رفتن به مطلب
 • :excl2: در صورت مشکل در دریافت فایل و گیر کردن روی ۹۹ درصد، لطفا از طریق خودِ مرورگر، فایل ها را دریافت نمایید.

3 تصویر

درباره این فایل

توسط این برنامه می توانید آمار بسیار پیشرفته ای در انجمن خود داشته باشید که تمامی آمار را با جزییات زیاد نمایش می دهد.

آمارهای قابل ارایه :

Forums:

 • Total Posts
 • Total Replies
 • Total Topics
 • Average Posts Per Day
 • Average Replies Per Day
 • Average Topics Per Day
 • Total Categories
 • Total Boards
 • Top Boards By Topics(Respects Permissions)*
 • Top Boards By Replies(Respects Permissions)*
 • Top Topics By Replies(Respects Permissions)*
 • Top Topics By Views(Respects Permissions)*
 • Top Topics By Rating(Respects Permissions)*
 • Top Posters(Respects Permissions)*

Members:

 • Most Online Time
 • Most Online Count
 • Total Members
 • Latest Member
 • Average Registrations Per Day

Downloads:

 • Total Files
 • Total Categories
 • Total Downloads
 • Average Files Per Day
 • Average Downloads Per Day
 • Latest Author
 • Latest File
 • Top Categories By Files(Respects Permissions)*
 • Top Categories By Views(Respects Permissions)*
 • Top Categories By Downloads(Respects Permissions)*
 • Top Files By Views(Respects Permissions)*
 • Top Files By Downloads(Respects Permissions)*
 • Top Files By Rating(Respects Permissions)*
 • Top Authors By Download(Respects Permissions)*

Content:

 • Counts of Database Categories and Records(Respects Permissions)*
 • Top Databases By Submission(Respects Permissions)*
 • Top Categories By Submission(Respects Permissions)*
 • Top Submissions By Views(Respects Permissions)*
 • Top Submissions By Comments(Respects Permissions)*
 • Top Submissions By Rating(Respects Permissions)*
 • Top Authors By Submissions(Respects Permissions)*

Blogs:

 • Total Blogs
 • Total Entries
 • Total Comments
 • Average Blogs Per Day
 • Average Entries Per Day
 • Average Comments Per Day
 • Latest Blogger
 • Latest Blog
 • Top Blogs By View(Respects Permissions)*
 • Top Blogs By Comments(Respects Permissions)*
 • Top Blogs By Rating(Respects Permissions)*
 • Top Entries By View(Respects Permissions)*
 • Top Entries By Comments(Respects Permissions)*
 • Top Entries By Rating(Respects Permissions)*
 • Top Bloggers By Entries

Gallery 5.0.2+**

 • Total Categories
 • Total Albums
 • Total Images
 • Total Comments
 • Total Views
 • Total Gallery Size
 • Average Albums Per Day
 • Average Images Per Day
 • Average Comments Per Day
 • Average Views Per Day
 • Average Space Used Per Day
 • Top Categories By Albums(Respects Permissions)*
 • Top Categories By Images(Respects Permissions)*
 • Top Categories By Comments(Respects Permissions)*
 • Top Albums By Images(Respects Permissions)*
 • Top Albums By Comments(Respects Permissions)*
 • Top Images By Views(Respects Permissions)*
 • Top Images By Comments(Respects Permissions)*
 • Top Images By Rating(Respects Permissions)*
 • Top Uploaders

 اشتراک گذاری


×
×
 • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

ما مجبور شدیم تا از کوکی ها و فناوری های مشابه برای اجرای این وب سایت استفاده کنیم تا بتوانیم تجربه بهتری در زمان استفاده از سایت برای شما ایجاد نماییم. سیاست حریم خصوصی.