رفتن به مطلب
 • :excl2: در صورت مشکل در دریافت فایل و گیر کردن روی ۹۹ درصد، لطفا از طریق خودِ مرورگر، فایل ها را دریافت نمایید.

افزونه پنل پیشرفته اطلاعات کاربری 97.02


6 تصویر

درباره این فایل

سلام. این فایل فارسی شده‌ی برنامه  Enhanced User Info Panel است. اگر این افزونه را از قبل دارید آن را حذف کنید و این فایل را از طریق مسیر «سیستم>افزونه ها» نصب کنید البته قبل از نصب پشتیبان‌گیری فراموش نشود. برای راستچین شدن آن به آدرس زیر برید و کدهایی را که قرار دادم جایگزین کدهای آن فایل کنید.

شخصی سازی>پوسته ها>ویرایش html , css > تب دوم یعنی css > بعد از اون فایل enhanceduserinfopanel.css

 

div[aria-label="(DF41) Enhanced User Info Panel"] .ipsFieldRow_section{
  background-color: #4e5b62;
  color: white;
	font-weight: 400;
	font-family: Gill Sans,Gill Sans MT,Calibri,sans-serif;
}

div[aria-label="(DF41) Enhanced User Info Panel"] .ipsFieldRow_title{
  font-family: Gill Sans,Gill Sans MT,Calibri,sans-serif;
}

div[aria-label="(DF41) Enhanced User Info Panel"] select#elSelect_euip_ExtendSize{
  font-family: Gill Sans,Gill Sans MT,Calibri,sans-serif;
}

div[aria-label="(DF41) Enhanced User Info Panel"] .ipsFieldRow_content{
  font-family: Gill Sans,Gill Sans MT,Calibri,sans-serif;
}

div[aria-label="(DF41) Enhanced User Info Panel"] .ipsTabs_item{
  font-family: Gill Sans,Gill Sans MT,Calibri,sans-serif;
}

div[aria-label="(DF41) Enhanced User Info Panel"] .ipsDialog_title{
  font-family: Gill Sans,Gill Sans MT,Calibri,sans-serif;
}

.euip_AdminFont{
  font-family: Gill Sans,Gill Sans MT,Calibri,sans-serif;
}

html[dir="ltr"] .euip_Title {
	float:left;
}
html[dir="rtl"] .euip_Title {
	float:right;
}

html[dir="ltr"] .euip_Content {
	float:right;
}

html[dir="rtl"] .euip_Content {
	float:left;
} 

.euip_InfoPanel {
	padding:5px;
}

hr.euip_Hr {
  margin: 15px 0;
  height: 0;
  padding: 0;
  border-width: 2px 0 0 0;
  border-style: solid;
  border-color: rgba(0,0,0,0.05);
  margin: 1px;
}

hr.euip_AdminHr {
	margin: 15px 0;
  height: 0;
  padding: 0;
  border-width: 2px 0 0 0;
  border-style: solid;
  border-color: #4e5b62;
}

.euip_Avatar {
	margin-top: -30px;
}

li.euip_Photo {
	margin-bottom: 5px;
	position:relative;
}

.metric {
	font-weight: bold;
  color: #138200;
}
{{if settings.euip_OnlineStatusGlow == 1}}
.metric {
	text-shadow: -1px -1px 0 #92d050, 1px -1px 0 #92d050, -1px 1px 0 #92d050, 1px 1px 0 #92d050;
  -webkit-animation-name: glow;
  -webkit-animation-duration: 3s;
  -webkit-animation-iteration-count: infinite;
  -webkit-animation-timing-function: linear;
}

@-webkit-keyframes glow {
  0% { text-shadow: 0 0 20px rgba(19,130,0, 0.7); }
  50% {text-shadow: 0 0 20px rgba(19,130,0, 0.7), 0 0 20px rgba(19,130,0, 1), 0 0 20px rgba(19,130,0, 1),0 0 20px rgba(19,130,0, 1),0 0 20px rgba(19,130,0, 1),0 0 20px rgba(19,130,0, 1), 0 0 30px rgba(19,130,0, 1);}
  100% { text-shadow: 0 0 20px rgba(19,130,0, 0.5)/*0 0 4px green*/; }
}
{{endif}}

{{if settings.euip_UsernamePosition == 1}}
.euip_Margin_Top {
	margin-top: {setting="euip_MarginTopSize"}px;
}
{{endif}}

.euip_Remove {
	display: none;
}


{{if settings.euip_ShowCoverPhoto == 0}}
@media screen and (max-width: 768px) {
li.euip_Photo {
  margin-bottom: 5px;
  position: relative;
  float: left;
  margin-left: -48px;
}
}
{{endif}}

