رفتن به مطلب

برای شروعی حرفه ای آماده اید ؟!

سایت ساز۴.۴.۸
فارسی ساز۶
شمسی ساز۴.۷.۳

توجه کنیدبرای دانلود فایل های اختصاصی باید سایت خود را ثبت کنید. اطلاعات بیشتر.

جستجو در
 • تنظیمات بیشتر ...
نمایش نتایجی که شامل ...
جستجو در ...
 • :excl2: در صورت مشکل در دریافت فایل و گیر کردن روی ۹۹ درصد، لطفا از طریق خودِ مرورگر، فایل ها را دریافت نمایید.

5 تصویر

درباره این فایل

توسط این برنامه کاربران می توانند در انجمن با یکدیگر چت کنند

 

This is very simple chat system with the basic features:

 • Ajax chat, auto update.
 • Display as IPS widgets, so you can place it in sidebar or top page.
 • Sound notification. User can toggle on/off.
 • Admins/Moderators can block users.
 • Users can ignore some chatters they don't want to see.
 • Load more messages when scrolling end (or top).
 • Announcement (on Top or Tab).
 • *NEW* Supports GUGGY to turn any text message into funny GIF and Sticker by using /guggy command (Eg: /guggy I love you
 • *NEW* Supports GIPHY to finds GIFs and Stickers by using /giphy command (Eg: /giphy happy new year)
 • *NEW* Supports Youtube, playing video in iframe and popup 
 • Support emoticons, URL, Image URL (gif, png, jpg)
 • @mention by clicking on usernames.
 • Flood control.
 • Bad word filters.
 • Time format.
 • Display newer messages in top or bottom.
 • Permissions for viewing, chatting & management.
 • Edit/Delete messages.

Demo: http://IPSFarsi.ir

 Don't ask me to add color or any formatting chat message... I like the simplest things.


تغییرات جدید در نسخه 4.0.7   دیدن کارنامه تغییرات

انتشار در

Fixed imageproxy problem.

Fixes:

JS issues.

Can not edit message.

 • پسند 13
 • تشکر 7
 • خوشحال 2×
×
 • اضافه کردن...