رفتن به مطلب

امکانات مدیریتی

امکانات مدیریتی

215 فایل

 1. رایگان

  Langpack Downloader

  با کمک این پلاگین ترجمه ها را به صورت جداگانه میتوان خروجی گرفت

  31 دریافت

  ارسال

 2. رایگان

  Delete My Account

  توسط این مد کاربران انجمن این قابلیت را خواهند داشت که حساب کاربری خود را حذف نمایند. البته این عمل پس از تایید مدیریت صورت خواهد گرفت.
   
  قیمت صرفا جهت اطلاع : 7.50 دلار آمریکا
   
  ویژگی ها :
  Admins can choose which user groups can request delete account and how many posts a user must have to do it Users can request to delete their accouts directly on Account Settings The Staff will review each request to approve it or deny it on ModeratorCP -> Delete Account Requests A Notification will be sent to Staff when there's a new deletion request Each action of Staff (approve or deny a request) is logged on Moderator Logs

  23 دریافت

  بروزرسانی

 3. رایگان

  Change Post Author

  با کمک این افزونه میتوانید نویسنده موضوع را تغییر دهید.
   
  قیمت صرفا جهت اطلاع : 8.95 دلار آمریکا

  99 دریافت

  بروزرسانی

 4. رایگان

  Better or General Statistics (+ ویژه IPS 4.6.x)

  Better Statistics (General Statistics) Plugin for Invision Community 4.x will display all stats for forums app into one block. At the request of one of the users, I rewrote the "General Statistics" plugin and adapted to the latest version of IPS. All the code is original IPS code, I just concatenated the code into one block :
  Version: 1.0.0 Compatibility: 4.6.x

  33 دریافت

  ارسال

  • ورژن پشتيبانی شده
   4.6
 5. رایگان

  Contact Us Question and Answer (+ ویژه IPS 4.6.x)

  This plugin will add the Question and Answer Challenge (if its Enabled) to the default "Contact Us" form for everyone. In the next version, I can add a group selection, if necessary :
  Plugin Version: 1.1.0 Compatibility: 4.6.x Last Updated: 15 June, 2021

  4 دریافت

  ارسال

  • ورژن پشتيبانی شده
   4.6
 6. رایگان

  Font Awesome 5 (+ ویژه IPS 4.6.x)

  The plugin updates the Font Awesome version to version 5 without destroying the icons embedded in IPS version 4. The plugin uses the official site https://use.fontawesome.com/
  Change Log => https://github.com/FortAwesome/Font-Awesome/blob/master/CHANGELOG.md

  19 دریافت

  ارسال

  • ورژن پشتيبانی شده
   4.6
 7. رایگان

  Administrative bar (+ ویژه IPS 4.6.x)

  The plugin adds the administration bar known from previous versions of IPS :
  🧰 Install :
  Go to: AdminCP -> System -> SITE FEATURES -> Plugins.
  Click on the link "manual upload".
  Select file .xml from packet and click install button. 🛠️ Update :
  Go to: AdminCP -> System -> SITE FEATURES -> Plugins.
  Search plugin and click "Upload a new version".
  Select file .xml from packet and click install button.

  5 دریافت

  ارسال

  • ورژن پشتيبانی شده
   4.6
 8. رایگان

  Advanced Tags & Prefixes

  توسط این برنامه می توانید برای تاپیک ها در انجمن یک یا چند پیشوند اختصاصی ایجاد نمایید که برچسب نیز هستند.
   
