رفتن به مطلب

آموزش ساخت صفحات مجزا بدون استفاده از Pages


Mohammad Mz
 اشتراک گذاری

ارسال های توصیه شده

با سلام و احترام

قوی و پرکاربرد بودن برنامه Pages بر هیچکس پنهان نیست ، کماکان که اینجانب بلکل سایتمو دارم با Pages میچرخونم.

خب بریم سراغ اصل مطلب ، اینکه یک سری از دوستان شاید علاقه به نصب برنامه Pages نداشته باشند و شاید تنها استفاده شون در حد ساخت چندتا صفحه استاتیک باشه.

در این آموزش صرفا با کد زنی php و html خواهید تونست صفحه ی دلخواهتونو بسازید.

در ابتدا وارد هاستتون بشید و در محلی که IPS رو نصب کردین  یک فایل با فرمت .php ایجاد کنید  مثلا newfile.php

 و کد زیر را در آن قرار دهید :

<?php
require_once('init.php');
\IPS\Dispatcher\External::i();

$html = 'Lorem ipsum ...';

\IPS\Output::i()->sendOutput( \IPS\Theme::i()->getTemplate('global', 'core')->globalTemplate('Supertolle Seite', $html));

 

خب الآن فایل مربوطه ساخته شده :

در قسمتی که Lorem ipsum ... نوشته شده میتونید محتوات صفحته تونو با تبعیت از قوانینhtml قرار بدین.

و آدرس این فایل همون لینک مربوطه را تشکیل خواهد داد.

 فقط در روت انجمن قابل ساخت می باشد.

و مثلا من اسم فایلم . newfile.php می باشد و آدرسی که IPS را نصب کردم edusys.ir می باشد.

لذا آدرس این فایل به صورت https://edusys.ir/newfile.php خواهد بود.

 

بعد از طریف فهرست منو میتونید آن را در منو قرار دهید تا مورد مشاهده بقیه قرار گید.

 

نتیجه :

image.thumb.png.1aa002231e0f61f7fdb9443afd3d429d.png

 

طبیعت حال اینه که شما هر نمونه قالب html را خواهید تونست پیاده سازی کرد برای امتحان یه قالبی را پیدا کردم و کدشو از لینک روبرو کپی کردم و در همان قسمتی که گفتم گذاشتم https://www.w3schools.com/w3css/tryit.asp?filename=tryw3css_templates_blog&stacked=h

 

کد قالب به صورت زیر بود که لینک آدرس دهی تصاویر نیاز به اصلاح داشت:

 

<!DOCTYPE html>
<html>
<title>W3.CSS Template</title>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="https://www.w3schools.com/w3css/4/w3.css">
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway">
<style>
body,h1,h2,h3,h4,h5 {font-family: "Raleway", sans-serif}
</style>
<body class="w3-light-grey">

<!-- w3-content defines a container for fixed size centered content, 
and is wrapped around the whole page content, except for the footer in this example -->
<div class="w3-content" style="max-width:1400px">

<!-- Header -->
<header class="w3-container w3-center w3-padding-32"> 
 <h1><b>MY BLOG</b></h1>
 <p>Welcome to the blog of <span class="w3-tag">unknown</span></p>
</header>

<!-- Grid -->
<div class="w3-row">

<!-- Blog entries -->
<div class="w3-col l8 s12">
 <!-- Blog entry -->
 <div class="w3-card-4 w3-margin w3-white">
  <img src="/w3images/woods.jpg" alt="Nature" style="width:100%">
  <div class="w3-container">
   <h3><b>TITLE HEADING</b></h3>
   <h5>Title description, <span class="w3-opacity">April 7, 2014</span></h5>
  </div>

  <div class="w3-container">
   <p>Mauris neque quam, fermentum ut nisl vitae, convallis maximus nisl. Sed mattis nunc id lorem euismod placerat. Vivamus porttitor magna enim, ac accumsan tortor cursus at. Phasellus sed ultricies mi non congue ullam corper. Praesent tincidunt sed
    tellus ut rutrum. Sed vitae justo condimentum, porta lectus vitae, ultricies congue gravida diam non fringilla.</p>
   <div class="w3-row">
    <div class="w3-col m8 s12">
     <p><button class="w3-button w3-padding-large w3-white w3-border"><b>READ MORE »</b></button></p>
    </div>
    <div class="w3-col m4 w3-hide-small">
     <p><span class="w3-padding-large w3-right"><b>Comments  </b> <span class="w3-tag">0</span></span></p>
    </div>
   </div>
  </div>
 </div>
 <hr>