{{if settings.euip_ShowCoverPhoto == 0}}
{{if settings.euip_UsernamePosition == 0}}
@media screen and (max-width: 768px) {
li.euip_Photo {
  margin-top: 8px;
}
.euip_mobile {
	margin-left: -50px;
	margin-top: -5px;
}
}
{{endif}}
{{endif}}


{{if settings.euip_ShowCoverPhoto == 1}}
@media screen and (max-width: 768px) {
li.euip_Photo {
  margin-bottom: 5px;
  position: relative;
  float: left;
  margin-left: -48px;
	margin-top: 38px;
}
}
{{endif}}

{{if settings.euip_ShowCoverPhoto == 1}}
{{if settings.euip_UsernamePosition == 0}}
@media screen and (max-width: 768px) {
.euip_mobile {
	margin-left:-50px;
	margin-top: -5px;
}
}
{{endif}}
{{endif}}

{{if settings.euip_ShowCoverPhoto == 1}}
{{if settings.euip_UsernamePosition == 1}}
@media screen and (max-width: 768px) {
li.euip_Photo {
  margin-top:38px;
	margin-left: -65px;
}
}
{{endif}}
{{endif}}

{{if settings.euip_ShowCoverPhoto == 0}}
{{if settings.euip_UsernamePosition == 1}}
@media screen and (max-width: 768px) {
li.euip_Photo {
  margin-top: 8px;
	margin-left: -65px;
}
}
{{endif}}
{{endif}}


{{if settings.euip_UsernamePosition == 0}}
@media screen and (max-width: 768px) {
.euip_InfoPanel {
  padding: 5px;
  margin-top: -30px;
}
}
{{endif}}

.euip_PanelWidth {
  width:{setting="euip_ExtendSize"}px
}


.euipOnlineStatus_online {
	color: green;
	font-size: 15px;
}

.euipOnlineStatus_offline {
  color: grey;
	font-size: 15px;
}

.euip_GroupIcon {
	padding: 3px;
}

{{if settings.euip_ChangeUserNameFont == 1 AND settings.euip_UploadFont == 0}}
.euip_UserNameFont {
	font-family: {setting="euip_UserNameFont"}!important;
}
{{elseif settings.euip_ChangeUserNameFont == 1 AND settings.euip_UploadFont == 1}}
@font-face {
  font-family: '{setting="euip_FontUploadName"}';
  src: url('{setting="euip_FontUpload"}');
}
.euip_UserNameFont {
	font-family: {setting="euip_FontUploadName"} !important;
}
{{endif}}


@media screen and (max-width: 768px) {
.euip_TStarterBadge {
  float: left;
  margin-top: -27px;
  margin-left: 50px;
}
}

{{if settings.euip_ChangeAvatarSize == 0 }}
.euip_AvatarSize img, img.euip_AvatarSize, .euip_AvatarSize::after {
  width: 75px;
  height: 75px;
}
{{endif}}

{{if settings.euip_ChangeAvatarSize == 1 }}
.euip_AvatarSize img, img.euip_AvatarSize, .euip_AvatarSize::after {
	width: {setting="euip_AvatarSizeWidth"}px;
	height: {setting="euip_AvatarSizeHeight"}px;
	border: none;
}
{{endif}}

{{if settings.euip_RoundAvatar == 1 }}
.euip_AvatarSize img, img.euip_AvatarSize, .euip_AvatarSize::after {
 border-radius: {setting="euip_AvatarRadius"}px;
 }
{{endif}}


{{if settings.euip_ShowCoverPhoto == 1 }}
.euip_CoverPhotoHeight {
 {{if settings.euip_CoverPhotoHeight == 0 }}	
	height: 60px;
 {{elseif settings.euip_CoverPhotoHeight == 1 }}
  height: 70px;
 {{elseif settings.euip_CoverPhotoHeight == 2 }}
  height: 80px;
 {{elseif settings.euip_CoverPhotoHeight == 3 }}
  height: 90px;
 {{endif}}
}
{{endif}}

@media screen and (max-width:767px) {
span.ipsBadge.ipsBadge_large.ipsBadge_positive.euip_TStarterBadge {
 float: right;
}
}

span.euip_span {
	display:inline-block;
	margin-top:5px;
}

 

چیزی حدود ۲۱۰ رشته برای ترجمه داشت که حدود ۲۰۰ رشته‌ی آن ترجمه شد. از طرفی این افزونه فقط برای سایت‌هایی مناسب است که زبان فارسی یا به عبارتی راست به چپ هستند. اگر مشکلی داشت بهم اطلاع بدید تا برطرف کنم.

 • پسند 3
 • تشکر 2
 • خوشحال 1
 • ذوق زده 1
 اشتراک گذاری


×
×
 • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

ما مجبور شدیم تا از کوکی ها و فناوری های مشابه برای اجرای این وب سایت استفاده کنیم تا بتوانیم تجربه بهتری در زمان استفاده از سایت برای شما ایجاد نماییم. سیاست حریم خصوصی.