد های نمونه زیر داخل خود تگ استفاده کنید data-ipstooltip="" _title="{lang="online"}" data-ipstooltip="" _title="{lang="offline"}"
 29. A امتیاز
  در این اموزش میخواهم بهتون یاد بدم که چگونه فوتر برای قالب انجمن خود بسازید اگر قالبتان فوتر دارد که هیچ اگر نه پس این آموزش حسابی به دردتون میخوره ابتدا از قسمت ویرایش کد های قالبتان به قسمت footer بروید و کد های زیر را اضافه کنید : <footer id="secondaryFooter"> <div class="ipsGrid "> <div class="ipsGrid_span4" data-block="1"> <h2>قرار دادن شبکه های اجتماعی</h2> <span class="IPSFarsifooter"> MASALAN @IPFARSI </span> </div> <div class="ipsGrid_span4" data-block="2"> <h2>درباره ما</h2> <span class="IPSFarsifooter"> <p> متن درباره شما </p> </span> </div> <div class="ipsGrid_span2" data-block="3"> <h2>لینک ها</h2> <span class="IPSFarsifooter"> <p> <strong><a href="http://linkshoma" rel="external noopener noopener" target="_blank"><span style="color:#ffffff;">لینک</span></a></strong> </p> <p> <strong><a href="http://linkshoma" rel="external noopener noopener" target="_blank"><span style="color:#ffffff;">لینک</span></a></strong> </p> </span> </div> بسته به نیازتون کد هارو ویرایش کنید مثل لینک ها و متن ها بعد custom.css را از قسمت сss ها بازکرده و کد زیر را اضافه کنید : #secondaryFooter { background: rang background mored nazar baraye footer; margin-top: 20px; padding: 30px 30px 30px 0px; } کد بالا را بسته به رنگ مورد نظرتان ویرایش داده و به custom.css اضافه کنید و سیو کنید تمام فوترتان امدس نمونه فوتر
 30. A امتیاز
  کاری نداره که قالب موبایل جداست و تو اون قالب هم باید کد رو قرار بدی ! تو همون قالب موردنظرت قالب mobileNavigation رو جست جو بزن و بگرد دنبال کد زیر که گمونم تو همون خطوط 15 هست <i class='fa fa-envelope'></i> <span class='ipsNotificationCount {{if !\IPS\Member::loggedIn()->msg_count_new}}ipsHide{{endif}}' data-notificationType='inbox'>{member="msg_count_new"}</span> </a> </li> و بعدش کد زیر رو با دقت بعد از اون با فاصله قرار بده <li> <a href='#elNavLang_menu' id='elNavLang' data-ipsMenu data-ipsMenu-above><i class='fa fa-globe'></a> </li> تمام
 31. A امتیاز
  در این آموزش " افزودن آیکون های اختصاصی به قسمت اعلامیه ها و ایده گرفته از یکی از سایت های IPS توسط خودم ! " را برای شما آموزش خواهم داد. ابتدا به مسیر : ادمین پنل > شخصی سازی > پوسته ها > کلیک بر روی آیکون </> یا همان ویرایش Css , Html - سپس در فیلد جستجو عبارت notificationsAjax را وارد کنید و قالب مربوطه را پیدا و کلیک کنید در محتویات صفحه با دقت بسیار موارد زیر را انجام دهید. این کد ها را پیدا {template="userPhoto" app="core" group="global" params="$notification['data']['author'], 'mini'"} و بعد از کد بالا این کد زیر را قرار دهید <span class="chrisNotificationsIcon" data-chrisNotif='{$notification['notification']->notification_key}'></span> و در مرحله آخر کد زیر را در custom.css در تب CSS وارد کرده و ذخیره کنید. .chrisNotificationsIcon::before{font-family:'FontAwesome';position:absolute;top:49px;right:37px;z-index:50;border-radius:100%;font-weight:700}[data-chrisNotif*="new_likes"]::before,[data-chrisNotif*="new_react"]::before,[data-chrisNotif*="new_rep"]::before{content:"\f164";background:#3B5998;color:#fff;padding:4px 7px}[data-chrisNotif*="quote"]::before{content:"\f10d";background:#B26ACC;color:#fff;padding:4px 6px}[data-chrisNotif*="mention"]::before{content:"\f4ff";background:#BE2D28;color:#fff;padding:5px 6px}[data-chrisNotif*="unapproved_content"]::before,[data-chrisNotif*="unapproved_club"]::before{content:"\f252";background:#b3b700;color:#fff;padding:4px 8px}[data-chrisNotif*="stream_online"]::before{content:"\f26c";background:#4559e4;color:#fff;padding:5px 6px}[data-chrisNotif*="course_join"]::before,[data-chrisNotif*="new_course_lesson"]::before,[data-chrisNotif*="new_work_lesson"]::before{content:"\f5da";background:#2b7935;color:#fff;padding:4px 7px}[data-chrisNotif*="new_place_version"]::before{content:"\f3c5";background:#5f7ed4;color:#fff;padding:4px 