 <!-- Blog entry -->
 <div class="w3-card-4 w3-margin w3-white">
 <img src="/w3images/bridge.jpg" alt="Norway" style="width:100%">
  <div class="w3-container">
   <h3><b>BLOG ENTRY</b></h3>
   <h5>Title description, <span class="w3-opacity">April 2, 2014</span></h5>
  </div>

  <div class="w3-container">
   <p>Mauris neque quam, fermentum ut nisl vitae, convallis maximus nisl. Sed mattis nunc id lorem euismod placerat. Vivamus porttitor magna enim, ac accumsan tortor cursus at. Phasellus sed ultricies mi non congue ullam corper. Praesent tincidunt sed
    tellus ut rutrum. Sed vitae justo condimentum, porta lectus vitae, ultricies congue gravida diam non fringilla.</p>
   <div class="w3-row">
    <div class="w3-col m8 s12">
     <p><button class="w3-button w3-padding-large w3-white w3-border"><b>READ MORE »</b></button></p>
    </div>
    <div class="w3-col m4 w3-hide-small">
     <p><span class="w3-padding-large w3-right"><b>Comments  </b> <span class="w3-badge">2</span></span></p>
    </div>
   </div>
  </div>
 </div>
<!-- END BLOG ENTRIES -->
</div>

<!-- Introduction menu -->
<div class="w3-col l4">
 <!-- About Card -->
 <div class="w3-card w3-margin w3-margin-top">
 <img src="/w3images/avatar_g.jpg" style="width:100%">
  <div class="w3-container w3-white">
   <h4><b>My Name</b></h4>
   <p>Just me, myself and I, exploring the universe of uknownment. I have a heart of love and a interest of lorem ipsum and mauris neque quam blog. I want to share my world with you.</p>
  </div>
 </div><hr>
 
 <!-- Posts -->
 <div class="w3-card w3-margin">
  <div class="w3-container w3-padding">
   <h4>Popular Posts</h4>
  </div>
  <ul class="w3-ul w3-hoverable w3-white">
   <li class="w3-padding-16">
    <img src="/w3images/workshop.jpg" alt="Image" class="w3-left w3-margin-right" style="width:50px">
    <span class="w3-large">Lorem</span><br>
    <span>Sed mattis nunc</span>
   </li>
   <li class="w3-padding-16">
    <img src="/w3images/gondol.jpg" alt="Image" class="w3-left w3-margin-right" style="width:50px">
    <span class="w3-large">Ipsum</span><br>
    <span>Praes tinci sed</span>
   </li> 
   <li class="w3-padding-16">
    <img src="/w3images/skies.jpg" alt="Image" class="w3-left w3-margin-right" style="width:50px">
    <span class="w3-large">Dorum</span><br>
    <span>Ultricies congue</span>
   </li>  
   <li class="w3-padding-16 w3-hide-medium w3-hide-small">
    <img src="/w3images/rock.jpg" alt="Image" class="w3-left w3-margin-right" style="width:50px">
    <span class="w3-large">Mingsum</span><br>
    <span>Lorem ipsum dipsum</span>
   </li> 
  </ul>
 </div>
 <hr> 
 
 <!-- Labels / tags -->
 <div class="w3-card w3-margin">
  <div class="w3-container w3-padding">
   <h4>Tags</h4>
  </div>
  <div class="w3-container w3-white">
  <p><span class="w3-tag w3-black w3-margin-bottom">Travel</span> <span class="w3-tag w3-light-grey w3-small w3-margin-bottom">New York</span> <span class="w3-tag w3-light-grey w3-small w3-margin-bottom">London</span>
   <span class="w3-tag w3-light-grey w3-small w3-margin-bottom">IKEA</span> <span class="w3-tag w3-light-grey w3-small w3-margin-bottom">NORWAY</span> <span class="w3-tag w3-light-grey w3-small w3-margin-bottom">DIY</span>
   <span class="w3-tag w3-light-grey w3-small w3-margin-bottom">Ideas</span> <span class="w3-tag w3-light-grey w3-small w3-margin-bottom">Baby</span> <span class="w3-tag w3-light-grey w3-small w3-margin-bottom">Family</span>
   <span class="w3-tag w3-light-grey w3-small w3-margin-bottom">News</span> <span class="w3-tag w3-light-grey w3-small w3-margin-bottom">Clothing</span> <span class="w3-tag w3-light-grey w3-small w3-margin-bottom">Shopping</span>
   <span class="w3-tag w3-light-grey w3-small w3-margin-bottom">Sports</span> <span class="w3-tag w3-light-grey w3-small w3-margin-bottom">Games</span>
  </p>
  </div>
 </div>
 
