رفتن به مطلب

برای شروعی حرفه ای آماده اید ؟!

سایت ساز۴.۴.۷
فارسی ساز۶
شمسی ساز۴.۷.۳

توجه کنیدبرای دانلود فایل های اختصاصی باید سایت خود را ثبت کنید. اطلاعات بیشتر.

جستجو در
 • تنظیمات بیشتر ...
نمایش نتایجی که شامل ...
جستجو در ...

نسخه های سری IPS 4

54 فایل

 1. رایگان

  IPS Community Suite 4.4.6

  نسخه نال شده IPS 4.4.6  به همراه تمامی برنامه ها
  در صورت بهم ریختگی پوسته پس از نصب یا ارتقا حتما از بخش پشتیبانی موجود در سیستم، اقدام به پاک کردن cache نمایید.
  نکته : قبل از ارتقا همیشه از داده های خود، پشتیبان بگیرید.
  ⚠️حتما قبل از نصب و ارتقا، چک کنید سرور شما نیازمندی های اولیه برای نصب IPS را داشته باشد.
  توصیه می شود برای این نسخه حتما از نسخه PHP 7.2 به بالا و MySQL 5.7 به بالا استفاده نمایید.
  مشکل پیش فرض سازی زبان فارسی در این نسخه رفع شده است.
   

  184 دریافت

  بروزرسانی

 2. رایگان

  IPS Community Suite 4.4.5

  نسخه نال شده IPS 4.4.5  به همراه تمامی برنامه ها
  در صورت بهم ریختگی پوسته پس از نصب یا ارتقا حتما از بخش پشتیبانی موجود در سیستم، اقدام به پاک کردن cache نمایید.
  نکته : قبل از ارتقا همیشه از داده های خود، پشتیبان بگیرید.
  ⚠️حتما قبل از نصب و ارتقا، چک کنید سرور شما نیازمندی های اولیه برای نصب IPS را داشته باشد.
  توصیه می شود برای این نسخه حتما از نسخه PHP 7.2 به بالا و MySQL 5.7 به بالا استفاده نمایید.
  مشکل پیش فرض سازی زبان فارسی در این نسخه رفع شده است.
   

  118 دریافت

  بروزرسانی

 3. رایگان

  IPS Community Suite 4.4.4

  نسخه نال شده IPS 4.4.4  به همراه تمامی برنامه ها
  در صورت بهم ریختگی پوسته پس از نصب یا ارتقا حتما از بخش پشتیبانی موجود در سیستم، اقدام به پاک کردن cache نمایید.
  نکته : قبل از ارتقا همیشه از داده های خود، پشتیبان بگیرید.
  ⚠️حتما قبل از نصب و ارتقا، چک کنید سرور شما نیازمندی های اولیه برای نصب IPS را داشته باشد.
  ?توصیه می شود برای این نسخه حتما از نسخه PHP 7.2 به بالا و MySQL 5.7 به بالا استفاده نمایید.
  ??مشکل پیش فرض سازی زبان فارسی در این نسخه رفع شده است.

  207 دریافت

  بروزرسانی

 4. رایگان

  IPS Community Suite 4.4.3

  نسخه نال شده IPS 4.4.3  به همراه تمامی برنامه ها
  در صورت بهم ریختگی پوسته پس از نصب یا ارتقا حتما از بخش پشتیبانی موجود در سیستم، اقدام به پاک کردن cache نمایید.
  نکته : قبل از ارتقا همیشه از داده های خود، پشتیبان بگیرید.
  ⚠️حتما قبل از نصب و ارتقا، چک کنید سرور شما نیازمندی های اولیه برای نصب IPS را داشته باشد.
  ?توصیه می شود برای این نسخه حتما از نسخه PHP 7.2 به بالا و MySQL 5.7 به بالا استفاده نمایید.
  ??مشکل پیش فرض سازی زبان فارسی در این نسخه رفع شده است.

  62 دریافت

  بروزرسانی

 5. رایگان

  IPS Community Suite 4.4.2

  نسخه نال شده IPS 4.4.2 مخصوص IPSFarsi به همراه تمامی برنامه ها
  مشکل پیش فرض سازی زبان فارسی در این نسخه رفع شده است.
  در صورت بهم ریختگی پوسته پس از نصب یا ارتقا حتما از بخش پشتیبانی موجود در سیستم، اقدام به پاک کردن cache نمایید.
  نکته : قبل از ارتقا همیشه از داده های خود، پشتیبان بگیرید.

