رفتن به مطلب

برای شروعی حرفه ای آماده اید ؟!

سایت ساز IPSنسخه ۴/۴/۱۰
فارسی ساز IPS ۴.۴بیلد ۵
تاریخ هجری شمسینسخه ۴.۷.۳

توجه کنید برای دانلود فایل های اختصاصی باید سایت خود را ثبت کنید. اطلاعات بیشتر.

جستجو در
 • تنظیمات بیشتر ...
نمایش نتایجی که شامل ...
جستجو در ...

امکانات مدیریتی

امکانات مدیریتی

190 فایل

 1. رایگان

  Trophies and Medals

  توسط این افزونه می توانید به کاربران بر اساس فعالیت ها و عملکرد آنها جایزه و پاداش دهید.
  قیمت صرفا جهت اطلاع : 15 دلار آمریکا
  Trophies and Medals is the best new way to award trophies to your community in a full rewards system!  It offers a fun and engaging new way to give awards ("trophies and medals") to your community to promote positive behavior and more active participation!  You can assign new trophies based upon conditions or criteria that you define, or you can let your moderators manually give medals for unique circumstances!  Trophies and Medals also includes advanced integration with REST API and Automation Rules by Kevin Carwile so the app can be extended for unlimited possibilities. 
  Are you looking for an awards app where you can automatically give awards, trophies, and medals based upon forum posts, topics, and more? Are you looking to increase repeat engagement by giving out rewards? Or are you struggling to grow your new community? Are you looking to add gamification features to encourage positive behavior like quality posting? Are you looking for more features beyond the IPS Leaderboard to customize the levels, types, and images of awards? Are you looking to monetize your community ($$) and add bonus features for paying members? Are you looking for a well-supported app by a IPS third-party developer who passionately loves supporting the IPS community? The Basics
  Trophies - Trophies are automatically awarded based upon criteria.  The criteria are defined by the admin in the ACP. Medals - Medals are manually awarded by moderators, administrators, or groups who have permission. Medals are assigned on the front-end. The application supports both trophies and medals for both auto-awarding and custom awards!  
  Trophy Filters
  Build a rich and advanced awards system with a nearly limitless variety of choices to help you promote the most awesome community you can!  Create sets of new trophies based upon various criteria, and layer them with other sets to create a whole system of awards!  The criteria system uses native IPS 4 extensions for deep integration, and more criteria can be added in future releases.  Let us know what criteria you need .
  Member Criteria
  User is an Administrator User is a Moderator User has Avatar User does not have Avatar Registered for X days User is in Group User is in X clubs Content Criteria
  User has X content User has X reputation User has given X reactions Downloads Criteria
  User has uploaded X files User has file with X downloads   Gallery Criteria
  User has uploaded X images User has uploaded X albums Forums Criteria
  User has started X topics User has posted X posts User has X best answers Commerce Criteria
  User has purchased X product Integration
  The app features extensions with various third-party systems to empower advanced admins and developers to get more out of the app.  
  REST API.  These are the available REST methods: POST /trophies/awardmedal GET /trophies/medals GET /trophies/medals/{id} GET /trophies/trophies GET /trophies/trophies{id} Automation Rules by Kevin Carwile Referrals by Fosters Member Shop by TheJackal84

  112 دریافت

  بروزرسانی

 2. رایگان

  (SD) Mass PM

  توسط این مد می توانید به تمامی کاربران یا هر گروه کاربری مد نظر خود به صورت گروهی با امکانات بسیار بالای این پلاگین پیغام خصوصی ارسال کنید. IPS 4.4
  About This File
  Mass PM allows admins to send bulk PM to all members in their board.  Use powerful filters to target specific groups and users, announce important changes by broadcasting to everyone, and encourage repeat visits by re-sending saved PMs. 
  Keywords: bulk PM, batch PM, bulk messages, batch messages, mass PM, mass personal messages
  Features
  Overview of all messages
  Choose # of PM to send per cycle
  Ability to send / re-send messages
  Ability to edit messages
  Ability to delete messages
  Ability to choose sender
  Ability to send notification
  Ability to auto-delete message after X days
  Ability to enable / disable reply
  Filters
  Filter by Primary Group
  Filter by Secondary Group
  Filter by more than / less than X posts
  Filter by more than / less than X join time
  Filter by more than / less than X visit time
  Filter by custom profile fields