8px}[data-chrisNotif*="price_proposal"]::before,[data-chrisNotif*="offer_price_proposal_reject"]::before,[data-chrisNotif*="offer_price_proposal_app_nex"]::before,[data-chrisNotif*="offer_price_proposal_approve"]::before,[data-chrisNotif*="offer_question"]::before,[data-chrisNotif*="offer_question_answ"]::before,[data-chrisNotif*="end_offer_mail"]::before,[data-chrisNotif*="end_offer_bid_mail"]::before,[data-chrisNotif*="offer_bid_mail"]::before,[data-chrisNotif*="bid_bided_content"]::before,[data-chrisNotif*="offer_bid_auction_added"]::before,[data-chrisNotif*="remind_rate"]::before,[data-chrisNotif*="offer_seller"]::before,[data-chrisNotif*="offer_purchased_buyer"]::before,[data-chrisNotif*="offer_purchased_buy_nex"]::before,[data-chrisNotif*="offer_purchased"]::before,[data-chrisNotif*="new_dispute"]::before,[data-chrisNotif*="dispute_new_comment"]::before,[data-chrisNotif*="dispute_resolve"]::before{content:"\f291";background:#9c3e3e;color:#fff;padding:4px 6px}[data-chrisNotif*="followed_company"]::before,[data-chrisNotif*="new_checkin"]::before,[data-chrisNotif*="company_favorite"]::before,[data-chrisNotif*="company_opinion"]::before{content:"\f1ad";background:#3e899a;color:#fff;padding:4px 8px}[data-chrisNotif*="game_finished"]::before{content:"\f128";background:#573fe0;color:#fff;padding:3px 8px}[data-chrisNotif*="automatic_moderation"]::before,[data-chrisNotif*="report_center"]::before,[data-chrisNotif*="warning_mods"]::before,[data-chrisNotif*="warning"]::before{content:"\f071";background:#de0000;color:#fff;padding:4px 6px}[data-chrisNotif*="medal"]::before,[data-chrisNotif*="trophy"]::before{content:"\f091";background:#009a2a;color:#fff;padding:4px 7px}[data-chrisNotif*="club_invitation"]::before,[data-chrisNotif*="club_invitation_by"]::before,[data-chrisNotif*="club_invitation_generic"]::before,[data-chrisNotif*="club_join"]::before,[data-chrisNotif*="club_request"]::before,[data-chrisNotif*="club_response_accepted"]::before,[data-chrisNotif*="club_response_declined"]::before{content:"\f0c0";background:#009fad;color:#fff;padding:4px 6px}[data-chrisNotif*="event_reminder"]::before{content:"\f073";background:#b100c5;color:#fff;padding:4px 7px}[data-chrisNotif*="member_follow"]::before{content:"\f1ae";background:#b53f00;color:#fff;padding:4px 8px}[data-chrisNotif*="new_comment"]::before,[data-chrisNotif*="new_content"]::before,[data-chrisNotif*="new_content_bulk"]::before{content:"\f4ad";background:#00a5cc;color:#fff;padding:4px 7px}[data-chrisNotif*="embed"]::before{content:"\f0c1";background:#704fef;color:#fff;padding:4px 7px}[data-chrisNotif*="new_note"]::before{content:"\f044";background:#ff6000;color:#fff;padding:4px 6px}[data-chrisNotif*="private_message"]::before,[data-chrisNotif*="private_message_added"]::before{content:"\f658";background:#007ae6;color:#fff;padding:4px 7px}[data-chrisNotif*="review"]::before{content:"\f5da";background:#dc0498;color:#fff;padding:4px 6px}[data-chrisNotif*="status"]::before,[data-chrisNotif*="profile_comment"]::before,[data-chrisNotif*="profile_reply"]::before{content:"\f0eb";background:#B26ACC;color:#fff;padding:3px 8px}[data-chrisNotif*="new_file_version"]::before{content:"\f019";background:#2d89d8;color:#fff;padding:4px 7px} تمام !
 32. A امتیاز
  احتمال زیاد مشکل در فایل جی کوئری یا همون JS اون هست که در حال بررسی هستم ! آقا حل شد ، مشکل از کدهای js اون هست ببینید به مسیر زیر در فایل منیجر هاستتون برید و فایل plugins_plugins.js.bba8713ac37e9ab9a18569876f1c38ab.js رو باز کنید حالا ممکن هستش که اسمش یه مقداری فرق کنه ولی plugins_plugins.js باید همون باشه yoursite\uploads\javascript_core بعد به دنبال کد زیر باشید return t=jQuery.extend یه چند کلمه جلوترش نوشته direction که جلوش هم مقدارش left هستش که باید به right تغییرش بدید . و ذخیره یا save کنید . تمام - ویدیو زیر رو به عنوان نمونه ببینید 2019-10-21_0-03-42.mp4
 33. A امتیاز

