رفتن به مطلب

برای شروعی حرفه ای آماده اید ؟!

سایت ساز IPSنسخه ۴/۴/۱۰
فارسی ساز IPS ۴.۴بیلد ۵
تاریخ هجری شمسینسخه ۴.۷.۳

توجه کنید برای دانلود فایل های اختصاصی باید سایت خود را ثبت کنید. اطلاعات بیشتر.

جستجو در
 • تنظیمات بیشتر ...
نمایش نتایجی که شامل ...
جستجو در ...
 • :excl2: در صورت مشکل در دریافت فایل و گیر کردن روی ۹۹ درصد، لطفا از طریق خودِ مرورگر، فایل ها را دریافت نمایید.

9 تصویر

درباره این فایل

سیستم مقاله/آموزش ساز جامع برای سیستم IPS

(SOS44) Tutorials 2.4.0 برای ورژن 4.4 است

قیمت صرفا جهت اطلاع : 40 دلار آمریکا

 

A full-featured Tutorials/Article system for your IPS Community.
Here's a quick rundown of some of the features for this application:

 • Unlimited categories of articles, plus unlimited depth of parent-child relationships
 • Category Icons
 • Ability to use comments system or support topics, or both
 • Per-category permissions to show category, read articles, submit articles, add comments, and avoid approval queues
 • Extra Fields that can be used per-category
 • Quick edit (ajax) of tutorial's title on category view
 • Preview the tutorial content when you hover the tutorial link on category view
 • Group permissions on specifc actions
 • Integration with the Advertisements system
 • Integration with the Bulk Mail system
 • Integration with ACP Live Seach (Tutorials categories)
 • Integration with Tag system
 • Integration with Report system
 • Integration with Search system
 • Integration with Share Links to share, download, or print articles
 • Integration with Sitemap system to include tutorials in your sitemap
 • Moderator actions on articles and comments
 • Ability to create RSS feeds of all tutorials
 • Ability to attach files to tutorials and comments
 • Ability to quickly convert a forum post into a new tutorial
 • Ability to copy a tutorial from one category to another or to the same category
 • Friendly URLs for tutorials and categories
 • Ability to give reputation points for tutorials
 • Ability to rate tutorials
 • Ability to follow categories and tutorials to receive notifications on updatesupdates
 • Tools to create topics to existing tutorials, make tutorials of topics and rebuild support topics text if you have changed the template on Tutorials settings.
 • And much, much more!

تغییرات جدید در نسخه 2.4.0   دیدن کارنامه تغییرات

انتشار در

Fixes:

 • Ordering tutorials by title on category view
 • Duplicated language strings, which was not allowing strings to be translated

New Features:

 • Now shows on index/categories the latest tutorial information from tutorials submitted to subcategories
 • Now shows the subcategories when you're browsing a category; before showed an empty category
 • Added information to unapproved tutorials on tutorial view, with direct links to approve or delete tutorial
 • Added a new widget: Tutorials Feed. This widget can be re-used on same page, which means that you can add several blocks to display different informtion. Latest Tutorials widget removed.
 • Rework in some templates, like the star rating on tutorial view.

Yet to come:

 • Multi paged tutorial. This will be implement when 4.4 is released.

 

 • پسند 2
 • ذوق زده 1×
×
 • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

ما مجبور شدیم تا از کوکی ها و فناوری های مشابه برای اجرای این وب سایت استفاده کنیم تا به ما در درک نحوه استفاده از آن کمک کند. سیاست حریم خصوصی.