<!-- END Introduction Menu -->
</div>

<!-- END GRID -->
</div><br>

<!-- END w3-content -->
</div>

<!-- Footer -->
<footer class="w3-container w3-dark-grey w3-padding-32 w3-margin-top">
 <button class="w3-button w3-black w3-disabled w3-padding-large w3-margin-bottom">Previous</button>
 <button class="w3-button w3-black w3-padding-large w3-margin-bottom">Next »</button>
 <p>Powered by <a href="https://www.w3schools.com/w3css/default.asp" target="_blank">w3.css</a></p>
</footer>

</body>
</html>

و این کد را فایل html  گذاشتم(با اصلاح لینک تصاویر) که به صورت زیر شد :

<?php
require_once('init.php');
\IPS\Dispatcher\External::i();

$html = '<!DOCTYPE html>
<html>
<title>W3.CSS Template</title>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="https://www.w3schools.com/w3css/4/w3.css">
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway">
<style>
body,h1,h2,h3,h4,h5 {font-family: "Raleway", sans-serif}
</style>
<body class="w3-light-grey">

<!-- w3-content defines a container for fixed size centered content, 
and is wrapped around the whole page content, except for the footer in this example -->
<div class="w3-content" style="max-width:1400px">

<!-- Header -->
<header class="w3-container w3-center w3-padding-32"> 
 <h1><b>MY BLOG</b></h1>
 <p>Welcome to the blog of <span class="w3-tag">unknown</span></p>
</header>

<!-- Grid -->
<div class="w3-row">

<!-- Blog entries -->
<div class="w3-col l8 s12">
 <!-- Blog entry -->
 <div class="w3-card-4 w3-margin w3-white">
  <img src="https://www.w3schools.com/w3images/woods.jpg" alt="Nature" style="width:100%">
  <div class="w3-container">
   <h3><b>TITLE HEADING</b></h3>
   <h5>Title description, <span class="w3-opacity">April 7, 2014</span></h5>
  </div>

  <div class="w3-container">
   <p>Mauris neque quam, fermentum ut nisl vitae, convallis maximus nisl. Sed mattis nunc id lorem euismod placerat. Vivamus porttitor magna enim, ac accumsan tortor cursus at. Phasellus sed ultricies mi non congue ullam corper. Praesent tincidunt sed
    tellus ut rutrum. Sed vitae justo condimentum, porta lectus vitae, ultricies congue gravida diam non fringilla.</p>
   <div class="w3-row">
    <div class="w3-col m8 s12">
     <p><button class="w3-button w3-padding-large w3-white w3-border"><b>READ MORE »</b></button></p>
    </div>
    <div class="w3-col m4 w3-hide-small">
     <p><span class="w3-padding-large w3-right"><b>Comments  </b> <span class="w3-tag">0</span></span></p>
    </div>
   </div>
  </div>
 </div>
 <hr>

 <!-- Blog entry -->
 <div class="w3-card-4 w3-margin w3-white">
 <img src="https://www.w3schools.com/w3images/bridge.jpg" alt="Norway" style="width:100%">
  <div class="w3-container">
   <h3><b>BLOG ENTRY</b></h3>
   <h5>Title description, <span class="w3-opacity">April 2, 2014</span></h5>
  </div>

  <div class="w3-container">
   <p>Mauris neque quam, fermentum ut nisl vitae, convallis maximus nisl. Sed mattis nunc id lorem euismod placerat. Vivamus porttitor magna enim, ac accumsan tortor cursus at. Phasellus sed ultricies mi non congue ullam corper. Praesent tincidunt sed
    tellus ut rutrum. Sed vitae justo condimentum, porta lectus vitae, ultricies congue gravida diam non fringilla.</p>
   <div class="w3-row">
    <div class="w3-col m8 s12">
     <p><button class="w3-button w3-padding-large w3-white w3-border"><b>READ MORE »</b></button></p>
    </div>
    <div class="w3-col m4 w3-hide-small">
     <p><span class="w3-padding-large w3-right"><b>Comments  </b> <span class="w3-badge">2</span></span></p>
    </div>
   </div>
  </div>
 </div>
<!-- END BLOG ENTRIES -->
</div>

<!-- Introduction menu -->
<div class="w3-col l4">
 <!-- About Card -->
 <div class="w3-card w3-margin w3-margin-top">
 <img src="https://www.w3schools.com/w3images/avatar_g.jpg" style="width:100%">
  <div class="w3-container w3-white">
   <h4><b>My Name</b></h4>
   <p>Just me, myself and I, exploring the universe of uknownment. I have a heart of love and a interest of lorem ipsum and mauris neque quam blog. I want to share my world with you.</p>
  </div>
 </div><hr>
 
