رفتن به مطلب

مشکل در چت باکس shutbox


ارسال‌های توصیه شده

سلام

من چت باکس رو که نصب میکنم

 

صفحه اصلی انجمن سفید میشه

وغیر فعال میکنم هم درست نمیشه و بعد حذف صفحه اصلی برمیگرده سرجاش

 

ممنون میشم راهنمایی کنین

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • بنیان گذار IPSFarsi

با سلام :)

این دو هوک رو غیر فعال کنید :

Shoutbox: Online Tab 

Shoutbox: Active Users

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • بنیان گذار IPSFarsi

با حذف کردن همه چیز بد تر می شه. غیر فعال کردن خیلی متفاوت هست با حذف کردن.

طبق این آموزش پیش برید تا خطا ها رو ببینیم :

http://ipsfarsi.com/topic/16740-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF/

 

در ضمن از آخرین نسخه چت باکس استفاده کنید.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اخرین نسخشه عزیز
 
این ارور ها رو داد
 
 
 


Notice: Undefined index: app in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsRegistry.php on line [/size]1881

Notice: Undefined index: forceIndex in [/size]/home1/zebelhai/public_html/ips_kernel/classDb.php on line [/size]1033

Notice: Undefined index: HTTPS in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsRegistry.php on line [/size]2136

Notice: Undefined index: forceIndex in [/size]/home1/zebelhai/public_html/ips_kernel/classDb.php on line [/size]1033

Notice: Undefined index: core_item_markers_storage in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]1351

Notice: Undefined index: forceIndex in [/size]/home1/zebelhai/public_html/ips_kernel/classDb.php on line [/size]1033

Notice: Undefined index: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/core.php on line [/size]2803

Notice: Undefined index: gbw_mod_post_unit_type in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsRegistry.php on line [/size]4416

Notice: Undefined index: gbw_mod_post_unit_type in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsRegistry.php on line [/size]4416

Notice: Undefined index: 4 in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]1832

Notice: Undefined index: forceIndex in [/size]/home1/zebelhai/public_html/ips_kernel/classDb.php on line [/size]1033

Notice: Undefined index: forceIndex in [/size]/home1/zebelhai/public_html/ips_kernel/classDb.php on line [/size]1033

Notice: Undefined index: forceFullVersion in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/classes/output/publicOutput.php on line [/size]1051

Notice: Undefined offset: 0 in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/classes/output/publicOutput.php on line [/size]1270

Notice: Undefined index: forceIndex in [/size]/home1/zebelhai/public_html/ips_kernel/classDb.php on line [/size]1033

Notice: Undefined index: id in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/applications/forums/sources/classes/forums/class_forums.php on line [/size]1349

Notice: Undefined index: id in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/applications/forums/sources/classes/forums/class_forums.php on line [/size]1349

Notice: Undefined index: id in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/applications/forums/sources/classes/forums/class_forums.php on line [/size]1349

Notice: Undefined index: id in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/applications/forums/sources/classes/forums/class_forums.php on line [/size]1349

Notice: Undefined index: id in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/applications/forums/sources/classes/forums/class_forums.php on line [/size]1349

Notice: Undefined index: id in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/applications/forums/sources/classes/forums/class_forums.php on line [/size]1349

Notice: Undefined index: id in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/applications/forums/sources/classes/forums/class_forums.php on line [/size]1349

Notice: Undefined index: id in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/applications/forums/sources/classes/forums/class_forums.php on line [/size]1349

Notice: Undefined index: id in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/applications/forums/sources/classes/forums/class_forums.php on line [/size]1349

Notice: Undefined index: id in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/applications/forums/sources/classes/forums/class_forums.php on line [/size]1349

Notice: Undefined index: id in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/applications/forums/sources/classes/forums/class_forums.php on line [/size]1349

Notice: Undefined index: id in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/applications/forums/sources/classes/forums/class_forums.php on line [/size]1349

