رفتن به مطلب
 • :excl2: در صورت مشکل در دریافت فایل و گیر کردن روی ۹۹ درصد، لطفا از طریق خودِ مرورگر، فایل ها را دریافت نمایید.

1 تصویر

درباره این فایل

توسط این مد می توانید یک سیستم اشتراک گذاری کامل در انجمن خود فراهم سازید و می توانید این اجازه را به کاربران خود بدهید تا ویدیو های خواهد را از سایت هایی همچون youtube و یاهو و ... به اشتراک بگذارند.

Videos System v2.2.2 feature list:

 • No file edit or template edits required, just upload the application files and run the application installer.
 • Content Spy integration for new and updated videos. View more on what is Content Spy here.
 • Facebook like and share links features added to the video page.
 • Inline notification support for new comments added to videos. IPB3.1.x+ only feature.
 • IP.Board Sitemap Generator plugin included. Which allows video links to be included in your sitemap file.
 • Full integration with IPB3 permissions. Set who can add videos, edit videos, delete videos, add comments, edit comments, delete comments per group.
 • Support for per category settings, including view category, view and add video permissions and discussion topics.
 • My Videos overview that allows members to review there own submitted videos.
 • Videos tab added to the profile page for members who have added videos.
 • Subcategory support with unlimited subcategory depth.
 • Ajax rating system with per group permissions who can rate and even who can change their votes.
 • My Favorites page so members can favor any video. Favoring videos uses ajax so the videos page doesn't need to be reloaded.
 • Share video option with page link, bbcode and html code provided for members to share videos more easily.
 • Default per category settings for sort and filter as well as number of videos per page.
 • Support for IPB3's media bbcode urls. Members can now just add the url for supported media sites and the embed code will be generated for them. (Only media bbcode sites are supported.)
 • Support for YouTube thumbnails. Thumbnails are downloaded and saved locally for display next to videos when new videos are added using media urls. (Only videos submitted using the media bbcode sites are supported. Only Youtube and Vimeo is supported out of the box.)
 • Integration with the Queued Items hook.
 • Integration with the Social Bookmarks hook.
 • Comments system included for videos. Per group permissions for who can view and add comments as well as an option to limit the number of comments per video.
 • Rebuild tools included for videos and comments. Useful for when a members display name gets changed.
 • Sidebar hook included with the option to change which field, the videos in the sidebar are sorted as well as the order and number of videos to display.
 • Default and Unreal Portal blocks included with the option to change which field, the videos in the portal are sorted as well as the order and number of videos to display.
 • Per category or globally created discussion topics.
 • Pending videos overview for mass approval/denial of new videos added.
 • Full use of IPB's inbuilt cache system to minimize server load and resources.
 • RSS feed for new videos added.
 • New submission PM alert for notify an admin when new videos have been added.
 • Integration with IPB3 report system. Members with permission can report videos using the inbuilt report centre.
 • Category search and filter options so members viewing category view or my videos can sort videos by different fields as well as ascending/descending sort and per page option.

 اشتراک گذاری


×
×
 • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

ما مجبور شدیم تا از کوکی ها و فناوری های مشابه برای اجرای این وب سایت استفاده کنیم تا بتوانیم تجربه بهتری در زمان استفاده از سایت برای شما ایجاد نماییم. سیاست حریم خصوصی.