رفتن به مطلب

ابزارک ها

40 فایل

 1. رایگان

  IPS4 php Txt Widget

  توسط این افزونه می توانید ابزارک های دلخواه خود را با محتویات PHP و HTML و یا متن ساده ایجاد نمایید.
   
  Will let you add Text, HTML and PHP widget IPS4's blocks.
  also you can disable PHP widget from Admin CP
   
  ## How To Install
   
  You just need install the plugin (Admin CP > System > Site Features > Plugins > Install)

  416 دریافت

  بروزرسانی

 2. رایگان

  Full width widget containers (+ ویژه IPS 4.6.x)

  Adds two full-width widget containers (Header and Footer) :
  🧰 Install :
  Go to: AdminCP -> System -> SITE FEATURES -> Plugins,
  Click on the link manual upload,
  Select file .xml from packet and click install button 🛠️ Update :
  Go to: AdminCP -> System -> SITE FEATURES -> Plugins,
  Search plugin and click Upload a new version,
  Select file .xml from packet and click install button.

  14 دریافت

  بروزرسانی

  • ورژن پشتيبانی شده
   4.6
 3. رایگان

  TXT & PHP Widget 1.1.0

  توسط این افزونه می توانید ابزارک های دلخواه خود را با محتویات PHP و HTML و یا متن ساده ایجاد نمایید.
  پشتیبانی کامل از IPS 4.5
  Will let you add Text, HTML and PHP widget IPS4's blocks.
  also you can disable PHP widget from Admin CP
   
  ## How To Install
  You just need install the plugin (Admin CP > System > Site Features > Plugins > Install)

  14 دریافت

  بروزرسانی

  • ورژن پشتيبانی شده
   4.5
 4. رایگان

  Sidebar Poll

  توسط این افزونه می توانید نظر سنجی جدا از نظر سنجی های تاپیک ها در کنار سایت خود ایجاد نمایید.

  69 دریافت

  بروزرسانی

 5. رایگان

  Sidebar Poll

  توسط این افزونه می توانید نظر سنجی جدا از نظر سنجی های تاپیک ها در کنار سایت خود ایجاد نمایید.
   
  پشتیبانی از ورژن 4.5
   
   
   
   
  .....
   
  نسخه سازگار با آی پی اس  4.4 رو از از لینک زیر دانلود کنید
   

  0 دریافت

  ارسال

  • ورژن پشتيبانی شده
   4.5
 6. رایگان

  Enhanced Status Updates Widget

  سلام با این افزونه میتوانید کنترل بیشتری روی ابزارک وضعیت داشته باشید .
  مثلا ریپلای کردن و ...
   
  Adds status replies and add reply support to the "Recent Status Updates" widget, similar to how IPB 3.4 worked.
  Features:
  Expand/collapse toggle for displaying status replies.
  Full rich text support for both status updates and replies.
  Support for status reply pagination.
  Add status reply form and save using ajax.
  Set a status reply limit before directed to members profile page.
  Enable or disable text truncate for status updates or replies.
  Optional setting to include status reply reactions.
  Optional setting to include status update reactions.
  Modifies the existing core widget, just upload plugin and your done.
   

  8 دریافت

  ارسال

  • ورژن پشتيبانی شده
   4.3
   4.4
 7. رایگان

  Donate Sidebar

  افزونه کمک مالی
  با استفاده از این افزونه می توانید مقادیری را که کاربران باید به عنوان کمک مالی پرداخت کنند تعیین کنید.
  سازگار با ورژن 4.5
     

  2 دریافت

  ارسال

  • ورژن پشتيبانی شده
   4.5
 8. رایگان

  BattleMetrics Status Widget

  شناسه سرور
  می توانید با پیدا کردن سرور خود در BattleMetrics و کپی کردن قسمت آخر بخشی از آدرس را پیدا کنید.