  قیمت صرفا جهت اطلاع : 42 دلار آمریکا
  Do you feel limited by the tag system or prefixes?   This application enhances IPS 4's built-in tag and prefix system. It adds custom styling and fine-grained control over prefixes, plus new settings, enhancements, and helpful moderation tools. Prefixes are explicitly created through the Admin CP, and can be chosen from a separate prefix dropdown when creating a topic or other prefix-enabled content.   Some of its features: Define all prefixes manually through the Prefix Manager--even for open-tag systems. Show common tags and prefixes across your site with the Tag Cloud Widget. Add, fix, merge, and remove tags and prefixes in bulk through the Tag Manager. Choose a prefix when posting any prefix-enabled content, separate from tags. Control where and how tags and prefixes are displayed. Add custom HTML formatting to your prefixes, allowing colors, images, and much more. Limit prefixes by member group and location. Require a prefix in certain forums*. Add tags and prefixes to topics in bulk with Saved Actions or the Mass-Add tool. Apply a prefix to topics imported from RSS. Set a default prefix and tags for all new topics in a forum*. Override the global tag settings by forum*. This lets you enter custom tags in some forums and not others, or change how many tags are required, or have a prefix option without any tags at all. Display topic prefixes in the page title, last post info, and as filters under each forum's description, if you want. * These added settings should work for all tag-enabled content types. The focus of this application is Forums and topics, but it also supports Calendar events and any other tag-enabled content. That being said, I cannot guarantee compatibility with or support all possible applications and circumstances.
   

  182 دریافت

  بروزرسانی

  • ورژن پشتيبانی شده
   4.3
   4.4
 9. رایگان

  Font Awesome 5

  با توجه به اینکه نسخه های قبل از 4.5 در IPS از Font Awesome 4 استفاده می کنند، با استفاده از این افزونه می توانید Font Awesome سیستم را به نسخه 5 بدون از دست دادن نسخه قبل، ارتقا دهید.

  76 دریافت

  بروزرسانی

  • ورژن پشتيبانی شده
   4.2
   4.3
   4.4
   4.5
 10. رایگان

  (aXen) Administrative bar

  این افزونه نوار مدیریت شناخته شده از نسخه های قبلی IP.Board را اضافه می کند.
  The plugin adds the administration bar known from previous versions of IP.Board.
   

  7 دریافت

  بروزرسانی

  • ورژن پشتيبانی شده
   4.5
 11. رایگان

  (SD) Company Directory

  توسط این برنامه می توانید یک بخش کاتالوگ مانند داشته باشید تا به معرفی محصولات یا شرکت ها یا هر چیزی که مد نظر دارید بپردازید.
   

  47 دریافت

  بروزرسانی

  • ورژن پشتيبانی شده
   4.5
 12. رایگان

  Game Keys Store

  سلام.
  توسط این برنامه میتونید کد لایسنس یا سی دی کی یا کد شارژ یا مواردی مشابه رو به فروش برسونید.
   

  29 دریافت

  بروزرسانی

  • ورژن پشتيبانی شده
   4.5
 13. رایگان

  Landing Page

  سلام خدمت همه کاربران عزیز،
  نصب این برنامه به شما امکان ساخت صفحه های landing را فراهم می آورد و می توانید در موقعیت های تعریف شده، بلوک های سفارشی دلخواه خودرا قرار دهید.
   
  از ویژگیهای بارز برنامه:
  ایجاد بی نهایت بلوک در صفحات فرود استفاده از سه سبک بلوک برای نمایش استفاده از تصویر برای پس زمینه و...

  12 دریافت

  بروزرسانی

  • ورژن پشتيبانی شده
   4.4
   4.5
 14. رایگان

  Wiki Markup for Pages

  به وسیله این افزونه می توانید با استفاده از صفحات یک Wiki جامع راه اندازی کنید (دانشنامه)
   
  This plugin make your Pages application ready to use some of important "Wiki Markups"
  Note: Usage of this product requires IPS 4.2 / IPS 4.3 / IPS 4.4 / IPS 4.5 with Pages App
  Some of Markups can be using:
  [[article name]] or [[article name|test title]] markup for linking to articles. it's support Blue Links (if article by the name exist in category) and Red Links (If the article by that name wasn't exist in category. so red link are redirected to create article form, which is Title field automatically filled by the none-exist article by the name) All red links after creation, automatically turn into blue links in every place in category. Create Section headings with: ==H2 Section headings== and ===H3 Section headings=== Section headings automatically create Anchor box menu for contents as well. Create Templates articles so users can substitution in another articles by this markup: {{template:templatename}} List of all accepted markups are listed inside of package.