 <!-- Posts -->
 <div class="w3-card w3-margin">
  <div class="w3-container w3-padding">
   <h4>Popular Posts</h4>
  </div>
  <ul class="w3-ul w3-hoverable w3-white">
   <li class="w3-padding-16">
    <img src="https://www.w3schools.com/w3images/workshop.jpg" alt="Image" class="w3-left w3-margin-right" style="width:50px">
    <span class="w3-large">Lorem</span><br>
    <span>Sed mattis nunc</span>
   </li>
   <li class="w3-padding-16">
    <img src="https://www.w3schools.com/w3images/gondol.jpg" alt="Image" class="w3-left w3-margin-right" style="width:50px">
    <span class="w3-large">Ipsum</span><br>
    <span>Praes tinci sed</span>
   </li> 
   <li class="w3-padding-16">
    <img src="https://www.w3schools.com/w3images/skies.jpg" alt="Image" class="w3-left w3-margin-right" style="width:50px">
    <span class="w3-large">Dorum</span><br>
    <span>Ultricies congue</span>
   </li>  
   <li class="w3-padding-16 w3-hide-medium w3-hide-small">
    <img src="https://www.w3schools.com/w3images/rock.jpg" alt="Image" class="w3-left w3-margin-right" style="width:50px">
    <span class="w3-large">Mingsum</span><br>
    <span>Lorem ipsum dipsum</span>
   </li> 
  </ul>
 </div>
 <hr> 
 
 <!-- Labels / tags -->
 <div class="w3-card w3-margin">
  <div class="w3-container w3-padding">
   <h4>Tags</h4>
  </div>
  <div class="w3-container w3-white">
  <p><span class="w3-tag w3-black w3-margin-bottom">Travel</span> <span class="w3-tag w3-light-grey w3-small w3-margin-bottom">New York</span> <span class="w3-tag w3-light-grey w3-small w3-margin-bottom">London</span>
   <span class="w3-tag w3-light-grey w3-small w3-margin-bottom">IKEA</span> <span class="w3-tag w3-light-grey w3-small w3-margin-bottom">NORWAY</span> <span class="w3-tag w3-light-grey w3-small w3-margin-bottom">DIY</span>
   <span class="w3-tag w3-light-grey w3-small w3-margin-bottom">Ideas</span> <span class="w3-tag w3-light-grey w3-small w3-margin-bottom">Baby</span> <span class="w3-tag w3-light-grey w3-small w3-margin-bottom">Family</span>
   <span class="w3-tag w3-light-grey w3-small w3-margin-bottom">News</span> <span class="w3-tag w3-light-grey w3-small w3-margin-bottom">Clothing</span> <span class="w3-tag w3-light-grey w3-small w3-margin-bottom">Shopping</span>
   <span class="w3-tag w3-light-grey w3-small w3-margin-bottom">Sports</span> <span class="w3-tag w3-light-grey w3-small w3-margin-bottom">Games</span>
  </p>
  </div>
 </div>
 
<!-- END Introduction Menu -->
</div>

<!-- END GRID -->
</div><br>

<!-- END w3-content -->
</div>

<!-- Footer -->
<footer class="w3-container w3-dark-grey w3-padding-32 w3-margin-top">
 <button class="w3-button w3-black w3-disabled w3-padding-large w3-margin-bottom">Previous</button>
 <button class="w3-button w3-black w3-padding-large w3-margin-bottom">Next »</button>
 <p>Powered by <a href="https://www.w3schools.com/w3css/default.asp" target="_blank">w3.css</a></p>
</footer>

</body>
</html>
';

\IPS\Output::i()->sendOutput( \IPS\Theme::i()->getTemplate('global', 'core')->globalTemplate('Supertolle Seite', $html));

و نتیجه نهایی به شکل زیر شد:

 

screencapture-edusys-ir-newfile-php-1599083071304.thumb.png.ae274e10c30b8f86346fa1e48ad6ef46.png

 

 

موفق باشید.

ویرایش شده توسط Mohammad Mz
 • تشکر 1
 • ذوق زده 1
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 2 سال بعد...

درود بر شما

چطور میشه از کد php برای این مورد استفاده کرد ؟؟؟(قالبی که من دارم php هست )

من هرکاری کردم چه از این طریق و چه از فراخوانی فایل index.php در برنامه پیج نتونستم موفق بشم

@علی یوسفلاوی

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 اشتراک گذاری

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

ما مجبور شدیم تا از کوکی ها و فناوری های مشابه برای اجرای این وب سایت استفاده کنیم تا بتوانیم تجربه بهتری در زمان استفاده از سایت برای شما ایجاد نماییم. سیاست حریم خصوصی.