رفتن به مطلب
برای استفاده از انجمن و عضـویت کلیک کنید.
جستجو در
 • تنظیمات بیشتر ...
نمایش نتایجی که شامل ...
جستجو در ...

آی پی اس فارسی؛ نخستین مرجع تخصصی سایت ساز IPS

شروعی حرفه ای با سایت ساز کامل همراه با پشتیبانی رایگان

 • مدیریت پیشرفته
 • انعطاف پذیری بالا
 • همه امکانات در یک سایت ساز

دانلود کنید !

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

gh.m

حذف پیغام هشدار لایسنس در بخش مدیریت

پست های پیشنهاد شده

gh.m    5

کاربر عادی

How to Remove "License Key Missing" Warning in ACP   (حذف پیغام هشدار لایسنس در بخش مدیریت)

مدیریت محترم لطفا تاپیک را به بخش آموزش انتقال بدهید - باتشکر

این آموزش قبلا به صورت کوتاه توسط مدیریت در این تاپیک قرار داده شده بود. بنده یکمی کامل تر قرار میدم برای اینکه دیگر دوستان هم بتونن استفاده کنن...

------------------------

Go to admin -> skin_cp -> cp_skin_global.php and find

if( !$this->settings['ipb_reg_number'] )
{
                $this->lang->words['license_missing_info']       = sprintf( $this->lang->words['license_missing_info'], $this->settings['base_url'] . 'app=core&module=tools&section=licensekey' );
                $extra_class = 'force_license';
                $license_html = <<<HTML
                                <div id='license_notice_force'>
                                                <h4>{$this->lang->words['license_missing_header']}</h4>
                                                <p>{$this->lang->words['license_missing_info']}</p>
                                </div>
HTML;
}
else
{
                $licenseData  = $this->cache->getCache( 'licenseData' );
                if( ( !$licenseData OR !$licenseData['key']['_expires'] OR $licenseData['key']['_expires'] < IPS_UNIX_TIME_NOW and $licenseData['key']['_expires'] != -1 ) AND !IPSCookie::get( 'ignore-license-notice' ) )
                {
                                $extra_class = 'expired_license';
                                $license_html = <<<HTML
                                                <div id='license_notice_expired'>
                                                                <div class='right'><a id='license-close' href='#'>Close</a></div>
                                                                <h4>{$this->lang->words['license_expired_header']}</h4>
                                                                <p>{$this->lang->words['license_expired_info']}</p>
                                                </div>
HTML;
                }
}

and replace it with this

/*
if( !$this->settings['ipb_reg_number'] )
{
                $this->lang->words['license_missing_info']       = sprintf( $this->lang->words['license_missing_info'], $this->settings['base_url'] . 'app=core&module=tools&section=licensekey' );
                $extra_class = 'force_license';
                $license_html = <<<HTML
                                <div id='license_notice_force'>
                                                <h4>{$this->lang->words['license_missing_header']}</h4>
                                                <p>{$this->lang->words['license_missing_info']}</p>
                                </div>
HTML;
}
else
{
                $licenseData  = $this->cache->getCache( 'licenseData' );
                if( ( !$licenseData OR !$licenseData['key']['_expires'] OR $licenseData['key']['_expires'] < IPS_UNIX_TIME_NOW and $licenseData['key']['_expires'] != -1 ) AND !IPSCookie::get( 'ignore-license-notice' ) )
                {
                                $extra_class = 'expired_license';
                                $license_html = <<<HTML
                                                <div id='license_notice_expired'>
                                                                <div class='right'><a id='license-close' href='#'>Close</a></div>
                                                                <h4>{$this->lang->words['license_expired_header']}</h4>
                                                                <p>{$this->lang->words['license_expired_info']}</p>
                                                </div>
HTML;
                }
}
*/

یعنی در ابتدای دستوارت  (/*) و در انتهای دستورات از علامت (*/) استفاده کنید.

Save and go to admin -> applications -> core -> extensions -> dashboardNotifications.php and find