Notice: Undefined index: id in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/applications/forums/sources/classes/forums/class_forums.php on line [/size]1349

Notice: Undefined index: id in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/applications/forums/sources/classes/forums/class_forums.php on line [/size]1349

Notice: Undefined index: id in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/applications/forums/sources/classes/forums/class_forums.php on line [/size]1349

Notice: Undefined index: core_item_markers_storage in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]1351

Notice: Undefined index: forceIndex in [/size]/home1/zebelhai/public_html/ips_kernel/classDb.php on line [/size]1033

Notice: Undefined index: 8 in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2999

Notice: Undefined index: 8 in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]330

Notice: Undefined index: 8 in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]338

Notice: Undefined index: 8 in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]346

Notice: Undefined index: 8 in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]3039

Notice: Undefined index: 8 in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]330

Notice: Undefined index: 8 in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]338

Notice: Undefined index: 18 in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2999

Notice: Undefined index: 18 in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]330

Notice: Undefined index: 18 in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]338

Notice: Undefined index: 18 in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]346

Notice: Undefined index: 18 in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]3039

Notice: Undefined index: 18 in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]330

Notice: Undefined index: 18 in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]338

Notice: Undefined index: 8 in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2999

Notice: Undefined index: 8 in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]330

Notice: Undefined index: 8 in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]338

Notice: Undefined index: 8 in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]346

Notice: Undefined index: 8 in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]3039

Notice: Undefined index: 8 in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]330

Notice: Undefined index: 8 in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]338

Notice: Undefined index: 8 in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2999

Notice: Undefined index: 8 in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]330

Notice: Undefined index: 8 in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]338

Notice: Undefined index: 8 in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]346

Notice: Undefined index: 8 in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]3039

Notice: Undefined index: 8 in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]330

Notice: Undefined index: 8 in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]338

Notice: Undefined index: 8 in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2999

Notice: Undefined index: 8 in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]330

Notice: Undefined index: 8 in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]338

Notice: Undefined index: 8 in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]346

Notice: Undefined index: 8 in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]3039

Notice: Undefined index: 8 in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]330

Notice: Undefined index: 8 in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]338

Notice: Undefined index: 8 in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2999

Notice: Undefined index: 8 in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]330

Notice: Undefined index: 8 in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]338

Notice: Undefined index: 8 in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]346

Notice: Undefined index: 8 in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]3039

Notice: Undefined index: 8 in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]330

Notice: Undefined index: 8 in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]338

Notice: Undefined index: 8 in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2999

Notice: Undefined index: 8 in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]330

Notice: Undefined index: 8 in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]338

Notice: Undefined index: 8 in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]346

Notice: Undefined index: 8 in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]3039

Notice: Undefined index: 8 in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]330

Notice: Undefined index: 8 in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]338

Notice: Undefined index: forceIndex in [/size]/home1/zebelhai/public_html/ips_kernel/classDb.php on line [/size]1033

Notice: Undefined index: member_banned in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/applications/forums/modules_public/forums/boards.php on line [/size]345

Notice: Undefined index: forcePrint in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_global.php on line [/size]3670

Notice: Undefined index: Google in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/applications/forums/modules_public/forums/boards.php on line [/size]366

Notice: Undefined property: skin_boards_6::$functionData in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_boards.php on line [/size]46

Notice: Undefined index: forcePrint in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_global.php on line [/size]3670

Notice: Undefined index: forcePrint in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_global.php on line [/size]3670

Notice: Undefined index: forcePrint in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_global.php on line [/size]3670

Notice: Undefined index: forcePrint in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_global.php on line [/size]3670

Notice: Undefined index: forcePrint in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_global.php on line [/size]3670

Notice: Undefined index: pp_small_photo in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_boards.php on line [/size]232

Notice: Undefined index: members_display_name in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_boards.php on line [/size]232

Notice: Undefined index: bw_disable_gravatar in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2773