  288 دریافت

  بروزرسانی

  • ورژن پشتيبانی شده
   4.4
 3. رایگان

  (MIX) No Require Full Address

  هنگام کار با بخش آدرس در سیستم سایت ساز IPS بعضی فیلد های اجباری هستن این افزونه این فیلد های اجباری را غیر فعال میکند

  3 دریافت

  بروزرسانی

 4. رایگان

  PM Viewer

  با کمک این برنامه ان دسته از مدیران که دسترسی دارند میتوانند از بخش مدیریت، پیامهای خصوصی را چک کنند.
   
  قیمت جهت اطلاع : 13.90 دلار آمریکا
   
  This application will allow administrators to read conversations on Admin CP. If admins has a special permission, they will also be able to VIEW hidden conversations, EDIT, HIDE/UNHIDE conversations (from appearing on PM Viewer application) and INVITE/REMOVE MEMBERS from conversations. Conversations can also be tracked by filtering keywords. If a specific keyword added by an admin is used on Conversation, users from selected group will receive a notification with a link to the conversation on PM Viewer application. Admins can also use tools to HIDE or UNHIDE all conversations with one click.
  Settings:
  Number of conversations per page Number of log entries per page Enable keyword monitoring Keywords to monitor Notification Groups: Members from selected groups will be notified when someone sends a private message that contaims a monitored keyword.
  Groups Permissions:
  Protected groups: If a member from a selected group is involved in a conversation, then this conversation will be not viewable in the PM Viewer application regardless of who else is involved. Can view HIDDEN conversations Can HIDE/UNHIDE conversations Can INVITE/REMOVE members from conversations Can EDIT message content: Users will also be able to view Revisions from posts and delete/restore the original text
  Tools:
  Hide All Conversations Unhide All Conversations
  Logs:
  Added log in all actions: view a conversation, hide/unhide conversation, add/remove users from conversations and restore or delete a revision from a post Added a Logs module to display Admin Logs from this application.
  Compatibility:
  IPS Community 4.1.X IPS Community 4.0.X  

  Comming soon:
  Ability to view deleted messages Upgrade to get all the data from this app for IP.Board 3.X
  Note:
  This application was made by request and sponsored by a few users and was made based on PM Viewer for IP.Board 3.X from signet51.

  121 دریافت

  بروزرسانی

 5. رایگان

  iAwards

  برنامه Awards به مدیر سایت این امکان را می دهد تا به کاربران سایت جایزه (مدال یا ... ) برای فعالیت یا کارهای خاص اهدا نماید.
  قیمت صرفا جهت اطلاع : 19.95 دلار آمریکا
   
  iAwards provides administrators the ability to award their members with badges that show in their profile and, if chosen, on their posts.
  Standalone this application has the ability to manually award members and to award members based on the amount of awards the member has. You can award both from the ACP as well as from the create menu at the top of your site.
  In order to give everyone a fully customizable way to award we have integrated it with the Rules application. This gives you the power to award your members based on rules that you create instead of the ones that we think up.
  Features include:
  Choose location of awards – Under the post or under the author pane. Hide awards – To allow members to show the ones they want. Award based on number of awards. Manual awarding. Upgrade Tools for both HQ Awards and Awards (Free). Category and awards management.  

  270 دریافت

  بروزرسانی

  • ورژن پشتيبانی شده
   4.3
   4.4
 6. رایگان

  (aXen) Administrative bar

  این افزونه نوار مدیریت شناخته شده از نسخه های قبلی IP.Board را اضافه می کند.
  The plugin adds the administration bar known from previous versions of IP.Board.
   

  2 دریافت

  ارسال

  • ورژن پشتيبانی شده
   4.2
   4.3
   4.4
 7. رایگان

  Contact Us Captcha

  این افزونه به صفحه تماس با ما، برای امنیت بیشتر captcha اضافه می کند.
   

