رفتن به مطلب
 • :excl2: در صورت مشکل در دریافت فایل و گیر کردن روی ۹۹ درصد، لطفا از طریق خودِ مرورگر، فایل ها را دریافت نمایید.

2 تصویر

درباره این فایل

توسط این مد می توانید سیستم بخت آزمایی و قرعه کشی راه اندازی نمایید.

قیمت صرفا جهت اطلاع : 25 دلار آمریکا

Features:

 • Intregrate with IP.Nexus/PayPal, so you can sell raffles
 • Ability to create an automatic topic when the raflle is completed (admin can choose the forum, the topic author, topic title and topic (post) content)
 • Send a PM to the winner(s) of every raflle when is completed
 • Notifications when the payment is recognized and when the raffle is completed
 • Global hook inviting users to the raffle
 • FURL
 • Tabs on Admin CP raffle form
 • Added a description field on Admin CP raffle form
 • Added a "raffle page" where will display all information about the raffle, including the description
 • Added an upload field to the raffle image prizwes (Admin CP raffle form)
 • Raffle comments
 • Comments management (aprove, edit or delete) on Moderator CP
 • Raffle announcements: you can show active raffles on all or specific pages (option to members dismiss the announcements)
 • Filter per raffle type on main screen (active or completed)
 • Added countdown to the raffle deadline on main screen
 • Currency setting
 • PayPal Integration: all the payment history is logged (completed, denied, pending, etc).
 • Queued Items Integration
 • Restrict by number of posts
 • Restrict by number of reputation points/like
 • Restrict by number of participants
 • Share Links
 • Share Media (BBCode)
 • Stats on main page
 • Admin CP Dashboard notification (to warn about expired raffles)
 • RSS Feed on Active Raffles
 • Quick Navigation listing Active and Completed Raffles
 • Portal Plugin
 • Multiple prizes per raffle (1st Place, 2nd Place, 3rd Place, etc.)
 • Multiple participants per raffle (participants can buy more than one ticket per raffle to increase their odds)
 • Better Nexus integration: Admin will can choose a specific payment gateway on Raffles settings
 • Multiple purchases
 • Show/hide odds for member

Per Raffle/Giveaway Settings:

 • Title
 • Number of items to be raffled
 • Price (if enabled IP.Nexus/PayPal setting)
 • Allow multiple participations
 • Multiple prizes: title, upload field for image, image URL and description for each prize
 • Deadline: (date/hour) to raffle ends
 • Restrictions: number of participants, posts and number of reputation points/likes
 • Groups allowed to participate
 • Show this raffle in Announcements (global hook)
 • Show this raffle in Portal (Portal app required)


تغییرات جدید در نسخه 2.1.8   دیدن کارنامه تغییرات

انتشار در

 • fix: Updating Countdown and jQuery to latest version
 • fix: SQL error
 • notice: demo board updated

×
×
 • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

ما مجبور شدیم تا از کوکی ها و فناوری های مشابه برای اجرای این وب سایت استفاده کنیم تا بتوانیم تجربه بهتری در زمان استفاده از سایت برای شما ایجاد نماییم. سیاست حریم خصوصی.