Notice: Undefined index: pp_gravatar in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2777

Notice: Undefined index: email in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2777

Notice: Undefined index: pp_small_photo in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_boards.php on line [/size]232

Notice: Undefined index: members_display_name in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_boards.php on line [/size]232

Notice: Undefined index: bw_disable_gravatar in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2773

Notice: Undefined index: pp_gravatar in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2777

Notice: Undefined index: email in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2777

Notice: Undefined index: pp_small_photo in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_boards.php on line [/size]232

Notice: Undefined index: members_display_name in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_boards.php on line [/size]232

Notice: Undefined index: bw_disable_gravatar in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2773

Notice: Undefined index: pp_gravatar in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2777

Notice: Undefined index: email in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2777

Notice: Undefined index: forcePrint in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_global.php on line [/size]3670

Notice: Undefined index: pp_small_photo in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_boards.php on line [/size]232

Notice: Undefined index: members_display_name in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_boards.php on line [/size]232

Notice: Undefined index: bw_disable_gravatar in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2773

Notice: Undefined index: pp_gravatar in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2777

Notice: Undefined index: email in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2777

Notice: Undefined index: pp_small_photo in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_boards.php on line [/size]232

Notice: Undefined index: members_display_name in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_boards.php on line [/size]232

Notice: Undefined index: bw_disable_gravatar in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2773

Notice: Undefined index: pp_gravatar in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2777

Notice: Undefined index: email in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2777

Notice: Undefined index: forcePrint in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_global.php on line [/size]3670

Notice: Undefined index: forcePrint in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_global.php on line [/size]3670

Notice: Undefined index: pp_small_photo in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_boards.php on line [/size]232

Notice: Undefined index: members_display_name in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_boards.php on line [/size]232

Notice: Undefined index: bw_disable_gravatar in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2773

Notice: Undefined index: pp_gravatar in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2777

Notice: Undefined index: email in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2777

Notice: Undefined index: forcePrint in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_global.php on line [/size]3670

Notice: Undefined index: forcePrint in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_global.php on line [/size]3670

Notice: Undefined index: pp_small_photo in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_boards.php on line [/size]232

Notice: Undefined index: members_display_name in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_boards.php on line [/size]232

Notice: Undefined index: bw_disable_gravatar in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2773

Notice: Undefined index: pp_gravatar in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2777

Notice: Undefined index: email in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2777

Notice: Undefined index: pp_small_photo in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_boards.php on line [/size]232

Notice: Undefined index: members_display_name in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_boards.php on line [/size]232

Notice: Undefined index: bw_disable_gravatar in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2773

Notice: Undefined index: pp_gravatar in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2777

Notice: Undefined index: email in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2777

Notice: Undefined index: forcePrint in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_global.php on line [/size]3670

Notice: Undefined index: pp_small_photo in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_boards.php on line [/size]232

Notice: Undefined index: members_display_name in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_boards.php on line [/size]232

Notice: Undefined index: bw_disable_gravatar in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2773

Notice: Undefined index: pp_gravatar in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2777

Notice: Undefined index: email in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2777

Notice: Undefined index: pp_small_photo in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_boards.php on line [/size]232

Notice: Undefined index: members_display_name in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_boards.php on line [/size]232

Notice: Undefined index: bw_disable_gravatar in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2773

Notice: Undefined index: pp_gravatar in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2777

Notice: Undefined index: email in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2777

Notice: Undefined index: forcePrint in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_global.php on line [/size]3670

Notice: Undefined index: forcePrint in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_global.php on line [/size]3670

Notice: Undefined index: forcePrint in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_global.php on line [/size]3670

Notice: Undefined index: forcePrint in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_global.php on line [/size]3670

Notice: Undefined index: forcePrint in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_global.php on line [/size]3670

Notice: Undefined index: forcePrint in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_global.php on line [/size]3670

Notice: Undefined index: forcePrint in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_global.php on line [/size]3670