  2 دریافت

  ارسال

  • ورژن پشتيبانی شده
   4.4
 8. رایگان

  Topic Meta Description

  با استفاده از این افزونه می توانید به صورت کلی تگ توضیحات را طبق دلخواه خود تغییر دهید.

  1 دریافت

  ارسال

  • ورژن پشتيبانی شده
   4.3
   4.4
 9. رایگان

  Force User to Change Email Address

  این افزونه عضو را مجبور می کند که آدرس ایمیل را تأیید کند تا ایمیل خود را تغییر دهد. این یک فرآیند خودکار برای ایمیل های bounced نیست. لینک ها اضافه خواهد شد:

       مشخصات
       کارت نمایه (وقتی پیوند عضو را شناور می کنید)
       پروفایل مدیر سرپرست برای تنظیم عضو به عنوان معتبر

  فقط مدیرانی که محدودیتی در ویرایش اعضا در پنل مدیریت ندارند ، قادر به استفاده از این پلاگین هستند.    
  This plugin will force member to confirm email address by setting them as a validating member to change their email. This is not an automated process for bounced emails. Links will be added in:
      Profile
      Profile card (when you hover a member link)
      Admin CP profile to set the member as validating
  Only ADMINs with no restriction to edit members on ACP  will be able to use the resource in front-end.
     

  0 دریافت

  ارسال

  • ورژن پشتيبانی شده
   4.3
   4.4
 10. رایگان

  Approval Queue Icon

  توسط این افزونه یک نماد چشم کنار عکس نمایه کاربری یا در هدر ایجاد میشود که درصورتی که پست یا تاپیکی ایجاد شود و مدیریت از قسمت اعلان مشاهده کند و به هر دلیلی فراموش کند پست یا تاپیک را تایید کند  دیگر اعلانی برایش فرستاده نشده و پست یا تاپیک مربوطه همچنان در انتظار تایید می ماند که به وسیله این افزونه اعلان اخطاری با عدد نمایش داده میشود که نمایانگر تعداد پست ها یا تاپیک هست که باید تایید یا حذف شود !
  Initially, in the IPS forum, if there are pre-moderated posts, the moderator receives only one system notification. But if the moderator looked at this notification and decided nothing, then the hidden post still hangs in the queue, and does not remind moderators of the need to make any decision.
  The Approval Queue Icon plugin solves this problem, now the moderation queue icon will be displayed in the upper corner.
  In the plugin options, you can configure hiding the icon when there are no posts in the queue, and bypass counter caching.

  288 دریافت

  بروزرسانی

  • ورژن پشتيبانی شده
   4.4
 11. رایگان

  Font Awesome 5

  با توجه به اینکه نسخه های قبل از 4.5 در IPS از Font Awesome 4 استفاده می کنند، با استفاده از این افزونه می توانید Font Awesome سیستم را به نسخه 5 بدون از دست دادن نسخه قبل، ارتقا دهید.

  41 دریافت

  ارسال

  • ورژن پشتيبانی شده
   4.3
   4.4
 12. رایگان

  Delete My Account

  توسط این مد کاربران انجمن این قابلیت را خواهند داشت که حساب کاربری خود را حذف نمایند. البته این عمل پس از تایید مدیریت صورت خواهد گرفت.
   
  قیمت صرفا جهت اطلاع : 7.50 دلار آمریکا
   
  ویژگی ها :
  Admins can choose which user groups can request delete account and how many posts a user must have to do it Users can request to delete their accouts directly on Account Settings The Staff will review each request to approve it or deny it on ModeratorCP -> Delete Account Requests A Notification will be sent to Staff when there's a new deletion request Each action of Staff (approve or deny a request) is logged on Moderator Logs

  22 دریافت

  بروزرسانی

 13. رایگان

  Change Group in Moderator Panel

  توسط این افزونه میتوان گروه اصلی را از طریق پنل مدیران تغییر داد.
  قیمت صرفا جهت اطلاع : ۱۵ دلار آمریکا
  This application will let allowed users to change PRIMARY member groups in Moderator Panel. Admins won't have their group changed.
  Settings:
  Staff Grups: these groups won't appear as option to the moderator Allowed groups: the groups will be allowed to change member groups on ModeratorCP.

