رفتن به مطلب

ارور 500 بعد از آپدیت


ارسال های توصیه شده

سلام

من همین الان به نسخه 4.0.12.1 آپدیت کردم

حالا پنل ادمین کامل میاد بالا هیچ مشکلی نداره

ولی سایت نمیاد بالا ارور 500 میده !

افزونه ها هم همرو غیر فعال کردم htaccess هم چک کردم از اونا نیست

مشکل از کجاس

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • بنیان گذار IPSFarsi

با سلام :)

ارور لاگ موجود خود host رو چک کنید براتون علت خطا رو نوشته. همون رو هم اینجا بگذارید.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

2015-08-09 05:17:38.509 [iNFO] [46.251.173.36:45217-0#APVH_www.50ia.com] Abort request processing by PID:779138, kill: 1, begin time: 10, sent time: 10, req processed: 0

2015-08-09 05:20:30.622 [iNFO] [HTAccess] Configuration file [/home/dtalk289/domains/50ia.com/public_html/.htaccess] has been removed.

2015-08-09 05:25:32.456 [iNFO] [162.244.13.179:63065-0#APVH_www.50ia.com] File not found [/home/dtalk289/domains/50ia.com/public_html/blogs/blog/1--/]

2015-08-09 05:25:32.456 [iNFO] [162.244.13.179:63065-0#APVH_www.50ia.com] File not found [/home/dtalk289/domains/50ia.com/public_html/404.shtml]

2015-08-09 05:25:47.100 [iNFO] [46.251.173.36:45511-0#APVH_www.50ia.com] Abort request processing by PID:792164, kill: 1, begin time: 10, sent time: 10, req processed: 1

2015-08-09 05:28:26.061 [iNFO] [46.251.173.36:45614-0#APVH_www.50ia.com] File not found [/home/dtalk289/domains/50ia.com/public_html/portla]

2015-08-09 05:28:26.061 [iNFO] [46.251.173.36:45614-0#APVH_www.50ia.com] File not found [/home/dtalk289/domains/50ia.com/public_html/404.shtml]

2015-08-09 05:28:26.204 [iNFO] [46.251.173.36:45614-1#APVH_www.50ia.com] File not found [/home/dtalk289/domains/50ia.com/public_html/404.shtml]

2015-08-09 05:28:26.242 [iNFO] [46.251.173.36:45614-2#APVH_www.50ia.com] File not found [/home/dtalk289/domains/50ia.com/public_html/404.shtml]

2015-08-09 05:28:30.370 [iNFO] [46.251.173.36:45614-3#APVH_www.50ia.com] File not found [/home/dtalk289/domains/50ia.com/public_html/portal]

2015-08-09 05:28:30.371 [iNFO] [46.251.173.36:45614-3#APVH_www.50ia.com] File not found [/home/dtalk289/domains/50ia.com/public_html/404.shtml]

2015-08-09 05:28:33.014 [iNFO] [46.251.173.36:45614-4#APVH_www.50ia.com] File not found [/home/dtalk289/domains/50ia.com/public_html/portal]

2015-08-09 05:28:33.014 [iNFO] [46.251.173.36:45614-4#APVH_www.50ia.com] File not found [/home/dtalk289/domains/50ia.com/public_html/404.shtml]

2015-08-09 05:38:40.759 [iNFO] [46.251.173.36:45995-0#APVH_www.50ia.com] File not found [/home/dtalk289/domains/50ia.com/public_html/portal]

2015-08-09 05:38:40.759 [iNFO] [46.251.173.36:45995-0#APVH_www.50ia.com] File not found [/home/dtalk289/domains/50ia.com/public_html/404.shtml]

2015-08-09 05:38:44.032 [iNFO] [46.251.173.36:45996-0#APVH_www.50ia.com] File not found [/home/dtalk289/domains/50ia.com/public_html/portal]

2015-08-09 05:38:44.032 [iNFO] [46.251.173.36:45996-0#APVH_www.50ia.com] File not found [/home/dtalk289/domains/50ia.com/public_html/404.shtml]