Notice: Undefined index: pp_small_photo in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_boards.php on line [/size]232

Notice: Undefined index: members_display_name in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_boards.php on line [/size]232

Notice: Undefined index: bw_disable_gravatar in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2773

Notice: Undefined index: pp_gravatar in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2777

Notice: Undefined index: email in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2777

Notice: Undefined index: pp_small_photo in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_boards.php on line [/size]232

Notice: Undefined index: members_display_name in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_boards.php on line [/size]232

Notice: Undefined index: bw_disable_gravatar in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2773

Notice: Undefined index: pp_gravatar in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2777

Notice: Undefined index: email in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2777

Notice: Undefined index: forcePrint in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_global.php on line [/size]3670

Notice: Undefined index: forcePrint in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_global.php on line [/size]3670

Notice: Undefined index: forcePrint in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_global.php on line [/size]3670

Notice: Undefined index: pp_small_photo in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_boards.php on line [/size]232

Notice: Undefined index: members_display_name in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_boards.php on line [/size]232

Notice: Undefined index: bw_disable_gravatar in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2773

Notice: Undefined index: pp_gravatar in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2777

Notice: Undefined index: email in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2777

Notice: Undefined index: pp_small_photo in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_boards.php on line [/size]232

Notice: Undefined index: members_display_name in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_boards.php on line [/size]232

Notice: Undefined index: bw_disable_gravatar in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2773

Notice: Undefined index: pp_gravatar in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2777

Notice: Undefined index: email in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2777

Notice: Undefined index: pp_small_photo in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_boards.php on line [/size]232

Notice: Undefined index: members_display_name in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_boards.php on line [/size]232

Notice: Undefined index: bw_disable_gravatar in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2773

Notice: Undefined index: pp_gravatar in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2777

Notice: Undefined index: email in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2777

Notice: Undefined index: forcePrint in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_global.php on line [/size]3670

Notice: Undefined index: pp_small_photo in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_boards.php on line [/size]232

Notice: Undefined index: members_display_name in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_boards.php on line [/size]232

Notice: Undefined index: bw_disable_gravatar in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2773

Notice: Undefined index: pp_gravatar in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2777

Notice: Undefined index: email in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2777

Notice: Undefined index: pp_small_photo in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_boards.php on line [/size]232

Notice: Undefined index: members_display_name in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_boards.php on line [/size]232

Notice: Undefined index: bw_disable_gravatar in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2773

Notice: Undefined index: pp_gravatar in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2777

Notice: Undefined index: email in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2777

Notice: Undefined index: forcePrint in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_global.php on line [/size]3670

Notice: Undefined index: pp_small_photo in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_boards.php on line [/size]232

Notice: Undefined index: members_display_name in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_boards.php on line [/size]232

Notice: Undefined index: bw_disable_gravatar in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2773

Notice: Undefined index: pp_gravatar in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2777

Notice: Undefined index: email in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2777

Notice: Undefined index: forcePrint in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_global.php on line [/size]3670

Notice: Undefined index: forcePrint in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_global.php on line [/size]3670

Notice: Undefined index: pp_small_photo in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_boards.php on line [/size]232

Notice: Undefined index: members_display_name in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_boards.php on line [/size]232

Notice: Undefined index: bw_disable_gravatar in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2773

Notice: Undefined index: pp_gravatar in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2777

Notice: Undefined index: email in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2777

Notice: Undefined index: forcePrint in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_global.php on line [/size]3670

Notice: Undefined index: forcePrint in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_global.php on line [/size]3670

Notice: Undefined index: forcePrint in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_global.php on line [/size]3670

Notice: Undefined index: forcePrint in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_global.php on line [/size]3670

Notice: Undefined index: forcePrint in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_global.php on line [/size]3670

Notice: Undefined index: pp_small_photo in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_boards.php on line [/size]232

Notice: Undefined index: members_display_name in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_boards.php on line [/size]232