  Ex. https://www.battleme...rs/rust/1031364 the last number part will be 1031364
   
   
   

  2 دریافت

  بروزرسانی

  • ورژن پشتيبانی شده
   4.4
 9. رایگان

  Leaderboard: Past Leaders

  این پلاگین که اعضای بیشترین اعتبار را دارند یا در طول روزهای گذشته برنده شده اند را نشان می دهد
  Block settings:
  Number of leaders to show The block will appear if:
  Reputation is enabled Leaderboard is enabled Member who's browsing has permisison in the leaderboard module  

  30 دریافت

  بروزرسانی

 10. رایگان

  Widgets Extensions

  با این ابزارک شما میتوانید به بلوک های موجود در سایت فایل های HTML و یا PHP اضافه کنید
  The widget extension allows you to easily add custom blocks and then style them using your own CSS styles and classes.
  The plugin will add three different types of custom widgets: Text, HTML and PHP.
  Allowed Block Options:
  Set the block to display on or off, Set the block to display to selected groups only, Can elect to use a block title or not. Good if you are showing adverts or not, You can use CKEditor or CodeMirror for the block content and this can be toggled via the Blocks settings. For example, HTML and PHP can use CodeMirror to make life easier if you are using HTML or PHP in your blocks. You can easily add CCS styles to the Block Title and Content using the Widget Forms rather than having to edit templates. This makes it easier to customise each block differently to have a different look and feel to match your website theme. You can add custom CSS classes via the Widget Form for quickness. Bear in mind this will add inline CSS to your theme, so it would be better to add custom CSS Classes to the Theme Custom.css instead.

  19 دریافت

  بروزرسانی

 11. رایگان

  IPS Collapsible Widgets

  این پلاگین خاصیت جمع کنندگی را به ویجت ها اضافه میکند
  This plugin adds a function to collapse or show a widget.

  13 دریافت

  بروزرسانی

 12. رایگان

  Enhanced Widgets

  ویجتهای پیشرفته را دانلود کنید و بخش مدیرت خود را با برخی از ویدجت های خوش طعم مانند صفحه 3D با آمار پر کنید
   
  Download Enhanced Widgets and liven up your board with some tasty looking widgets including 3D pie charts filled with stats
  Features nice new design instead of the default IPS widgets, Shows the prefix of the topics if one is set with a nice coloured box around the prefix, Select what forums to show the results from, Select the limit of results to show on each widget, You can also pick the topic prefix colours on each widget, This currently has 12 widgets but more will be coming ( Let me know what sort of ones you would like )
  Widgets
  Recent posts ( Shows a list of the recent posts ) Recent posts with replies ( Shows a list of the recent posts showing 3 lines of their post ) Recent posts dual column ( Shows a dual column list of the recent posts not suitable for the sidebar ) Recent topics ( Shows a list of the recent topics ) Recent topics dual column ( Shows a dual column list of the recent topics not suitable for the sidebar ) Trending topics ( Hot Topics ) ( Shows a list of the hot topics ) Lounge ( Shows a list of the topics from your chosen forum ) Members per group ( Shows a 3D pie chart of the member count per group ) Posts per forum ( Shows a 3D pie chart of the post count per forum ) Members per club ( Shows a 3D pie chart showing how many members are in each club ) Topics per forum ( Shows a 3D pie chart showing how many topics are in each forum ) Reactions per reaction ( Shows 3D pie chart showing how many reactions have been awarded per reaction ) All widgets have their own settings and can be changed in the widget edit settings

  8 دریافت

  ارسال

 13. رایگان

  Rankings: top posters, top topic creators, most liked

  این پلاگین ویجت رتبه بندی اعضا را اضافه میکند که در دو جهت عمودی و افقی کار میکند
   
  LibterRanking plugin adds highly configurable members ranking widget which works both in horizontal and vertical orientation.
  Configuration
  Widget title Number of members to display Time in days to count posts/topics/reputation Content type (posts, topics or reputation) Excluded member groups

  68 دریافت

  بروزرسانی

 14. رایگان

  Show Sidebars

  در بعضی از قسمت های IPS ستون ابزارک ها همانند بخش نمایه کاربری و ... غیرفعال است. توسط این افزونه می توانید در بخشی هایی که ستون ابزارک ها غیرفعال است، آن را فعال نمایید.