2015-08-09 05:39:49.669 [NOTICE] [46.251.173.36:46047-0#APVH_www.50ia.com] [sTDERR] PHP Fatal error: require_once(): Failed opening required 'init.php' (include_path='.:/usr/local/php54/lib/php') in /home/dtalk289/domains/50ia.com/public_html/index.php on line 12

2015-08-09 05:39:51.586 [NOTICE] [46.251.173.36:46048-0#APVH_www.50ia.com] [sTDERR] PHP Fatal error: require_once(): Failed opening required 'init.php' (include_path='.:/usr/local/php54/lib/php') in /home/dtalk289/domains/50ia.com/public_html/index.php on line 12

2015-08-09 05:52:32.484 [iNFO] [46.251.173.36:46456-1#APVH_www.50ia.com] File not found [/home/dtalk289/domains/50ia.com/public_html/portal/]

2015-08-09 05:52:32.484 [iNFO] [46.251.173.36:46456-1#APVH_www.50ia.com] File not found [/home/dtalk289/domains/50ia.com/public_html/404.shtml]

2015-08-09 05:52:46.576 [iNFO] [46.251.173.36:46472-0#APVH_www.50ia.com] File not found [/home/dtalk289/domains/50ia.com/public_html/profile/1-koorush/]

2015-08-09 05:52:46.576 [iNFO] [46.251.173.36:46472-0#APVH_www.50ia.com] File not found [/home/dtalk289/domains/50ia.com/public_html/404.shtml]

2015-08-09 06:18:09.877 [iNFO] [23.108.13.152:51720-0#APVH_www.50ia.com] File not found [/home/dtalk289/domains/50ia.com/public_html/blogs/blog/1-..........-........../]

2015-08-09 06:18:09.945 [iNFO] [23.108.13.152:51720-0#APVH_www.50ia.com] File not found [/home/dtalk289/domains/50ia.com/public_html/404.shtml]

2015-08-09 06:28:06.004 [iNFO] [46.251.173.36:37354-0#APVH_www.50ia.com] File not found [/home/dtalk289/domains/50ia.com/public_html/404.shtml]

2015-08-09 06:35:44.110 [iNFO] [46.251.173.36:37506-0#APVH_www.50ia.com] Abort request processing by PID:916635, kill: 1, begin time: 2, sent time: 2, req processed: 3

2015-08-09 07:00:40.608 [iNFO] [46.225.27.132:24633-0#APVH_www.50ia.com] File not found [/home/dtalk289/domains/50ia.com/public_html/404.shtml]

2015-08-09 07:08:46.873 [iNFO] [66.249.67.113:41468-0#APVH_www.50ia.com] File not found [/home/dtalk289/domains/50ia.com/public_html/robots.txt]

2015-08-09 07:08:46.873 [iNFO] [66.249.67.113:41468-0#APVH_www.50ia.com] File not found [/home/dtalk289/domains/50ia.com/public_html/404.shtml]

2015-08-09 07:34:52.943 [iNFO] [162.244.13.179:62852-0#APVH_www.50ia.com] File not found [/home/dtalk289/domains/50ia.com/public_html/blogs/blog/1--/]

2015-08-09 07:34:52.943 [iNFO] [162.244.13.179:62852-0#APVH_www.50ia.com] File not found [/home/dtalk289/domains/50ia.com/public_html/404.shtml]

2015-08-09 07:42:36.998 [iNFO] [174.129.237.157:57739-0#APVH_www.50ia.com] File not found [/home/dtalk289/domains/50ia.com/public_html/robots.txt]

2015-08-09 07:42:36.998 [iNFO] [174.129.237.157:57739-0#APVH_www.50ia.com] File not found [/home/dtalk289/domains/50ia.com/public_html/404.shtml]

2015-08-09 07:49:56.782 [iNFO] [66.249.67.119:49304-0#APVH_www.50ia.com] File not found [/home/dtalk289/domains/50ia.com/public_html/blogs/]