if( ! $this->settings['ipb_reg_number'] )
 {
  $entries[] = array( $this->lang->words['lc_title_nokey'], sprintf( $this->lang->words['lc_msg_nokey'], "{$this->settings['base_url']}module=tools&section=licensekey" ) );
 }
 else
 {
  /* Is the Spam Service Working?
  if ( $this->settings['spam_service_enabled'] )
  {
        $GOT_SPAM_ERROR = false;
        /* Are we entitled to it?
        $licenseData = $this->cache->getCache( 'licenseData' );
        if ( is_array( $licenseData['ipbMain'] ) && count( $licenseData['ipbMain'] ) )
        {
         foreach ( $licenseData['ipbMain'] as $data )
         {
         if ( $data['name'] == 'Spam Monitoring Service' && $data['status'] != 'Ok' )
         {
          $disableLink = $this->settings['base_url'] . "app=core&module=settings&section=settings&do=findsetting&key=spamservice";
          if ( is_numeric( $data['_expires'] ) && time() > $data['_expires'] )
          {
                $entries[] = array( $this->lang->words['spam_service_error'], sprintf( $this->lang->words['spam_service_expired'], $disableLink ) );
          }
          else
          {
                $entries[] = array( $this->lang->words['spam_service_error'], sprintf( $this->lang->words['spam_service_unavailable'], $disableLink ) );
          }
          $GOT_SPAM_ERROR = true;
          break;
         }
         }
        }
        if ( ! $GOT_SPAM_ERROR )
        {
         /* Get last 5 logs, and if all 5 are errors, show message
         $_errors = 0;
         $_entries = 0;
         $_lastError = '';
         $this->DB->build( array( 'select' => 'log_code, log_msg', 'from' => 'spam_service_log', 'order' => 'id DESC', 'limit' => 5 ) );
         $this->DB->execute();
         while( $_r = $this->DB->fetch() )
         {
         $_entries++;
         if( $_r['log_code'] === '0' )
         {
          $_errors++;
          if( !$_lastError )
          {
                $_lastError = $_r['log_msg'];
          }
         }
         }
         if( $_entries > 0 && $_errors == $_entries )
         {
         $entries[] = array( $this->lang->words['spam_service_error'], sprintf( $this->lang->words['spam_service_error_msg'], $_lastError ) );
         }
        }
  }
  /* If it's disabled, are we entitiled to it?
  else
  {
        $licenseData = $this->cache->getCache( 'licenseData' );
        if ( is_array( $licenseData['ipbMain'] ) && count( $licenseData['ipbMain'] ) )
        {
         foreach ( $licenseData['ipbMain'] as $data )
         {
         if ( $data['name'] == 'Spam Monitoring Service' && $data['status'] == 'Ok' )
         {
          $entries[] = array( $this->lang->words['spam_service_disabled'], $this->lang->words['spam_service_disabled_msg'] );
          break;
         }
         }
        }
  }
 }

and replace with this

/* if( ! $this->settings['ipb_reg_number'] )
 {
  $entries[] = array( $this->lang->words['lc_title_nokey'], sprintf( $this->lang->words['lc_msg_nokey'], "{$this->settings['base_url']}module=tools&section=licensekey" ) );
 }
 else
 {
  /* Is the Spam Service Working?
  if ( $this->settings['spam_service_enabled'] )
  {
        $GOT_SPAM_ERROR = false;
        /* Are we entitled to it?
        $licenseData = $this->cache->getCache( 'licenseData' );
        if ( is_array( $licenseData['ipbMain'] ) && count( $licenseData['ipbMain'] ) )
        {
         foreach ( $licenseData['ipbMain'] as $data )
         {
         if ( $data['name'] == 'Spam Monitoring Service' && $data['status'] != 'Ok' )
         {
          $disableLink = $this->settings['base_url'] . "app=core&module=settings&section=settings&do=findsetting&key=spamservice";
          if ( is_numeric( $data['_expires'] ) && time() > $data['_expires'] )
          {
                $entries[] = array( $this->lang->words['spam_service_error'], sprintf( $this->lang->words['spam_service_expired'], $disableLink ) );
          }
          else
          {
                $entries[] = array( $this->lang->words['spam_service_error'], sprintf( $this->lang->words['spam_service_unavailable'], $disableLink ) );
          }
          $GOT_SPAM_ERROR = true;
          break;
         }
         }
        }
        if ( ! $GOT_SPAM_ERROR )
        {
         /* Get last 5 logs, and if all 5 are errors, show message
         $_errors = 0;
         $_entries = 0;
         $_lastError = '';
         $this->DB->build( array( 'select' => 'log_code, log_msg', 'from' => 'spam_service_log', 'order' => 'id DESC', 'limit' => 5 ) );
         $this->DB->execute();
         while( $_r = $this->DB->fetch() )
         {
         $_entries++;
         if( $_r['log_code'] === '0' )
         {
          $_errors++;
          if( !$_lastError )
          {
                $_lastError = $_r['log_msg'];
          }
         }
         }
         if( $_entries > 0 && $_errors == $_entries )
         {
         $entries[] = array( $this->lang->words['spam_service_error'], sprintf( $this->lang->words['spam_service_error_msg'], $_lastError ) );
         }
        }
  }
  /* If it's disabled, are we entitiled to it?
  else
  {
        $licenseData = $this->cache->getCache( 'licenseData' );
        if ( is_array( $licenseData['ipbMain'] ) && count( $licenseData['ipbMain'] ) )
        {
         foreach ( $licenseData['ipbMain'] as $data )
         {
         if ( $data['name'] == 'Spam Monitoring Service' && $data['status'] == 'Ok' )
         {
          $entries[] = array( $this->lang->words['spam_service_disabled'], $this->lang->words['spam_service_disabled_msg'] );
          break;
         }
         }
        }
  }
 }
 */

ذخیره کنید. این مراحل برای نسخه های 3.2 و 3.3 و 3.4 یکسان می باشد...

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
وحید نامنی    21066

بنیان گذار IPSFarsi

با سلام :)

من انتقال دادم ولی خوب چرا از نسخه Null استفاده نشه که این مشکلات رو نداره! البته بماند که بعضی از مد ها ممکنه روی نسخه Retail نصب نشن.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.

×