  10 دریافت

  ارسال

 15. رایگان

  Recent Topics/Posts - NB40

  این افزونه آخرین ارسال ها (به صورت تاپیک و پست) را در سایدبار سایت نمایش می دهد.
  قیمت صرفا جهت اطلاع : 7.50 دلار آمریکا

  197 دریافت

  بروزرسانی

 16. رایگان

  BanStats

  این افزونه یک ویجت افزاد بن شده را به سایت اضافه میکند
  BanStats is a plugin that adds count of banned users to the "Member Stats" widget.
  Demo: https://mcadmins.pl/

  14 دریافت

  ارسال

 17. رایگان

  Who To Follow

  این ابزارک تعداد x کاربر را به کاربران جهت دنبال کردن، پیشنهاد می دهد.
  قیمت صرفا جهت اطلاع : 12 دلار آمریکا
   
  This plugin will display the block with X random users
  This plugin also:
  - display following counter and followers counter on hover card
  - display the block "Following X members" in user profile
  - display the page "Members %user% is Following"
   

  22 دریافت

  بروزرسانی

 18. رایگان

  Telegram Social Profile

  با این افزونه امکان پیوند به نمایه شما را در Telegram در قسمت پایین صفحه IPS Community Suite امکان پذیر خواهد شد
   
  Button to share your IPS Community Suite content on Telegram messenger. Work exactly the same way as standard Facebook, Twitter or Google buttons.
  Demo
  You can see and test sharing buttons on our support forum. Open any topic and find sharing section at the bottom of the page.
   

  108 دریافت

  بروزرسانی

 19. رایگان

  Tumblr Social Profile

  توسط این پلاگین امکان پیوند نمایه شما را در پلت فرم وبلاگ نویسی Tumblr در پایین صفحه IPS Community Suite اضافه خواهد شد
  Adds link to your profile on Tumblr blogging platform in IPS Community Suite footer. Work exactly the same way as standard Facebook, Twitter or Google profile links.
  Demo
  You can see and test social profile links on our support forum. Look in the footer, where all social links are displayed.
   

  6 دریافت

  بروزرسانی

 20. رایگان

  Telegram Share

  توسط این افزونه دکمه  اشتراک گذاشتن محتوای IPS Community Suite در پیام رسان Telegram  امکان پذیر میشود .
   
  Adds link to your profile on Telegram in IPS Community Suite footer. Work exactly the same way as standard Facebook, Twitter or Google profile links.
  Demo
  You can see and test social profile links on our support forum. Look in the footer, where all social links are displayed.
   

  115 دریافت

  بروزرسانی

 21. رایگان

  General Statistics Widget

  توسط این ابزارک، آمار سایت را می توان به صورت تفکیک شده به نمایش گذاشت.

  90 دریافت

  بروزرسانی

 22. رایگان

  (GS) Steam Group

  این افزونه اطلاعات مربوط به گروه Steam (نرم افزار مدیریت و اجرا بازی) را به عنوان یک ویجت نمایش می دهد.
  قیمت جهت اطلاع : 5 دلار آمریکا

  18 دریافت

  ارسال

 23. رایگان

  Advanced Custom Widgets

  توسط این افزونه می توانید در هر بخشی از موقعیتی از صفحه، ابزارک خود را قرار دهید. به طور عادی شما تنها در مکان هایی که پوسته پشتیبانی می کند می توانید ابزارک ها رو قرار دهید که با این افزونه در خارج از این بخش ها نیز می توانید ابزارک های خود را قرار دهید.
  قیمت صرفا جهت اطلاع : 10 دلار آمریکا
  خصوصیات :
  Fixed and normal widgets Fixed widgets. Add fixed widgets to website sides you choose in the widget configuration, each widget can have different position or even a custom position.  Normal widgets. Add normal and default widgets
    TXT & HTML widgets Each widget can be TXT or HTML.
    Fully customizable widgets. Each widget you add can have different settings and different colors. You can customize widget width, height, fixed positions, optionally hide on mobiles and tablets, customize fixed sides switcher, Switcher type, Switcher style, set User group  permissions and colors...etc)

  39 دریافت

  بروزرسانی

 24. رایگان

  (DP42) Latest Profile Visitors

  این افزونه آخرین افرادی را که از پروفایل بازدید کردن به صورت ویجت جدا فراهم کرده و نمایش میدهد

  27 دریافت

  بروزرسانی

 25. رایگان

  (SD) Board Life Counter

  با کمک این ابزارک نمایش اطلاعات در مورد تاریخ شروع انجمن و / یا تعداد سال، ماه، روز، ساعت، دقیقه که از زمان آغاز آن سپری شده است را میتوان نمایش داد

  31 دریافت

  بروزرسانی


×
×
 • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

ما مجبور شدیم تا از کوکی ها و فناوری های مشابه برای اجرای این وب سایت استفاده کنیم تا بتوانیم تجربه بهتری در زمان استفاده از سایت برای شما ایجاد نماییم. سیاست حریم خصوصی.