  نگارش 1.0.0

  26 دریافت

  لیست کلمات فیلتر شده به زبان فارسی لیست کلمات بیشتر و فینگیلیش در آپدیت های بعدی

  رایگان

 34. A امتیاز
  باسلام وقت بخیر به صورت پیشفرض بکاپ ها در Plesk در مسیر /var/lib/psa/dumps قراره داره. ممکنه یک نسخه بکاپ در اونجا وجود داشته باشه. و لطفا قوانین انجمن رو رعایت کنید. عنوان تاپیک تون رو مرتبط با موضوع بنویسید. اینکه همه بیان این طوری عنوان قرار بدن، کسی با جستجو نمی تونه مشکلش رو حله کنه!
 35. A امتیاز
  سلام و خسته نباشید من ابوالفضل هستم من از انجمن ساز های زیادی استفاده کردم, خوب اما همشون قابلیت های چندانی نداشت. تا اینکه با IPS آشنا شدم. تیم مدیریت عالیه, هرکس مشکل داشته باشه کمتر از 24 ساعت بهش پاسخ میدهند. IPS خیلی قوی و قابلیت های زیادی داره که هرکس ببینه بدون شک IPS رو نصب میکنه. با آرزوی موفقیت بیشتر
 36. A امتیاز
  با سلام و خسته نباشی خدمت همه دوستان بنده سعید کاظمی هستم ادب حکم میکنه که مستقیم به انجمن سازی اشاره و از اون بد تعریف نکنم. من تا سال 1394 با تمامی انجمن ساز ها کار میکردم اما هیچ کدام از آن ها نتوانستن مورد رضایت من قرار بگیرند چون انتظارات من بیش از آن انجمن ساز ها بود ، تا اینکه با انجمن سازی IPB اشنا شدم و به سرعت مورد رضایتم قرار گرفت اما بزرگ ترین دلیل اینکه مورد رضایت من واقع شد و باعث شد من در این سایت بمانم این بود " حاکم بودن ادب و احترام و کمک " که حاصل دست رنج همه عوامل در این سایت IPSFarsi میباشد ، که در این یک سال نتنها باقی مانده بلکه بسیار بیشتر هم شده است. با ارزوی موفقیت بیشتر یا حق
 37. A امتیاز
  سلام و خسته نباشید به تیم مدریت IPS فارسی اسم: امین نظر: به نظرم IPS بهترین سیستم انجمن ساز توی دنیاست و بهتر از اون سایت IPSFarsi که چندین سال در این زمینه یاری همگان بوده و انشالله تا اخرت خواهد بود به نظر من شما بهترینید کمبود و کاستی اصلا نمیشه دید (همه فن حریف)
 38. A امتیاز