  132 دریافت

  بروزرسانی

 6. رایگان

  IPS Community Suite 4.4.1

  نسخه نال شده IPS 4.4.1 مخصوص IPSFarsi به همراه تمامی برنامه ها
  مشکل پیش فرض سازی زبان فارسی در این نسخه رفع شده است.
  در صورت بهم ریختگی پوسته پس از نصب یا ارتقا حتما از بخش پشتیبانی موجود در سیستم، اقدام به پاک کردن cache نمایید.
   

  86 دریافت

  بروزرسانی

 7. رایگان

  IPS Community Suite 4.3.6

  نسخه نال شده IPS 4.3.6 مخصوص IPSFarsi به همراه تمامی برنامه ها
  مشکل پیش فرض سازی زبان فارسی در این نسخه رفع شده است.
  در صورت بهم ریختگی پوسته پس از نصب یا ارتقا حتما از بخش پشتیبانی موجود در سیستم، اقدام به پاک کردن cache نمایید.

  932 دریافت

  بروزرسانی

 8. رایگان

  IPS Community Suite 4.3.5

  نسخه نال شده IPS 4.3.5 مخصوص IPSFarsi به همراه تمامی برنامه ها
  مشکل پیش فرض سازی زبان فارسی در این نسخه رفع شده است.
  در صورت بهم ریختگی پوسته پس از نصب یا ارتقا حتما از بخش پشتیبانی موجود در سیستم، اقدام به پاک کردن cache نمایید.

  197 دریافت

  بروزرسانی

 9. رایگان

  IPS Community Suite 4.3.4

  نسخه نال شده IPS 4.3.4 مخصوص IPSFarsi به همراه تمامی برنامه ها
  مشکل پیش فرض سازی زبان فارسی در این نسخه رفع شده است.
  در صورت بهم ریختگی پوسته پس از نصب یا ارتقا حتما از بخش پشتیبانی موجود در سیستم، اقدام به پاک کردن cache نمایید.

  90 دریافت

  بروزرسانی

 10. رایگان

  IPS Community Suite 4.3.3

  نسخه نال شده IPS 4.3.3 مخصوص IPSFarsi به همراه تمامی برنامه ها
  مشکل پیش فرض سازی زبان فارسی در این نسخه رفع شده است.
  در صورت بهم ریختگی پوسته پس از نصب یا ارتقا حتما از بخش پشتیبانی موجود در سیستم، اقدام به پاک کردن cache نمایید.

  62 دریافت

  بروزرسانی

 11. رایگان

  IPS Community Suite 4.3.2

  نسخه نال شده IPS 4.3.2 مخصوص IPSFarsi به همراه تمامی برنامه ها
  مشکل پیش فرض سازی زبان فارسی در این نسخه رفع شده است.
  در صورت بهم ریختگی پوسته پس از نصب یا ارتقا حتما از بخش پشتیبانی موجود در سیستم، اقدام به پاک کردن cache نمایید.

  64 دریافت

  ارسال

 12. رایگان

  IPS Community Suite 4.3.1

  نسخه نال شده IPS 4.3.1 مخصوص IPSFarsi به همراه تمامی برنامه ها
  مشکل پیش فرض سازی زبان فارسی در این نسخه رفع شده است.
  در صورت بهم ریختگی پوسته پس از نصب یا ارتقا حتما از بخش پشتیبانی موجود در سیستم، اقدام به پاک کردن cache نمایید.

  51 دریافت

  بروزرسانی

 13. رایگان

  IPS Community Suite 4.3.0

  نسخه نال شده IPS 4.3.0 مخصوص IPSFarsi به همراه تمامی برنامه ها
  مشکل پیش فرض سازی زبان فارسی در این نسخه رفع شده است.
  در صورت بهم ریختگی پوسته پس از نصب یا ارتقا حتما از بخش پشتیبانی موجود در سیستم، اقدام به پاک کردن cache نمایید.
   

  24 دریافت

  ارسال

 14. رایگان

  IPS Community Suite 4.2.8

  نسخه نال شده IPS 4.2.8 مخصوص IPSFarsi به همراه تمامی برنامه ها
  مشکل پیش فرض سازی زبان فارسی در این نسخه رفع شده است.
  در صورت بهم ریختگی پوسته پس از نصب یا ارتقا حتما از بخش پشتیبانی موجود در سیستم، اقدام به پاک کردن cache نمایید.

  737 دریافت

  بروزرسانی

 15. رایگان

  IPS Community Suite 4.2.7

  نسخه نال شده IPS 4.2.7 مخصوص IPSFarsi به همراه تمامی برنامه ها
  مشکل پیش فرض سازی زبان فارسی در این نسخه رفع شده است.
  در صورت بهم ریختگی پوسته پس از نصب یا ارتقا حتما از بخش پشتیبانی موجود در سیستم، اقدام به پاک کردن cache نمایید.

