رفتن به مطلب

برای شروعی حرفه ای آماده اید ؟!

سایت ساز IPSنسخه ۴/۴/۱۰
فارسی ساز IPS ۴.۴بیلد ۵
تاریخ هجری شمسینسخه ۴.۷.۳

توجه کنید برای دانلود فایل های اختصاصی باید سایت خود را ثبت کنید. اطلاعات بیشتر.

جستجو در
  • تنظیمات بیشتر ...
نمایش نتایجی که شامل ...
جستجو در ...
  • :excl2: در صورت مشکل در دریافت فایل و گیر کردن روی ۹۹ درصد، لطفا از طریق خودِ مرورگر، فایل ها را دریافت نمایید.

6 تصویر

درباره این فایل

توسط این مد می توانید به تمامی کاربران یا هر گروه کاربری مد نظر خود به صورت گروهی با امکانات بسیار بالای این پلاگین پیغام خصوصی ارسال کنید. IPS 4.4

About This File
Mass PM allows admins to send bulk PM to all members in their board.  Use powerful filters to target specific groups and users, announce important changes by broadcasting to everyone, and encourage repeat visits by re-sending saved PMs. 

Keywords: bulk PM, batch PM, bulk messages, batch messages, mass PM, mass personal messages

Features

Overview of all messages
Choose # of PM to send per cycle
Ability to send / re-send messages
Ability to edit messages
Ability to delete messages
Ability to choose sender
Ability to send notification
Ability to auto-delete message after X days
Ability to enable / disable reply
Filters

Filter by Primary Group
Filter by Secondary Group
Filter by more than / less than X posts
Filter by more than / less than X join time
Filter by more than / less than X visit time
Filter by custom profile fields

  • تشکر 2
  • متعجب 1×
×
  • اضافه کردن...