  نگارش 2.1.1

  406 دریافت

  قالبی مناسب انجمن های بازی

  رایگان

 39. A امتیاز
  هنگامی که نسخه جدیدی از IPS در دسترس باشد در سایت توسط اطلاعیه ای به شما خبر داده می شود. در صورتی که می خواهید از IPB به IPS تبدیل کنید بر روی این نوشته کلیک کنید. «نکته : گرفتن بکاپ (پشتیبان) از اطلاعات خود را هرگز فراموش نکنید.» |-| لطفا قبل از ارتقا با مراجعه به بخش افزونه ها تمامی افزونه های نصب شده را غیر فعال کنید |-| ------------------------------------------------------- مرحله ۱ : دریافت فایل های نسخه جدید ------------------------------------------------------- اگر که شما IPS را خریداری کرده اید: کافیست بر روی گزینه بروز رسانی در پیام داده شده کلیک نمایید و سیستم به طور خودکار فایل های مورد نیاز را دریافت خواهد کافیست برای ادامه روند upgrade به مرحله ۲ مراجعه کنید. اگر که شما IPS را به صورت نال استفاده می کنید: با مراجعه به بخش دریافت فایل های نسخه جدید را دانلود کنید و سپس فایل zip دانلود شده را به مکانی که IPS در آنجا قرار دارد آپلود (منتقل) نمایید. اگر نمی دانید که IPS در چه مکانی وجود دارد به دنبال مکانی باشید که تمامی پوشه های admin, api, applications, datastore, plugins و system در آنجا قرار دارند. سپس فایل فشرده را از حالت فشرده خارج (Extract) نمایید. ------------------------------------------------------- مرحله ۲ : انجام مراحل ارتقا ------------------------------------------------------- برای آغاز روند ارتقا در آخر آدرس سایت خود /admin/upgrade را اضافه نمایید تا به بخش ارتقا منتقل شوید. مثال : forums.ipbfarsi.ir/admin/upgrade حالا نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمایید تا ارتقا صورت گیرد. ------------------------------------------------------- مرحله ۳ : ارتقا برنامه های رسمی IPS برای نسخه های ماقبل از 4.3 ------------------------------------------------------- در صورتی که از یکی از برنامه های وبلاگ، تقویم، فروشگاه ساز، سامانه دریافت، گالری و صفحات نصب کرده اید حتما بعد از ارتقا باید نسخه های هماهنگ با نسخه جدید را دریافت و ارتقا دهید. ما تمام این برنامه ها را در یک بسته در سایت تحت نام JetPack قرار می دهیم که حاوی این برنامه ها با پسوند tar هستند. برای ارتقا این برنامه ها یا هر برنامه دیگری کافیست به بخش "سیستم > برنامه ها" مراجعه نمایید و از جلوی نام برنامه مورد نظر گزینه "بارگذاری نسخه جدید" را انتخاب نمایید.
 40. A امتیاز

  نگارش 1.3.0

  122 دریافت

  پوسته انجمن پشتیبانی IPSFarsi نسخه دوم در صورت وجود مشکل از لینک روبروی خریداری کنید > کلیک کنید - پشتیبانی رایگان - آپدیت رایگان ( پشتیبانی فقط از طریق پیام خصوصی یا این لینک )