  48 دریافت

  بروزرسانی

  • ورژن پشتيبانی شده
   4.3
   4.4
 14. رایگان

  Number of Topics per Forum

  توسط این افزونه می توانید محدودیت ارسال تاپیک در انجمن های مورد نظر خودتان بر اساس گروه کاربری و بر اساس بازه های زمانی ساعتی، روزانه، هفتگی، ماهیانه و سالیانه ایجاد نمایید.
  قیمت صرفا جهت اطلاع : ۱۵ دلار آمریکا
   
  Useful in support/study groups boards, this plugin will control the number of open (unlocked) topics that each user group can have in each forum in a specific period ( per hour, per day, per week per month or per year), by adding a new tab on MANAGE FORUMS, listing all groups and allowing enter a number of topics.
  Settings per forum:
  Number of topics per group Period: per hour, per day, per week, per month and per year

  8 دریافت

  بروزرسانی

  • ورژن پشتيبانی شده
   4.3
   4.4
 15. رایگان

  New Topic Rules

  توسط این مد می توانید در هنگام ارسال موضوع جدید ، متنی قرار دهید که کاربران آن را مشاهده کنند و تنها پس از موافقت با متن موجود بتوانند موضوع جدید ارسال نمایند.
  قیمت صرفا جهت اطلاع: ۱۵ دلار آمریکا
  This plugin will create a specific rule for the forums you want, so users of specific groups, set by the administrator, must agree before they are able to create topics.
  Global Settings:
  Number of days to expire the cookie Cookie prefix. If you want everybody to agree again to your rules, just change the cookie prefix Per Forum Settings:
  Enable the plugin in the forum Message style: option to choose between 4 predefined styles Groups that will be required to agree to the rules Rule Content The rule content is translatable, which means that you can use a specific message for each language you have installed on your board.

  18 دریافت

  بروزرسانی

  • ورژن پشتيبانی شده
   4.3
   4.4
 16. رایگان

  Empty Logs

  این افزونه ساده یک دکمه به سیستم گزارش اضافه میکنه تا بتونید تمامی ورودی ها را یکجا پاک کنید.

  0 دریافت

  بروزرسانی

  • ورژن پشتيبانی شده
   4.4
 17. رایگان

  Members’ Warnings API

  این پلاگین با استفاده ازAPI هشدار به  اعضا شما می دهد از ویژگی های آن توانایی برای بازیابی اطلاعات در مورد هشدار به اعضا با استفاده از IPS REST APIاست.
       شناسه هشدار
       شناسه مدرک
       با توجه به نکات
       شناسه اخطار اخطار
       تاریخ اخطار
       تاریخ انقضا
       مجازات و تاریخ انقضا آن
       یادداشت برای هر دو کاربر و مدیران
       این که کاربر هشدار دهنده را تأیید کرده یا نه (همیشه درست زمانی که تأیید فعال نیست)

  قابلیت صفحه بندی نیز گنجانده شده است، بنابراین نگران نگرانی کاربران نابکار نباشید.

  برای اطلاعات بیشتر، به مرجع API در ACP (System -> Members) مراجعه کنید.
  Members’ Warnings API gives you ability to retrieve information about members’ warnings using IPS REST API.
  Just one endpoint gives you many information about member’s warnings:
  Warning ID Moderator ID Given points Warning reason ID Date of giving the warning Expiration date Penalties and their expiration date Notes for both user and moderators Whether the user has acknowledged the warning or not (always true when acknowledging is not enabled) Pagination feature is also included, so don’t worry about naughty users.
  For more detailed information, look at API Reference in ACP (System -> Members).