  355 دریافت

  ارسال

 16. رایگان

  IPS Community Suite 4.2.6

  نسخه نال شده IPS 4.2.6 مخصوص IPSFarsi به همراه تمامی برنامه ها
  مشکل پیش فرض سازی زبان فارسی در این نسخه رفع شده است.
  در صورت بهم ریختگی پوسته پس از نصب یا ارتقا حتما از بخش پشتیبانی موجود در سیستم، اقدام به پاک کردن cache نمایید.

  387 دریافت

  ارسال

 17. رایگان

  IPS Community Suite 4.2.5

  نسخه نال شده IPS 4.2.5 مخصوص IPSFarsi به همراه تمامی برنامه ها
  مشکل پیش فرض سازی زبان فارسی در این نسخه رفع شده است.
  در صورت بهم ریختگی پوسته پس از نصب یا ارتقا حتما از بخش پشتیبانی موجود در سیستم، اقدام به پاک کردن cache نمایید.

  178 دریافت

  ارسال

 18. رایگان

  IPS Community Suite 4.2.4

  نسخه نال شده IPS 4.2.4 مخصوص IPSFarsi به همراه تمامی برنامه ها
  مشکل پیش فرض سازی زبان فارسی در این نسخه رفع شده است.
  در صورت بهم ریختگی پوسته حتما از بخش پشتیبانی موجود در سیستم، اقدام به پاک کردن cache نمایید.

  71 دریافت

  ارسال

 19. رایگان

  IPS Community Suite 4.2.3

  نسخه نال شده IPS 4.2.3 مخصوص IPSFarsi به همراه تمامی برنامه ها
  مشکل پیش فرض سازی زبان فارسی در این نسخه رفع شده است.
  در صورت بهم ریختگی پوسته حتما از بخش پشتیبانی موجود در سیستم، اقدام به پاک کردن cache نمایید.
   
  * لینک این نسخه به صورت مستقیم می باشد و می توانید بر روی سرور خود مستقیم انتقال دهید.
   

  76 دریافت

  بروزرسانی

 20. رایگان

  IPS Community Suite 4.2.2

  نسخه نال شده IPS 4.2.2 مخصوص IPSFarsi به همراه تمامی برنامه ها
  مشکل پیش فرض سازی زبان فارسی در این نسخه رفع شده است.
  در صورت بهم ریختگی پوسته حتما از بخش پشتیبانی موجود در سیستم، اقدام به پاک کردن cache نمایید.

  280 دریافت

  بروزرسانی

 21. رایگان

  IPS Community Suite 4.2.1

  نسخه نال شده IPS 4.2.1 مخصوص IPSFarsi به همراه تمامی برنامه ها
  مشکل پیش فرض سازی زبان فارسی در این نسخه رفع شده است.
  در صورت بهم ریختگی پوسته حتما از بخش پشتیبانی موجود در سیستم اقدام به پاک کردن cache نمایید.
   

  147 دریافت

  ارسال

 22. رایگان

  IPS Community Suite 4.1.19.4

  نسخه نال شده IPS 4.1.19.4 مخصوص IPBFarsi
  مشکل پیش فرض سازی زبان فارسی در این نسخه رفع شده است.
  در صورت بهم ریختگی پوسته حتما از بخش پشتیبانی موجود در سیستم اقدام به پاک کردن cache نمایید.
  در صورتی که با مشکل عدم ارسال مطالب مواجه شدید و از PHP 7.1 استفاده می کنید این باگ به علت اکستنشن Zend Opcache می باشد که با غیر فعال کردن آن در PHP مشکل مرتفع می گردد.
  دریافت برنامه های رسمی این نسخه
   

  4044 دریافت

  بروزرسانی

 23. رایگان

  IPS Community Suite 4.1.18.2

  نسخه نال شده IPS 4.1.18.2
  مشکل پیش فرض سازی زبان فارسی در این نسخه رفع شده است.
  دریافت برنامه های رسمی این نسخه
   
   

  927 دریافت

  بروزرسانی

 24. رایگان

  IPS Community Suite 4.1.17.1

  نسخه نال شده IPS 4.1.17
  مشکل پیش فرض سازی زبان فارسی در این نسخه رفع شده است.
   
  دریافت برنامه های رسمی این نسخه

  932 دریافت

  بروزرسانی

 25. رایگان

  IPS Community Suite 4.1.16.1

  نسخه نال شده IPS 4.1.16.1
  مشکل پیش فرض سازی زبان فارسی در این نسخه رفع شده است.
  مشکل عدم ارتقا به نسخه جدید رفع شده است.
  مشکل قفل شدن کار کاربران باز شده رفع شده است.
  دریافت برنامه های رسمی این نسخه

   

  640 دریافت

  بروزرسانی

×
×
 • اضافه کردن...