Notice: Undefined index: bw_disable_gravatar in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2773

Notice: Undefined index: pp_gravatar in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2777

Notice: Undefined index: email in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2777

Notice: Undefined index: pp_small_photo in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_boards.php on line [/size]232

Notice: Undefined index: members_display_name in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_boards.php on line [/size]232

Notice: Undefined index: bw_disable_gravatar in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2773

Notice: Undefined index: pp_gravatar in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2777

Notice: Undefined index: email in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2777

Notice: Undefined index: pp_small_photo in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_boards.php on line [/size]232

Notice: Undefined index: members_display_name in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_boards.php on line [/size]232

Notice: Undefined index: bw_disable_gravatar in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2773

Notice: Undefined index: pp_gravatar in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2777

Notice: Undefined index: email in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2777

Notice: Undefined index: pp_small_photo in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_boards.php on line [/size]232

Notice: Undefined index: members_display_name in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_boards.php on line [/size]232

Notice: Undefined index: bw_disable_gravatar in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2773

Notice: Undefined index: pp_gravatar in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2777

Notice: Undefined index: email in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2777

Notice: Undefined index: forcePrint in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_global.php on line [/size]3670

Notice: Undefined index: pp_small_photo in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_boards.php on line [/size]232

Notice: Undefined index: members_display_name in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_boards.php on line [/size]232

Notice: Undefined index: bw_disable_gravatar in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2773

Notice: Undefined index: pp_gravatar in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2777

Notice: Undefined index: email in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2777

Notice: Undefined index: pp_small_photo in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_boards.php on line [/size]232

Notice: Undefined index: members_display_name in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_boards.php on line [/size]232

Notice: Undefined index: bw_disable_gravatar in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2773

Notice: Undefined index: pp_gravatar in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2777

Notice: Undefined index: email in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/ipsMember.php on line [/size]2777

Notice: Undefined index: toggle_sidebar in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_boards.php on line [/size]68

Notice: Undefined index: forcePrint in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_global.php on line [/size]3670

Notice: Undefined index: HTTPS in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/classes/output/publicOutput.php on line [/size]2919

Notice: Undefined index: 92f8f372b037f37a9958050171bde177 in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/core.php on line [/size]2803

Notice: Undefined property: promenuSuper::$functionData in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_global.php on line [/size]195

Notice: Undefined index: includeJS in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_global.php on line [/size]1112

Notice: Undefined index: fixedHeader in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_global.php on line [/size]248

Notice: Undefined index: be1ab1632e4285edc3733b142935c60b in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/core.php on line [/size]2803

Notice: Undefined index: socialButtonSize in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_global.php on line [/size]460

Notice: Undefined index: socialButtonSize in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_global.php on line [/size]460

Notice: Undefined index: showFacebook in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_global.php on line [/size]461

Notice: Undefined index: showTwitter in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_global.php on line [/size]461

Notice: Undefined index: showYoutube in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_global.php on line [/size]461

Notice: Undefined index: showGoogle in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_global.php on line [/size]461

Notice: Undefined index: showVimeo in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_global.php on line [/size]461

Notice: Undefined index: showPinterest in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_global.php on line [/size]461

Notice: Undefined index: showFlickr in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_global.php on line [/size]461

Notice: Undefined index: quickSearch in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_global.php on line [/size]1991

Notice: Undefined index: showtopic in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_global.php on line [/size]2003

Notice: Undefined index: showforum in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_global.php on line [/size]2009

Notice: Undefined index: app in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_global.php on line [/size]2015

Notice: Undefined variable: _needRebuild in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/core.php on line [/size]2708

Notice: Undefined variable: _needRebuild in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/core.php on line [/size]2708

Notice: Undefined index: search_app in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_global.php on line [/size]2020

Notice: Undefined index: showtopic in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_global.php on line [/size]2020

Notice: Undefined index: showforum in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_global.php on line [/size]2020