  7 دریافت

  ارسال

  • ورژن پشتيبانی شده
   4.1
   4.2
   4.3
   4.4
   4.5
 15. رایگان

  PM Viewer

  با کمک این برنامه ان دسته از مدیران که دسترسی دارند میتوانند از بخش مدیریت، پیامهای خصوصی را چک کنند.
   
  قیمت جهت اطلاع : 13.90 دلار آمریکا
   
  This application will allow administrators to read conversations on Admin CP. If admins has a special permission, they will also be able to VIEW hidden conversations, EDIT, HIDE/UNHIDE conversations (from appearing on PM Viewer application) and INVITE/REMOVE MEMBERS from conversations. Conversations can also be tracked by filtering keywords. If a specific keyword added by an admin is used on Conversation, users from selected group will receive a notification with a link to the conversation on PM Viewer application. Admins can also use tools to HIDE or UNHIDE all conversations with one click.
  Settings:
  Number of conversations per page Number of log entries per page Enable keyword monitoring Keywords to monitor Notification Groups: Members from selected groups will be notified when someone sends a private message that contaims a monitored keyword.
  Groups Permissions:
  Protected groups: If a member from a selected group is involved in a conversation, then this conversation will be not viewable in the PM Viewer application regardless of who else is involved. Can view HIDDEN conversations Can HIDE/UNHIDE conversations Can INVITE/REMOVE members from conversations Can EDIT message content: Users will also be able to view Revisions from posts and delete/restore the original text
  Tools:
  Hide All Conversations Unhide All Conversations
  Logs:
  Added log in all actions: view a conversation, hide/unhide conversation, add/remove users from conversations and restore or delete a revision from a post Added a Logs module to display Admin Logs from this application.
  Compatibility:
  IPS Community 4.4.X IPS Community 4.5.X  

  Comming soon:
  Ability to view deleted messages Upgrade to get all the data from this app for IP.Board 3.X
  Note:
  This application was made by request and sponsored by a few users and was made based on PM Viewer for IP.Board 3.X from signet51.

  148 دریافت

  بروزرسانی

  • ورژن پشتيبانی شده
   4.4
   4.5
 16. رایگان

  Delete Account - SD

  توسط این مد کاربران انجمن این امکان را خواهند داشت که حساب کاربری خود را حذف نمایند. البته این عمل پس از تایید مدیریت صورت خواهد گرفت.
  قیمت صرفا جهت اطلاع : 15 دلار آمریکا
  Application makes to easy proces removeing member account from board. Normally member must know to whom write message, but if someone hacked their account then he have problem after removeing accont. Now you do not need to know who and what to write. Only go to special page, accept form. Next board send email to your email address with additional confirmation. When you click confirmation link then administrator receive email with information that someone want to delete account and on special page on ACP he decide what he do.
   

  4 دریافت

  بروزرسانی

  • ورژن پشتيبانی شده
   4.5
 17. رایگان

  Pricing Page

  با این کار می توانید یک صفحه قیمت مناسب به صفحه خود اضافه کنید که به صورت بهینه با تمام رزولوشن ها سازگار باشد.

  17 دریافت

  بروزرسانی

  • ورژن پشتيبانی شده
   4.4
   4.5
 18. رایگان

  Number of Topics per Forum

  توسط این افزونه می توانید محدودیت ارسال تاپیک در انجمن های مورد نظر خودتان بر اساس گروه کاربری و بر اساس بازه های زمانی ساعتی، روزانه، هفتگی، ماهیانه و سالیانه ایجاد نمایید.
  قیمت صرفا جهت اطلاع : ۱۵ دلار آمریکا
   