2015-08-09 07:49:56.782 [iNFO] [66.249.67.119:49304-0#APVH_www.50ia.com] File not found [/home/dtalk289/domains/50ia.com/public_html/404.shtml]

2015-08-09 08:59:45.410 [iNFO] [66.249.67.107:64138-0#APVH_www.50ia.com] File not found [/home/dtalk289/domains/50ia.com/public_html/forum/34-.......xml]

2015-08-09 08:59:45.410 [iNFO] [66.249.67.107:64138-0#APVH_www.50ia.com] File not found [/home/dtalk289/domains/50ia.com/public_html/404.shtml]

2015-08-09 09:38:00.688 [iNFO] [66.249.67.96:44206-0#APVH_www.50ia.com] File not found [/home/dtalk289/domains/50ia.com/public_html/robots.txt]

2015-08-09 09:38:00.688 [iNFO] [66.249.67.96:44206-0#APVH_www.50ia.com] File not found [/home/dtalk289/domains/50ia.com/public_html/404.shtml]

2015-08-09 09:49:44.462 [iNFO] [162.244.13.179:53163-0#APVH_www.50ia.com] File not found [/home/dtalk289/domains/50ia.com/public_html/blogs/blog/1--/]

2015-08-09 09:49:44.462 [iNFO] [162.244.13.179:53163-0#APVH_www.50ia.com] File not found [/home/dtalk289/domains/50ia.com/public_html/404.shtml]

2015-08-09 11:30:15.020 [iNFO] [66.249.67.113:38597-0#APVH_www.50ia.com] File not found [/home/dtalk289/domains/50ia.com/public_html/blogs/blog/1-..........-........../]

2015-08-09 11:30:15.043 [iNFO] [66.249.67.113:38597-0#APVH_www.50ia.com] File not found [/home/dtalk289/domains/50ia.com/public_html/404.shtml]

2015-08-09 11:56:07.176 [iNFO] [46.251.173.36:37606-0#APVH_www.50ia.com] File not found [/home/dtalk289/domains/50ia.com/public_html/404.shtml]

2015-08-09 12:08:56.259 [iNFO] [66.249.67.119:40191-0#APVH_www.50ia.com] File not found [/home/dtalk289/domains/50ia.com/public_html/default.asp]

2015-08-09 12:08:56.259 [iNFO] [66.249.67.119:40191-0#APVH_www.50ia.com] File not found [/home/dtalk289/domains/50ia.com/public_html/404.shtml]

2015-08-09 12:09:04.302 [iNFO] [185.8.172.1:50282-0#APVH_www.50ia.com] File not found [/home/dtalk289/domains/50ia.com/public_html/404.shtml]

2015-08-09 12:09:17.516 [iNFO] [66.249.67.113:47834-0#APVH_www.50ia.com] File not found [/home/dtalk289/domains/50ia.com/public_html/default.asp]

2015-08-09 12:09:17.516 [iNFO] [66.249.67.113:47834-0#APVH_www.50ia.com] File not found [/home/dtalk289/domains/50ia.com/public_html/404.shtml]

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • بنیان گذار IPSFarsi

به پشتیبانی سرورتون پیام بدید و این خطا رو بهشون نشون بدید :

 2015-08-09 05:17:38.509 [iNFO] [46.251.173.36:45217-0#APVH_www.50ia.com] Abort request processing by PID:779138, kill: 1, begin time: 10, sent time: 10, req processed: 0

بگید علت چی بوده.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تیکت زدم بهشون گفتن:

پیغام خطای نشان داده شده حاکی از این می باشد که زمان انجام یک پروسس طولانی شده است و به همین دلیل اجرای آن متوقف شده است.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • بنیان گذار IPSFarsi

تنها راهتون اینه که به بکاپ تون رو بالا بیارید.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
  • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

ما مجبور شدیم تا از کوکی ها و فناوری های مشابه برای اجرای این وب سایت استفاده کنیم تا بتوانیم تجربه بهتری در زمان استفاده از سایت برای شما ایجاد نماییم. سیاست حریم خصوصی.