رفتن به مطلب

ارسال شكلك در قسمت نظر دهی در پروفايل كاربر


ارسال‌های توصیه شده

ابتدا قبل از هر كاری از فايل زير يك پشتيبان بگيريد "backup"

admin/applications/members/sources/classes/comments.php

اين را پيدا كنيد :

        $comment = IPSText::truncate( $comment, 400 );
        $comment = preg_replace( "#(\r\n|\r|\n|<br />|<br>){1,}#s", "\n", $comment );
        $comment = trim( IPSText::getTextClass('bbcode')->stripBadWords( $comment ) );

با اين جايگزين كنيد :

        IPSText::getTextClass('bbcode')->parse_html   		= 0;
        IPSText::getTextClass('bbcode')->parse_nl2br  = 1;
        IPSText::getTextClass('bbcode')->parse_smilies = 1;
        IPSText::getTextClass('bbcode')->parse_bbcode  = 1;
        $comment = IPSText::getTextClass('bbcode')->preDbParse( IPSText::truncate( $comment, 400 ) );

بعد برين اين رو پيدا كنيد

$comments[] = $row;

اين رو دقيقا بالای اون خط اضافه كنيد

            IPSText::getTextClass('bbcode')->parse_html           		= 0;
            IPSText::getTextClass('bbcode')->parse_nl2br              = 1;
            IPSText::getTextClass('bbcode')->parse_bbcode          		= 1;
            IPSText::getTextClass('bbcode')->parse_smilies             = 1;
            IPSText::getTextClass( 'bbcode' )->parsing_mgroup        		= $row['member_group_id'];
            IPSText::getTextClass( 'bbcode' )->parsing_mgroup_others    = $row['mgroup_others'];
            $row['comment'] = IPSText::getTextClass('bbcode')->preDisplayParse( $row['comment'] );

تمام !

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...