رفتن به مطلب

آموزش بالا بردن امنیت فایل htaccess


ارسال های توصیه شده

به نام خدا

با سلام و خسته نباشید

خوب با آموزش بالا بردن امنیت htaccess برای انجمن ای پی برد با من همراه هستید

زیاد آموزش چیزی نیست

کدهارو میدم و در فایل htaccess. قرار بدید

<IfModule mod_rewrite.c>
Options -MultiViews
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule \.(jpeg|jpg|gif|png|php|html)$ /public/404.php [NC,L]
RewriteRule !\.(html|php)$ - [S=4] 
RewriteRule ^([^_]*)_([^_]*)_([^_]*)_([^_]*)_(.*)$ $1-$2-$3-$4-$5 [E=uscor:Yes] 
RewriteRule ^([^_]*)_([^_]*)_([^_]*)_(.*)$ $1-$2-$3-$4 [E=uscor:Yes] 
RewriteRule ^([^_]*)_([^_]*)_(.*)$ $1-$2-$3 [E=uscor:Yes] 
RewriteRule ^([^_]*)_(.*)$ $1-$2 [E=uscor:Yes] 

RewriteCond %{ENV:uscor} ^Yes$ 
RewriteRule (.*) http://learn-net.ir/$1 [R=301,L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>
## EXPIRES CACHING ##
<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresByType image/jpg "access 1 year"
ExpiresByType image/jpeg "access 1 year"
ExpiresByType image/gif "access 1 year"
ExpiresByType image/png "access 1 year"
ExpiresByType text/css "access 1 month"
ExpiresByType text/html "access 1 month"
ExpiresByType application/pdf "access 1 month"
ExpiresByType text/x-javascript "access 1 month"
ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access 1 month"
ExpiresByType image/x-icon "access 1 year"
ExpiresDefault "access 1 month"
</IfModule>
## EXPIRES CACHING ##
<IfModule mod_deflate.c>
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
 AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon
 AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-truetype
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-otf
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-opentype
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype

# For Olders Browsers Which Can't Handle Compression
 BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
 BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip
 BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
</IfModule>
<ifModule mod_gzip.c>
mod_gzip_on Yes
mod_gzip_dechunk Yes
mod_gzip_item_include file .(html?|txt|css|js|php|pl)$
mod_gzip_item_include handler ^cgi-script$
mod_gzip_item_include mime ^text/.*
mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript.*
mod_gzip_item_exclude mime ^image/.*
mod_gzip_item_exclude rspheader ^Content-Encoding:.*gzip.*
</ifModule>
<IfModule mod_headers.c>
Header set Connection keep-alive
</IfModule>

<Limit GET POST>
order allow,deny
allow from all
</Limit>

ErrorDocument 403 /public/404.php
ErrorDocument 401 /public/404.php
ErrorDocument 404 /public/404.php
ErrorDocument 500 /public/404.php

AddType application/x-httpd-php .asp .jsp

# pass the default character set
AddDefaultCharset utf-8

Options All -Indexes

<files ".htaccess">
order allow,deny
deny from all
</files>

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.

×
×
 • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

ما مجبور شدیم تا از کوکی ها و فناوری های مشابه برای اجرای این وب سایت استفاده کنیم تا بتوانیم تجربه بهتری در زمان استفاده از سایت برای شما ایجاد نماییم. سیاست حریم خصوصی.