رفتن به مطلب

نمایش کاربران آنلاین انجمن در کنار انجمن


ارسال های توصیه شده

 • بنیان گذار IPSFarsi

در این آموزش شما یاد می گیرید چگونه کاربران فعال در انجمن را که در صفحه اول انجمن ها در پایین نمایش داده می شود در کنار انجمن ها نیز نمایش دهید.

برای انجام این آموزش شما نیاز دارید مد Custom Sidebar Blocks را دریافت نمایید. علاوه بر این نیاز به نصب هوک Custom Sidebar Block Active Users Templates نیز دارید که در هنگام دانلود مد Custom Sidebar Blocks می توانید آن را نیز دریافت نمایید.

 

نتیجه نهایی :

post-1-0-05956300-1425983173.png

 

ابتدا یک بلوک جدید در این برنامه ایجاد نمایید و مطابق توضیحات زیر آن را تنظیم نمایید :

Enabled : Yes
Hide From Main Custom Block: Depends on where you want it
Full Image Name: user.png (or whatever you wish as long as it is in the proper directory and your reference it)
Enable RAW HTML/JS mode: No
Enable PHP Mode: Yes
Use Table/Border/Title/Image?: Yes

 

سپس کد های PHP زیر را در آن قرار دهید :

$active = array( 'TOTAL'  => 0 ,
'NAMES'  => array(),
'GUESTS' => 0 ,
'MEMBERS' => 0 ,
'ANON'	=> 0 ,
 );

if ( $this->settings['show_active'] )
{
if( !$this->settings['au_cutoff'] )
{
$this->settings['au_cutoff'] = 15;
}

//-----------------------------------------
// Get the users from the DB
//-----------------------------------------

$cut_off = $this->settings['au_cutoff'] * 60;
$time	= time() - $cut_off;
$rows	= array();
$ar_time = time();

if ( $this->memberData['member_id'] )
{
$rows = array( $ar_time.'.'.md5( microtime() ) => array(
'id'			=> 0,
'login_type'	=> substr( $this->memberData['login_anonymous'], 0, 1),
'running_time' => $ar_time,
'seo_name'	 => $this->memberData['members_seo_name'],
'member_id'	 => $this->memberData['member_id'],
'member_name'  => $this->memberData['members_display_name'],
'member_group' => $this->memberData['member_group_id'],
'cns_prefix' => (ipsRegistry::$settings['cns_on']) ? $this->memberData['cns_prefix'] : "",
'cns_suffix' => (ipsRegistry::$settings['cns_on']) ? $this->memberData['cns_suffix'] : ""
)
);
}

if (ipsRegistry::$settings['cns_on'])
{
$customNameStyleJoin = array(
0 => array( 'select' => 'pp.cns_prefix, pp.cns_suffix',
'from' => array( 'profile_portal' => 'pp' ),
'where' => "s.member_id = pp.pp_member_id",
'type' => 'left',
)
);
}

$this->DB->build( array(
'select' => 's.id, s.member_id, s.member_name, s.seo_name, s.login_type, s.running_time, s.member_group, s.uagent_type',
'from'  => array( 'sessions' => 's' ),
'where' => "running_time > {$time}",
'add_join' => $customNameStyleJoin
) );
$this->DB->execute();

//-----------------------------------------
// FETCH...
//-----------------------------------------

while ( $r = $this->DB->fetch() )
{
$rows[ $r['running_time'].'.'.$r['id'] ] = $r;
}

krsort( $rows );

//-----------------------------------------
// cache all printed members so we
// don't double print them
//-----------------------------------------

$cached = array();

foreach ( $rows as $result )
{
$last_date = $this->registry->getClass('class_localization')->getDate( $result['running_time'], 'TINY' );

//-----------------------------------------
// Bot?
//-----------------------------------------

if ( isset( $result['uagent_type'] ) && $result['uagent_type'] == 'search' )
{
/* Skipping bot? */
if ( ! $this->settings['spider_active'] )
{
continue;
}

//-----------------------------------------
// Seen bot of this type yet?
//-----------------------------------------

if ( ! $cached[ $result['member_name'] ] )
{
$active['NAMES'][] = IPSMember::makeNameFormatted( $result['member_name'], $result['member_group'], $result['cns_prefix'], $result['cns_suffix'] );
$cached[ $result['member_name'] ] = 1;
}
else
{
//-----------------------------------------
// Yup, count others as guest
//-----------------------------------------

$active['GUESTS']++;
}
}

//-----------------------------------------
// Guest?
//-----------------------------------------

else if ( ! $result['member_id'] OR ! $result['member_name'] )
{
$active['GUESTS']++;
}

//-----------------------------------------
// Member?
//-----------------------------------------

else
{
if ( empty( $cached[ $result['member_id'] ] ) )
{
$cached[ $result['member_id'] ] = 1;

$result['member_name'] = IPSMember::makeNameFormatted( $result['member_name'], $result['member_group'], $result['cns_prefix'], $result['cns_suffix'] );

if ( $result['login_type'] )
{
if ( $this->memberData['g_access_cp'] )
{
$active['NAMES'][] = "<a href='" . $this->registry->getClass('output')->buildSEOUrl( "showuser={$result['member_id']}", 'public', $result['seo_name'], 'showuser' ) . "' title='$last_date'>{$result['member_name']}</a>*";
$active['ANON']++;
}
else
{
$active['ANON']++;
}
}
else
{
$active['MEMBERS']++;
$active['NAMES'][] = "<a href='" . $this->registry->getClass('output')->buildSEOUrl( "showuser={$result['member_id']}", 'public', $result['seo_name'], 'showuser' ) ."' title='$last_date'>{$result['member_name']}</a>";
}
}
}
}

$active['TOTAL'] = $active['MEMBERS'] + $active['GUESTS'] + $active['ANON'];

$this->users_online = $active['TOTAL'];
}

$this->lang->words['active_users'] = sprintf( $this->lang->words['active_users'], $this->settings['au_cutoff'] );

return $this->registry->output->getTemplate('boards')->customSidebarBlockActiveUsers($active);
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

ما مجبور شدیم تا از کوکی ها و فناوری های مشابه برای اجرای این وب سایت استفاده کنیم تا بتوانیم تجربه بهتری در زمان استفاده از سایت برای شما ایجاد نماییم. سیاست حریم خصوصی.