رفتن به مطلب

آموزش درج گروه اصلی کاربری در صفحه مدیران


ارسال‌های توصیه شده

  • مدیر کل بازنشسته سایت

صفحه مدیران به طور پیش فرض این حالت هست

Screenshot-2018-2-15.thumb.png.ef86017c8b04d03fb6cbaea3b6125a50.png

اگر نیاز دارید تا نام گروه هایی اصلی به نمایش در آید تغییرات زیر را دنبال کنید

به سراغ مسیر زیر بروید

ACP > Customization > Themes > YourTheme (Edit HTML/CSS) - find: core > front > staffdirectory > layout_blocks

و محتویات آن را با محتویات کد زیر کاملا جایگزین کنید

{{$count=0;}}
{{foreach $users as $user}}
	{{if $count%4 == 0}}
		<div class='ipsGrid ipsGrid_collapsePhone cStaffDirectory_blocks'>
	{{endif}}
		<div class='ipsGrid_span3 ipsType_center ipsAreaBackground_light ipsPad'>
			{template="userPhoto" app="core" group="global" params="$user->member(), 'small'"}
			<h3 class='ipsType_sectionHead'>
				{{if \IPS\Member::loggedIn()->language()->checkKeyExists( "core_staff_directory_name_{$user->id}" ) }}
					{{if member.canAccessModule( \IPS\Application\Module::get( 'core', 'members' ) )}}
						<a href='{$user->member()->url()}'>{lang="core_staff_directory_name_{$user->id}" escape="true"}</a>
					{{else}}
						{lang="core_staff_directory_name_{$user->id}" escape="true"}
					{{endif}}
				{{else}}
					{$user->member()->link()|raw}
				{{endif}}
			</h3>
			<p class='ipsType_reset ipsType_normal ipsType_light'>
				{{if \IPS\Member::loggedIn()->language()->checkKeyExists( "core_staff_directory_title_{$user->id}" )}}
					{lang="core_staff_directory_title_{$user->id}" escape="true"}
				{{else}}
					{expression="\IPS\Member\Group::load( $user->member()->member_group_id )->formattedName" raw="true"}
				{{endif}}
			</p>
			{{if !member.members_disable_pm AND !$user->member()->members_disable_pm AND \IPS\Member::loggedIn()->member_id AND \IPS\Member::loggedIn()->canAccessModule( \IPS\Application\Module::get( 'core', 'messaging' ) )}}
				<br>
				<a href='{url="app=core&module=messaging&controller=messenger&do=compose&to={$user->member()->member_id}" seoTemplate="messenger_compose"}' data-ipsDialog data-ipsDialog-title='{lang="compose_new"}' data-ipsDialog-forceReload data-ipsDialog-remoteSubmit data-ipsDialog-flashMessage="{lang="message_sent"}"><i class='fa fa-envelope'></i> {lang="message_send"}</a>
			{{endif}}
		</div>
	{{$count++;}}
	{{if $count%4 == 0}}
		</div>
		<br>
	{{endif}}
{{endforeach}}
{{if $count%4 != 0}}
	</div>
	<br>
{{endif}}

نتیجه :

Screenshot-2018-2-16.thumb.png.e98328f5429d01b89fc2765b2a185a5e.png

 

ویرایش شده توسط صائب کوهپایه
  • پسند 3
  • تشکر 1
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
  • اضافه کردن...