  0 دریافت

  ارسال

 18. رایگان

  Send Mail Advanced

  این برنامه به شما اجازه می دهد که ایمیل ها را در هر زمان محدود کنید، برخی از محدودیت هایی که توسط میزبان یا سرور ارائه دهنده ایمیل (MTA) اجتناب کنید
  ایمیل ارسالی با استاندارد IPS :
       برخی تنظیمات برای اولویت بندی یا محدود کردن واقعی؛
       ورود و پردازش صف پست الکترونیکی؛
       شمارش چند ایمیل در هر زمان ارسال شود
   
  This app permise you to limit email sent per time, avoiding exceed some limits imposed by hosting or server mail provider (MTA)
  It extend the standard IPS mail sending with:
  some settings for prioritize or limit the relay;
  log and process the mail queue;
  count how many mail are sent per time;
  HOW IT WORK
  increase sent counter when send a new email and if exceed the restrictions delay the email inserting a custom log into core_mail_error_logs (format: DELAY(attempt) PRIORITY(n) UNTIL date) a task try to: updating count of emails sent by IPS (into this year, month, day, hour, minute, second) run callback function until timeout for handle DELAYED logs (also 421 errors into 1.0.1): if exceeded the restrictions update the log with attempt done (how many time the task is ran, the mail connection is not initialized) try a new attempt deleting current log and on occurrence insert a DELAYED mail log  
  ROAD MAP Create a graph to show how many email are sent by time, and custom option to have a history (detailed graph)
  Autocalculate restrictions on install (WHM,keliweb,inmotionhosting,etc..)

  0 دریافت

  ارسال

 19. رایگان

  Security Question Password Mask

  این پلاگین کوچک فیلد امنیت سوال را به فیلد رمز عبور تغییر می دهد، بنابراین دیگران نمیتوانند محتوای آن را ببینند.
       
  This tiny plugin will change the Security Question field to a password field so others can't see its content.
  Note:
  Before you say that no one will see, the idea is the same from the password field. Me, for example, do videos recording all the time and I have to disable Security Questions for my group, otherwise it will appear in the video.

  3 دریافت

  ارسال

 20. رایگان

  TDB Posts

  این پلاگین مشابه آخرین ارسال های دیفالت خود ورژن 4 میباشد ولی کمی بهینه تر
   
  This hook is for displaying a block of the latest (last) posts posted on your forum. Very much like the IPB community Topic block, but instead of showing the topic originator, the last poster information is shown instead.
  This block comes with the following abilities:
  Custom block Title: I hate having to go into the language files just to edit a title. Probably won’t help with translations, but that could be changed later. Selectable forums: Select which forum’s you wish to display posts from. Your members will only see the posts that they have permission to view. Number of Posts: Select how many posts you wish to display to your members. Member Avatar: Select whether to display member avatar or not. Topic Post Count: Select whether to display a post topic count next to the title. Post Comment: You can display a post teaser in the same way as the IPB Post widget and control how many lines of the post comment you wish to display. This is the first version and no doubt could contain some bugs or as I like to call them, misplaced code and coffee driven lapses.
  If you have any questions, issues or bugs. Feel free to leave a message on the IPB community board.

  30 دریافت

  بروزرسانی

 21. رایگان

  S3 Compatible Downloads 3

  خدمات ذخیره سازی غیر S3 آمازون با IPS 4.1x کار می کنند. در صورت لزوم نقطه پایانی، کلید، مخفی و زیر فهرست خود و دلخواه دلخواه خود را اضافه کنید، به برخی از دسته های فایل مانند پیوست ها یا گالری تصاویر اختصاص دهید و از آنجا بروید!
  با این حال، این سرویس های غیر S3 آمازون به طور رسمی توسط IPS پشتیبانی نمی شود - این به این دلیل است که برخی از روش های داخلی آنها را مدیریت نمی کند. این روشها به طور انحصاری برای Amazon S3 سخت است.
   