  Useful in support/study groups boards, this plugin will control the number of open (unlocked) topics that each user group can have in each forum in a specific period ( per hour, per day, per week per month or per year), by adding a new tab on MANAGE FORUMS, listing all groups and allowing enter a number of topics.
  Settings per forum:
  Number of topics per group Period: per hour, per day, per week, per month and per year

  18 دریافت

  بروزرسانی

  • ورژن پشتيبانی شده
   4.3
   4.4
 19. رایگان

  Pages SuperHelp

  با کمک این فایل میتوان بخش راهنما و سوالات متداول همچون سایت invisionpower ایجاد کرد
  این برنامه نیاز به page دارد
  قیمت جهت اطلاع : 7$ آمریکا
  Pages SuperHelp is a set of Pages templates for help/FAQ sections, tutorials, online courses and similar content. 
  What’s needed: 
  IPS 4.1 in its most recent version with the Pages application A Pages databases that uses several levels of categories.  Benefits of SuperHelp:
  The Pages stock templates are limited to show only one level at a time: One level of categories; one level of record links in one category; one full record. SuperHelp is based on IPS’ Help Guide Section and can show much more information and make browsing your database much easier. The template set has a beautiful and clean look and is of course fully responsive. It adopts to almost all IPS sites and the included settings plugin lets you edit the template appearance without any HTML knowledge.  
  What is included:
  A Frontpage category listing template which shows main and sub categories.  A Listing template which shows sub categories, records in sub-categories and records in the current category. A Record View template with a sidebar, which shows other records in the same category. A Plugin which lets you change the settings of the templates easily.  An installation PDF with detailed instructions and tips to set up your SuperHelp database.  Note: You can use the templates for any number of databases, but the settings will always apply to all SuperHelp templates.  Plugin Settings:
  Show category follow button: Yes/No Show record images in listing view: Yes/No Show record image in record view: Yes/No Number of lines after which the preview text gets cut off Number of records to show in a sub-category list Type of icon to use for help steps: Automatic numbering or user-defined FontAwesome pictogram Text alignment for title/description on frontpage Text alignment for title/description on listing page Text alignment for category title/description on frontpage Expert options:
  Add category image to your main categories Override the styling (e.g. icon colors) in your theme’s custom.css

  31 دریافت

  بروزرسانی

 20. رایگان

  Trophies and Medals

  توسط این افزونه می توانید به کاربران بر اساس فعالیت ها و عملکرد آنها جایزه و پاداش دهید.
  قیمت صرفا جهت اطلاع : 15 دلار آمریکا
  Trophies and Medals is the best new way to award trophies to your community in a full rewards system!  It offers a fun and engaging new way to give awards ("trophies and medals") to your community to promote positive behavior and more active participation!  You can assign new trophies based upon conditions or criteria that you define, or you can let your moderators manually give medals for unique circumstances!  Trophies and Medals also includes advanced integration with REST API and Automation Rules by Kevin Carwile so the app can be extended for unlimited possibilities. 
  Are you looking for an awards app where you can automatically give awards, trophies, and medals based upon forum posts, topics, and more? Are you looking to increase repeat engagement by giving out rewards? Or are you struggling to grow your new community? Are you looking to add gamification features to encourage positive behavior like quality posting? Are you looking for more features beyond the IPS Leaderboard to customize the levels, types, and images of awards? Are you looking to monetize your community ($$) and add bonus features for paying members? Are you looking for a well-supported app by a IPS third-party developer who passionately loves supporting the IPS community? The Basics
  Trophies - Trophies are automatically awarded based upon criteria.  The criteria are defined by the admin in the ACP. Medals - Medals are manually awarded by moderators, administrators, or groups who have permission. Medals are assigned on the front-end. The application supports both trophies and medals for both auto-awarding and custom awards!  
  Trophy Filters
  Build a rich and advanced awards system with a nearly limitless variety of choices to help you promote the most awesome community you can!  Create sets of new trophies based upon various criteria, and layer them with other sets to create a whole system of awards!  The criteria system uses native IPS 4 extensions for deep integration, and more criteria can be added in future releases.  Let us know what criteria you need .
  Member Criteria
  User is an Administrator User is a Moderator User has Avatar User does not have Avatar Registered for X days User is in Group User is in X clubs Content Criteria
  User has X content User has X reputation User has given X reactions Downloads Criteria
  User has uploaded X files User has file with X downloads   Gallery Criteria
  User has uploaded X images User has uploaded X albums Forums Criteria
  User has started X topics User has posted X posts User has X best answers Commerce Criteria
  User has purchased X product Integration
  The app features extensions with various third-party systems to empower advanced admins and developers to get more out of the app.  
  REST API.  These are the available REST methods: POST /trophies/awardmedal GET /trophies/medals GET /trophies/medals/{id} GET /trophies/trophies GET /trophies/trophies{id} Automation Rules by Kevin Carwile Referrals by Fosters Member Shop by TheJackal84

