رفتن به مطلب

باز هم Driver Error [حل شد]


RezaPro

ارسال‌های توصیه شده

سلام دوستان.این چه اروریه

چند بار میاد؟

forum.livegraphic.ir Driver Error

There appears to be an error with the database.

If you are seeing this page, it means there was a problem communicating with our database. Sometimes this error is temporary and will go away when you refresh the page. Sometimes the error will need to be fixed by an administrator before the site will become accessible again.

You can try to refresh the page by clicking here

«Return to the index

الان حدود 10 ساعت هست که انجمنم باز نمیشه!

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام دوستان.این چه اروریه

چند بار میاد؟

forum.livegraphic.ir Driver Error

There appears to be an error with the database.

If you are seeing this page, it means there was a problem communicating with our database. Sometimes this error is temporary and will go away when you refresh the page. Sometimes the error will need to be fixed by an administrator before the site will become accessible again.

You can try to refresh the page by clicking here

«Return to the index

الان حدود 10 ساعت هست که انجمنم باز نمیشه!

وارد admin سیستم بشید بعدش قسمت support بعدش database checker . هر کدوم از تیبل ها علامت قرمز داشت خرابه جلوش FIX رو بزن

 • پسند 1
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

وارد admin سیستم بشید بعدش قسمت support بعدش database checker . هر کدوم از تیبل ها علامت قرمز داشت خرابه جلوش FIX رو بزن

هیچ جوری نمیشه وارد انجمن شد.هر صفحه ای که میرم این ارور میاد

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

هیچ جوری نمیشه وارد انجمن شد.هر صفحه ای که میرم این ارور میاد

از طریق phpmyadmin وارد شید و table ها رو repair کنید اگر نمیتونید یوزر و پس بفرستید

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • بنیان گذار IPSFarsi

علاوه بر اون کار ها وارد پوشه cache در انجمن خودتون بشید آخرین لاگ ارور IPB رو اینجا بگذارید ( با پسوند cgi هست )

 • پسند 1
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بفرمایید


Fri, 20 Apr 2012 13:50:38 +0000
/admin/install/index.php
Fri, 20 Apr 2012 13:50:41 +0000
/admin/install/index.php?app=install&section=eula
Fri, 20 Apr 2012 13:50:44 +0000
/admin/install/index.php?app=install&section=apps
Fri, 20 Apr 2012 13:50:46 +0000
/admin/install/index.php?app=install&section=apps&do=check
Fri, 20 Apr 2012 13:50:49 +0000
/admin/install/index.php?app=install&section=address&do=check
Fri, 20 Apr 2012 13:51:07 +0000
/admin/install/index.php?app=install&section=db&do=check
Fri, 20 Apr 2012 13:51:18 +0000
/admin/install/index.php?app=install&section=admin&do=check
Fri, 20 Apr 2012 13:51:20 +0000
/admin/install/index.php?app=install&section=install&do=sql
Fri, 20 Apr 2012 13:51:33 +0000
/admin/install/index.php?app=install&section=install&do=sql&previous=core
Fri, 20 Apr 2012 13:51:38 +0000
/admin/install/index.php?app=install&section=install&do=sql&previous=forums
Fri, 20 Apr 2012 13:51:40 +0000
/admin/install/index.php?app=install&section=install&do=sql&previous=members
Fri, 20 Apr 2012 13:51:43 +0000
/admin/install/index.php?app=install&section=install&do=sql_steps
Fri, 20 Apr 2012 13:51:46 +0000
/admin/install/index.php?app=install&section=install&do=sql_steps&previous=core&id=
Fri, 20 Apr 2012 13:51:48 +0000
/admin/install/index.php?app=install&section=install&do=sql_steps&previous=forums&id=
Fri, 20 Apr 2012 13:51:51 +0000
/admin/install/index.php?app=install&section=install&do=sql_steps&previous=members&id=
Fri, 20 Apr 2012 13:51:53 +0000
/admin/install/index.php?app=install&section=install&do=applications
Fri, 20 Apr 2012 13:51:56 +0000
/admin/install/index.php?app=install&section=install&do=applications&previous=core&num=1
Fri, 20 Apr 2012 13:51:58 +0000
/admin/install/index.php?app=install&section=install&do=applications&previous=forums&num=2
Fri, 20 Apr 2012 13:52:01 +0000
/admin/install/index.php?app=install&section=install&do=applications&previous=members&num=3
Fri, 20 Apr 2012 13:52:03 +0000
/admin/install/index.php?app=install&section=install&do=modules
Fri, 20 Apr 2012 13:52:06 +0000
/admin/install/index.php?app=install&section=install&do=modules&previous=core
Fri, 20 Apr 2012 13:52:09 +0000
/admin/install/index.php?app=install&section=install&do=modules&previous=forums
Fri, 20 Apr 2012 13:52:11 +0000
/admin/install/index.php?app=install&section=install&do=modules&previous=members
Fri, 20 Apr 2012 13:52:14 +0000
/admin/install/index.php?app=install&section=install&do=settings
Fri, 20 Apr 2012 13:52:19 +0000
/admin/install/index.php?app=install&section=install&do=settings&previous=core
Fri, 20 Apr 2012 13:52:24 +0000
/admin/install/index.php?app=install&section=install&do=settings&previous=forums
Fri, 20 Apr 2012 13:52:27 +0000
/admin/install/index.php?app=install&section=install&do=settings&previous=members
Fri, 20 Apr 2012 13:52:29 +0000
/admin/install/index.php?app=install&section=install&do=templates
Fri, 20 Apr 2012 13:52:33 +0000
/admin/install/index.php?app=install&section=install&do=templates&previous=core
Fri, 20 Apr 2012 13:52:35 +0000
/admin/install/index.php?app=install&section=install&do=templates&previous=forums
Fri, 20 Apr 2012 13:52:38 +0000
/admin/install/index.php?app=install&section=install&do=templates&previous=members
Fri, 20 Apr 2012 13:52:41 +0000
/admin/install/index.php?app=install&section=install&do=tasks
Fri, 20 Apr 2012 13:52:44 +0000
/admin/install/index.php?app=install&section=install&do=tasks&previous=core
Fri, 20 Apr 2012 13:52:46 +0000
/admin/install/index.php?app=install&section=install&do=tasks&previous=forums
Fri, 20 Apr 2012 13:52:49 +0000
/admin/install/index.php?app=install&section=install&do=tasks&previous=members
Fri, 20 Apr 2012 13:52:51 +0000
/admin/install/index.php?app=install&section=install&do=languages
Fri, 20 Apr 2012 13:53:00 +0000
/admin/install/index.php?app=install&section=install&do=languages&previous=core
Fri, 20 Apr 2012 13:53:03 +0000
/admin/install/index.php?app=install&section=install&do=languages&previous=forums
Fri, 20 Apr 2012 13:53:09 +0000
/admin/install/index.php?app=install&section=install&do=languages&previous=members
Fri, 20 Apr 2012 13:53:12 +0000
/admin/install/index.php?app=install&section=install&do=clientlanguages
Fri, 20 Apr 2012 13:53:19 +0000
/admin/install/index.php?app=install&section=install&do=clientlanguages&previous=core
Fri, 20 Apr 2012 13:53:24 +0000
/admin/install/index.php?app=install&section=install&do=clientlanguages&previous=forums
Fri, 20 Apr 2012 13:53:27 +0000
/admin/install/index.php?app=install&section=install&do=clientlanguages&previous=members
Fri, 20 Apr 2012 13:53:30 +0000
/admin/install/index.php?app=install&section=install&do=bbcode
Fri, 20 Apr 2012 13:53:32 +0000
/admin/install/index.php?app=install&section=install&do=bbcode&previous=core
Fri, 20 Apr 2012 13:53:35 +0000
/admin/install/index.php?app=install&section=install&do=acphelp
Fri, 20 Apr 2012 13:53:38 +0000
/admin/install/index.php?app=install&section=install&do=acphelp&previous=core
Fri, 20 Apr 2012 13:53:40 +0000
/admin/install/index.php?app=install&section=install&do=acphelp&previous=forums
Fri, 20 Apr 2012 13:53:47 +0000
/admin/install/index.php?app=install&section=install&do=acphelp&previous=members
Fri, 20 Apr 2012 13:53:49 +0000
/admin/install/index.php?app=install&section=install&do=other
Fri, 20 Apr 2012 13:53:52 +0000
/admin/install/index.php?app=install&section=install&do=other&previous=core
Fri, 20 Apr 2012 13:53:54 +0000
/admin/install/index.php?app=install&section=install&do=other&previous=forums
Fri, 20 Apr 2012 13:53:57 +0000
/admin/install/index.php?app=install&section=install&do=other&previous=members
Fri, 20 Apr 2012 13:54:00 +0000
/admin/install/index.php?app=install&section=install&do=caches
Fri, 20 Apr 2012 13:54:09 +0000
/admin/install/index.php?app=install&section=install&do=caches&previous=core
Fri, 20 Apr 2012 13:54:11 +0000
/admin/install/index.php?app=install&section=install&do=caches&previous=forums
Fri, 20 Apr 2012 13:54:14 +0000
/admin/install/index.php?app=install&section=install&do=caches&previous=members
Fri, 20 Apr 2012 13:54:16 +0000
/admin/install/index.php?app=install&section=done