Notice: Undefined index: search_app in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_global.php on line [/size]2020

Notice: Undefined index: search_app in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_global.php on line [/size]2020

Notice: Undefined variable: _needRebuild in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/core.php on line [/size]2708

Notice: Undefined variable: _needRebuild in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/core.php on line [/size]2708

Notice: Undefined variable: _needRebuild in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/core.php on line [/size]2708

Notice: Undefined variable: _needRebuild in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/core.php on line [/size]2708

Notice: Undefined variable: _needRebuild in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/core.php on line [/size]2708

Notice: Undefined variable: _needRebuild in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/core.php on line [/size]2708

Notice: Undefined variable: _needRebuild in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/core.php on line [/size]2708

Notice: Undefined variable: _needRebuild in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/core.php on line [/size]2708

Notice: Undefined variable: _needRebuild in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/core.php on line [/size]2708

Notice: Undefined variable: _needRebuild in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/core.php on line [/size]2708

Notice: Undefined variable: _needRebuild in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/core.php on line [/size]2708

Notice: Undefined variable: _needRebuild in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/base/core.php on line [/size]2708

Notice: Undefined index: userAgentLocked in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_global.php on line [/size]551

Notice: Undefined offset: 1 in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/classes/class_localization.php on line [/size]913

Notice: Undefined offset: 1 in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/classes/class_localization.php on line [/size]928

Notice: Undefined index: cal_id in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/classes/class_localization.php on line [/size]932

Notice: Undefined offset: 1 in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/classes/class_localization.php on line [/size]913

Notice: Undefined offset: 1 in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/classes/class_localization.php on line [/size]928

Notice: Undefined index: cal_id in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/sources/classes/class_localization.php on line [/size]932

Notice: Undefined index: do_include_lightbox_real in [/size]/home1/zebelhai/public_html/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_global.php on line [/size]602

Notice: Undefined index: shoutbox_banned in [/size]/home1/zebelhai/public_html/hooks/shoutboxGlobalShoutbox_ad496bd06b1b985f4e8cace6fe1b010b.php on line [/size]51

Notice: Undefined index: forceIndex in [/size]/home1/zebelhai/public_html/ips_kernel/classDb.php on line [/size]1033

Notice: Use of undefined constant IPS_IS_UPGRADER - assumed 'IPS_IS_UPGRADER' in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/applications_addon/other/shoutbox/sources/classes/library.php on line[/size]476

Notice: Use of undefined constant IPS_IS_INSTALLER - assumed 'IPS_IS_INSTALLER' in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/applications_addon/other/shoutbox/sources/classes/library.php on line[/size]476

Notice: Undefined index: shoutbox_height in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/applications_addon/other/shoutbox/sources/classes/library.php on line [/size]645

Notice: Undefined index: shoutbox_gheight in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/applications_addon/other/shoutbox/sources/classes/library.php on line [/size]645

Notice: Undefined index: global_display in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/applications_addon/other/shoutbox/sources/classes/library.php on line [/size]645

Notice: Undefined index: enter_key_shout in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/applications_addon/other/shoutbox/sources/classes/library.php on line [/size]645

Notice: Undefined index: enable_quick_commands in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/applications_addon/other/shoutbox/sources/classes/library.php on line [/size]645

Notice: Undefined index: display_refresh_button in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/applications_addon/other/shoutbox/sources/classes/library.php on line [/size]645

Notice: Undefined index: forceIndex in [/size]/home1/zebelhai/public_html/ips_kernel/classDb.php on line [/size]1033

Fatal error: Call to a member function announcement() on a non-object in [/size]/home1/zebelhai/public_html/admin/applications_addon/other/shoutbox/sources/classes/library.php on l

ine [/size]397


تو فاتال ارور خط 397 اینه

 

 

return $this->registry->output->getTemplate('shoutbox')->announcement( $global, $hide );

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
  • اضافه کردن...