  35,000 تومان

 41. A امتیاز
  سلام این کد را به custom.css اضافه کنید. .ipsComposeArea_withPhoto .ipsComposeArea_editor::after { border-width: 0 !important ; }
 42. A امتیاز
  باسلام وقت بخیر . بله همچین پوشه ای بسازید و فایل های IPS رو منتقل کنید. موفق باشید
 43. A امتیاز
  سلام. از بخش تنظیمات بخش دریافت امکان فروش پولی فایل را فعال کنید. از بخش ویرایش گروه های کاربری می توانید به هر گروهی که خواستید امکان فروش فایل را بدهید. در خود IPS امکانی برای قفل کردن فایل های PDF نیست اما سایت ها و نرم افزارهایی هستند که می توانند فایل های PDF شما را قفل کنند. با کمی جستجو در اینترنت میتونید نسخه تجاری یا رایگان را دریافت کنید. هر چند توی ایران مفهومی به نام قفل و کپی-رایت و ... تعریف نشده در سایت IPS شما یک یا هر تعداد درگاه بخواهید در سیستم نکسوس تعریف می کنید. هر جایی از سایت که تراکنشی صورت بگیرد به این درگاه ها متصل می شوند. پول پرداختی وارد حساب سایت می شود و کمیسیون سایت به طور خودکار از مبلغ تراکنش کسر میشه و بقیه به عنوان اعتبار حساب به کاربر افزوده می شود. کاربر می تواند از این اعتبار حساب برای خرید در سایت استفاده کند یا درخواست برداشت بدهد. تا زمانی که فایل فروشی باشه کاربر فقط فایل را برای فروش مشاهده می کنه و لینکی برای دریافت مشاهده نمیکنه مگر بعد از پرداخت. این لینک هم مدتی برای کاربر فعال هست فکر کنم حدود دو ماه باشه. بعد از اون لینک دانلود برای کاربر غیرفعال میشه. این لینک برای هر کاربری منحصر به فرد هست پس خیالتون راحت که با این لینک امکان دانلود ندارند اما مشکل کپی رایت زمانی هست که فایل به دستشون میرسه چون به راحتی در سیستم خودشون میتونند فایل را کپی-پیست کنند بدون اینکه اثری از شما یا نامتون در جایی باشه اگر هم میخواهید فایل فروشی شما را فقط تعداد خاصی مشاهده کنند و همه امکان مشاهده و خرید را نداشته باشند ابتدا کلوپ خصوصی ایجاد کنید و بعد به طریقی کاربران مد نظر خود را مطلع و به این کلوب اضافه کنید و در نهایت فایل فروشی خود را در این کلوب بفروشید. در این صورت اگر کسی بخواهد از کلوب شما استفاده کند اول که نمی بیند بعد هم باید همه چیز با اجازه شما باشه. البته این مسائل مربوط به داخل سایت هست شما برای جلوگیری از کپی رایت باید فکری به حال بعد از فروش کنید. موفق باشید موفق باشید
 44. A امتیاز
  روی‌قالب Xo این بهینه سازی ها انجام شده ولی الان متوجه شدم بعضی بخش ها دچار مشکل شده ، مثلا روی اعلامیه ها کلیک کنید تا متوجه مشکل بشید اجازه بدید رفع کنم مشکلات رو ، بعدش بهتون اطلاع میدم که بهترین روش چیه این بخشی که نوشتید الان روی این قالب بهینه شده که میتونید اینجا نتایج رو ببینید البته هنوز کار داره
 45. A امتیاز
  با سلام وقت بخیر زود راهنمایی کردن و اصلا کمک کردن مال زمانی هست که شما کپی رایت IPSFarsi و سیستم رو پاک نکرده باشید. شما که دیگه خیلی وقته پاک کردید که دیگه هیچ! از طرف انجمن اینجا کمکی نخواهد بود، منتظر امداد های غیبی برای حل مشکل تون باشید.
 46. A امتیاز
  برای نصب درگاه ها ، بعد از آپلود و اکسترکت در هاست مسیر زیر رو دنبال کنید: applications\nexus\sources\Gateway در این مسیر فایل Gateway.php رو باز کنید و بعد از 'Stripe' => 'IPS\nexus\Gateway\Stripe', 'Braintree' => 'IPS\nexus\Gateway\Braintree', 'PayPal' => 'IPS\nexus\Gateway\PayPal', 'AuthorizeNet' => 'IPS\nexus\Gateway\AuthorizeNet', 'TwoCheckout' => 'IPS\nexus\Gateway\TwoCheckout', 'Manual' => 'IPS\nexus\Gateway\Manual', دستور بالا دستور مربوط به درگاه رو اضافه کنید برای زرین پال به این شکل هست : 'Zarinpal' => 'IPS\nexus\Gateway\zarinpal', زرین پال اول اسم درگاه هست و بخش دوم مربوط به مسیر فولدر زرین پال دقت کنید که مسیر به حروف کوچک و بزرک حساس می باشد مثلا اگر فولدر درگاه شما ZARINPAL باشه باید در مسیر هم با حروف بزرگ نوشته شود: 'Zarinpal' => 'IPS\nexus\Gateway\ZARINPAL', این آموزش قبلا در تاپیک زرین پال توسط جناب @حسن قاسمی نیا نویسنده پلاگین زرین پال و دیگر درگاه ها قرار داده شده.
 47. A امتیاز
  دوستانی که این مشکل رو دارند باید چت باکس رو به نسخه 4.0.4 آپدیت کنند ( اگر به آی پی اس 4.4.5 آپدیت کردید باید چت باکس هم به نسخه زیر آپدیت کنید ) آپدیت چت باکس قرار گرفت
 48. A امتیاز
  سلام. به بخش ترجمه زبان برید و این کلید را پیدا کنید _date_this_week_c و به جای اون از عبارت زیر استفاده کنید %s در %s
 49. A امتیاز
  سلام. اگر امکانش هست بخش دانلود قسمت افزونه ها، دسته بندی شبیه به تم ها داشته باشد. یعنی دسته ای برای افزونه های ۴.۳ و دسته ای برای افزونه های ۴.۴ و ... . حالا فارسی و لاتین اون خیلی مهم نیست اما الان دقیقاً مشخص نیست یک افزونه با کدام نسخه ها سازگار هست. یا یک فیلد با نام «سازگار با» به فایل ها اضافه کنید تا در آن مشخص شود که این افزونه با چه نسخه هایی سازگار است. از اینکه در کنار شما عزیزان هستم به خودم می بالم
 50. A امتیاز

  نگارش 98.05

  26 دریافت

  یک تم تیره و زیبا به همراه ستون کناری. امیدوارم مفید واقع بشه پیش نمایش

  رایگان

این صفحه از تخته امتیازات بر اساس منطقه زمانی تهران/GMT+04:30 می باشد
×
×
 • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

ما مجبور شدیم تا از کوکی ها و فناوری های مشابه برای اجرای این وب سایت استفاده کنیم تا به ما در درک نحوه استفاده از آن کمک کند. سیاست حریم خصوصی.