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • بنیان گذار IPSFarsi

این گزارشی که گذاشتید تاقص هست ، قسمت مهمش که شبیه زیر هست وجود نداره ، دوباره دقت کنید :)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mySQL query error: SELECT * FROM cache_store WHERE cs_key IN ( 'systemvars','login_methods','vnums','app_cache','navigation_tabs','module_cache','app_menu_cache','hooks','useragents','useragentgroups','skinsets','outputformats','skin_remap','group_cache','settings','lang_data','banfilters','stats','badwords','bbcode','mediatag','profilefields','rss_output_cache','rss_export','report_cache','report_plugins','ranks','reputation_levels','emoticons','moderators','adminnotes','performanceCache','sphinx_config','countdowns' )
.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
| File																	  | Function																	 | Line No.		 |
|----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------|
| C:\wamp\www\IPB\admin\sources\base\ipsRegistry.php						 | [ips_CacheRegistry]._loadCaches											  | 2843			 |
'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'
| C:\wamp\www\IPB\admin\sources\base\ipsRegistry.php						 | [ips_CacheRegistry].init													 | 2637			 |
'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'
| C:\wamp\www\IPB\admin\sources\base\ipsRegistry.php						 | [ips_CacheRegistry].instance												 | 566			  |
'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام.

اون بالایی اصلا اشتباه بود

چون کد زیاد بود فایل رو پیوست کردم

error.txt

error.zip

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • بنیان گذار IPSFarsi

یکی از جدول های SQL شما crash کرده باید Repair بشه.

Table './livegrap_ipb/cache_store' is marked as crashed and should be repaired

راه حل هم :

از طریق phpmyadmin وارد شید و table ها رو repair کنید اگر نمیتونید یوزر و پس بفرستید

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

یکی از جدول های SQL شما crash کرده باید Repair بشه.

Table './livegrap_ipb/cache_store' is marked as crashed and should be repaired

راه حل هم :

میبخشید من دیر پاسخ دادم به تاپیک آقا رضا به وحید میگفتید که مشکل انجمنتون با repair که کردید حل شد

 • پسند 2
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...