رفتن به مطلب
برای استفاده از انجمن و عضـویت کلیک کنید.
جستجو در
 • تنظیمات بیشتر ...
نمایش نتایجی که شامل ...
جستجو در ...

آی پی اس فارسی؛ نخستین مرجع تخصصی سایت ساز IPS

شروعی حرفه ای با سایت ساز کامل همراه با پشتیبانی رایگان

 • مدیریت پیشرفته
 • انعطاف پذیری بالا
 • همه امکانات در یک سایت ساز

دانلود کنید !

 • :excl2: در صورت مشکل در دریافت فایل و گیر کردن روی ۹۹ درصد، لطفا از طریق خودِ مرورگر، فایل ها را دریافت نمایید.

9 تصویر

درباره این فایل

سیستم مقاله/آموزش ساز جامع برای سیستم IPS

(SOS44) Tutorials 2.4.0 برای ورژن 4.4 است

قیمت صرفا جهت اطلاع : 40 دلار آمریکا

 

A full-featured Tutorials/Article system for your IPS Community.
Here's a quick rundown of some of the features for this application:

 • Unlimited categories of articles, plus unlimited depth of parent-child relationships
 • Category Icons
 • Ability to use comments system or support topics, or both
 • Per-category permissions to show category, read articles, submit articles, add comments, and avoid approval queues
 • Extra Fields that can be used per-category
 • Quick edit (ajax) of tutorial's title on category view
 • Preview the tutorial content when you hover the tutorial link on category view
 • Group permissions on specifc actions
 • Integration with the Advertisements system
 • Integration with the Bulk Mail system
 • Integration with ACP Live Seach (Tutorials categories)
 • Integration with Tag system
 • Integration with Report system
 • Integration with Search system
 • Integration with Share Links to share, download, or print articles
 • Integration with Sitemap system to include tutorials in your sitemap
 • Moderator actions on articles and comments
 • Ability to create RSS feeds of all tutorials
 • Ability to attach files to tutorials and comments
 • Ability to quickly convert a forum post into a new tutorial
 • Ability to copy a tutorial from one category to another or to the same category
 • Friendly URLs for tutorials and categories
 • Ability to give reputation points for tutorials
 • Ability to rate tutorials
 • Ability to follow categories and tutorials to receive notifications on updatesupdates
 • Tools to create topics to existing tutorials, make tutorials of topics and rebuild support topics text if you have changed the template on Tutorials settings.
 • And much, much more!

تغییرات جدید در نسخه 2.4.0   دیدن کارنامه تغییرات

انتشار در

Fixes:

 • Ordering tutorials by title on category view
 • Duplicated language strings, which was not allowing strings to be translated

New Features:

 • Now shows on index/categories the latest tutorial information from tutorials submitted to subcategories
 • Now shows the subcategories when you're browsing a category; before showed an empty category
 • Added information to unapproved tutorials on tutorial view, with direct links to approve or delete tutorial
 • Added a new widget: Tutorials Feed. This widget can be re-used on same page, which means that you can add several blocks to display different informtion. Latest Tutorials widget removed.
 • Rework in some templates, like the star rating on tutorial view.

Yet to come:

 • Multi paged tutorial. This will be implement when 4.4 is released.

 

 • پسند 2
 • ذوق زده 1×