رفتن به مطلب
 • :excl2: در صورت مشکل در دریافت فایل و گیر کردن روی ۹۹ درصد، لطفا از طریق خودِ مرورگر، فایل ها را دریافت نمایید.

1 تصویر

درباره این فایل

این مد بدون هیچ تغییری در قالب پیش فرض IPB آن را responsive یا واکنش گرا می کند. روی بسیاری از قالب های دیگر که بر مبنای قالب پیش فرض ساخته شده اند نیز کار می کند.

this is a package with (Skin/Hook)

1-Default Skin :

a- convert ipslayout to be fluid

b- add a 12 column Grid

c-responsive skin layout

2-Responsive Hook:

A Hook can make your custom skin responsive.

to do this : install the hook and in your custom skin open the template global-templates -->responsive_js and find

$this->settings['enable-responsive-in-this-skin']=0

replace it by

$this->settings['enable-responsive-in-this-skin']=1

Demo :

http://www.IPS-skins.com/skinchange.php?id=116

Some information regarding the package

/**************************/

12 column ipsLayout Grid :

1-we convert current ipsLayout to be fluid ( percentage not by PX )

2- includes extended 12 column ipsLayout

3- includes media queries to make default skin responsive as possible without any html edit

4-includes one mini js to make the nav tiny in small browsers

what is the benefit ?

1-you still can use the default ipsLayout html structure ,so no confilct with the IPS addon's or third-party apps , moreover fluid layout is better for large screens .

2-you can use the extended ipsLayout grid and create many many different layouts

basic HTML Markup

<div class="ipsLayout"><div class="one block"><div class="ipsBox"><div class="ipsBox_container ipsPad">one block</div></div></div><div class="three block"><div class="ipsBox"><div class="ipsBox_container ipsPad">three block</div></div></div><div class="eight block"><div class="ipsBox"><div class="ipsBox_container ipsPad">eight block</div></div></div></div>

you can also use the classes margin-left-x or margin-right-x to add margin to each col in right or left

<div class="ipsLayout"><div class="two block"><div class="ipsBox"><div class="ipsBox_container ipsPad">two block</div></div></div><div class="four block margin-left-two"><div class="ipsBox"><div class="ipsBox_container ipsPad">four block margin-left-two</div></div></div><div class="three block margin-right-one"><div class="ipsBox"><div class="ipsBox_container ipsPad">three block margin-right-one</div></div></div></div>

you can still use default IPS Layout Html Markup like

<div class="ipsLayout ipsLayout_withleft ipsLayout_withright ipsLayout_largeleft ipsLayout_largeright clearfix" >    <div class="ipsLayout_left">    <div class="general_box">left    </div>  </div>    <div class="ipsLayout_right">          <div class="general_box">right      </div></div>    <div class="ipsLayout_content" id="main-content">    <div class="ipsBox">      <div class="ipsBox_container ipsPad">        content      </div>                    </div>  </div></div> 

where in this case

tiny = one block

small=two block

large=three block

big= four block

huge=five block

License :

you can use this for Free/Paid projects only in IPS MarketPlace under these condition:

1-please do not remove my copyright in my css

2- please add in your file description a link to this file

 اشتراک گذاری


×
×
 • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

ما مجبور شدیم تا از کوکی ها و فناوری های مشابه برای اجرای این وب سایت استفاده کنیم تا بتوانیم تجربه بهتری در زمان استفاده از سایت برای شما ایجاد نماییم. سیاست حریم خصوصی.