  Non-Amazon S3 storage services do work with IPS 4.1x. Add your endpoint, key, secret, and sub-directory and custom url if needed, assign to some file category such as attachments or Gallery images and off you go!
  However, these Non-Amazon S3 services are NOT officially supported by IPS - that's because some of the internal methods have not been altered to handle them. These methods are hard-coded for Amazon S3 exclusively.
  If you are merely displaying images and the like on the front end, none of this is a problem. It becomes a problem if your end-users are going to download these files - that is when you hit the exclusively Amazon S3 code and the downloads will fail. For example, if you assign non-Amazon S3 storage to save IPS Downloads files, those files will not be downloadable. When the system attempts to make the download URL, it crafts that URL as if you were using Amazon S3, not some other S3-Compatible storage service.
  The two major areas that this will impact are IPS Downloads files and Attachments (this is what the file storage is called in the Files list in the ACP - it encompasses all attachments such as those you would have anywhere the full editor is used and there is an attachment dropzone.)
  This plugin intercepts the the URL creation method called on Amazon S3 file storage objects, checks to see if it is an actual Amazon S3 request, and then just passes it on through as usual. If it is NOT an Amazon S3 request, it must be an S3 compatible method, in which case I provide a rudimentary URL to patch this up. It isn't anything fancy: just enough headers to push out the actual file name and trigger your browser to download it. If the attachment or file in question is an image your browser might just pop it up in a new tab, in which case just right click and download it there. This has been tested with the usual modern browsers (minus Safari), and various file-types. All testing was successful.
  Free, support through the IPS Marketplace topic for now. Free also means lay off the instantaneous demands for support. I use this too so it's in my interest to keep this going. Support, and this plugin's existence, continues until IPS gets around to actually officially supporting Non-Amazon S3 storage.
  WARNING!
  The only item in the entire IPS Suite that marks files as private is IPS Downloads. This plugin will flag them as public. This means a few things:
  1) If you are monetizing or otherwise require fully controlled access to IPS Downloads files this is probably not the plugin for you. You will need to wait for complete 3rd Party S3 support, or at least specific mods to support other S3 providers. It really is just some hump work on getting the signatures correct (and it might be a V2 vs. V4 dance with varying providers as well - IPS just has a hard-coded-to-Amazon V4 method). Give it time, it will happen.
  2) If you are using this plugin on an already existing bucket with Downloads files, those files will need to be flagged as public-read for them to download correctly. Again, this plugin is just getting rid of the signatures to allow public files to download correctly from 3rd-party S3 providers. 
  3) IPS Downloads users on IPS Community in the Cloud may need to wait forever and ever before the plugin will work correctly (forever and ever being defined as more than handful of minutes) as CIC caching takes some time to get things working. You *will* need to be infinitely patient. Like, install and then go drink something for awhile, read a book, etc. Then test. Don't yell at me saying this is broken., It isn't. Tested and verified on both own-hosting and CIC.
  Enjoy, good luck, etc...
   
  KNOWN COMPATIBLE SERVICES
  Delimiter obj.space (Not recommended - see Summer 2018 topics on various review sites regarding the company)
  Digital Oceans Spaces
  Wasabi
   
  IN-COMPATIBLE SERVICES
  If a service REQUIRES a signature for download URLs, even for public-read files, this plugin will not help you. The following services are known to require signatures for all download URLs.
  S3for.me
   

  36 دریافت

  بروزرسانی

 22. رایگان

  Website Footer

  توسط این افزونه می توانید به پوسته خود یک فوتر سفارشی اضافه نمایید.
   

  22 دریافت

  بروزرسانی

 23. رایگان

  IPS Offline Countdown

  این افزونه شمارش معکوس قابل تنظیم را به صفحه آفلاین شما اضافه می کند.

  8 دریافت

  ارسال

 24. رایگان

  (NB44) Translate. Filter By App/Plugin

  توسط این افزونه میتوان فیلتر زبان  برای رشته های برنامه های نصب شده یا پلاگین نمایش داد

  28 دریافت

  بروزرسانی

 25. رایگان

  Remove Group Name

  توسط این افزونه می توانید در همه بخش های ips بخش نمایش مربوط به گروه کاربری را حذف نمایید تا نمایش داده نشود.

  13 دریافت

  بروزرسانی


×
×
 • اضافه کردن...