  169 دریافت

  بروزرسانی

 21. رایگان

  Staff Applications System

  توسط این برنامه می توانید یک سیستم کامل استخدام و جذب داشته باشید. کاربران می توانند فرم های درخواست را تکمیل و برای شما ارسال نمایند.
  قیمت صرفا جهت اطلاع : 15 دلار آمریکا
   
  Are you looking for staff? Developers? Designers? Or anything else? This application will help admins/moderators to find people to help in their boards.
  Here's a quick rundown of some of the features for this resource:
  Extra Fields Module to add Positions on ACP (moderator, webdesigner, developer, etc) Ability to inform how many places the position has. Example: you can create an application record to "hire" 3 moderators. Ability to move the "winner" member to a group chosen group (you inform the group when you're adding the application record) Ability to restrict the application by: Content count, Reputation points/likes, Number of days as member, Minimum age and groups Ability to create a topic at every new application submission. Module on ModeratorCP to view all pending records from all applications Compatible with most important features from IPS 4.2 (Recommended Comments, Content Message, Reactions, Member History, Richer Embeds, etc.) Integrated to the framework: Tag system, Follow System, Report system, Search system, Share Links, etc. Moderator actions on applications and comments/reviews Moderator permission to approve/reject applications Ability to create RSS feeds from member applications Etc. Permission: NO ONE except staff (with proper permisison) will be able to view/read or know who are the applicants. All that regular members will know is the number of users who applied to it.
   

  74 دریافت

  بروزرسانی

 22. رایگان

  aytowelcome

  سلام.
  اگه تا حالا اسم برنامه خوش آمدگویی اتوماتیک رو شنیده باشین میدونین که بودنش چقدر میتونه به جلب کاربرا کمک کنه. این برنامه نسخه به روز شده است که برای ورژن 4.5 قابل دانلود هستش

  11 دریافت

  ارسال

  • ورژن پشتيبانی شده
   4.3
   4.4
   4.5
 23. رایگان

  Hide Link And Code 3.1.0

  این افزونه به طور خودکار لینک، کد، تصاویر در پست های تالارهای گفتگو  را مخفی می کند.
   
  نسخه قدیمی این افزونه
   

  35 دریافت

  ارسال

  • ورژن پشتيبانی شده
   4.4
 24. رایگان

  Topic Meta Description

  با استفاده از این افزونه می توانید به صورت کلی تگ توضیحات را طبق دلخواه خود تغییر دهید.

  15 دریافت

  بروزرسانی

  • ورژن پشتيبانی شده
   4.3
   4.4
 25. رایگان

  Highlight Linked Posts

  توسط این پلاگین می توانید ارسال هایی که دارای #comment-XXX در آدرس خود هستند را متفاوت نمایید.

  12 دریافت

  بروزرسانی


×
×
 • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

ما مجبور شدیم تا از کوکی ها و فناوری های مشابه برای اجرای این وب سایت استفاده کنیم تا بتوانیم تجربه بهتری در زمان استفاده از سایت برای شما ایجاد نماییم. سیاست حریم خصوصی.