رفتن به مطلب
پشتیبانی سایت ساز IPB/IPS فارسی
١۵ سال تجربه، کلیک کن!

امکانات کاربری

امکانات کاربری

188 فایل

 1. رایگان

  (aXen) Yours chat entries from Chatbox

  این افزونه تعداد خطوط ثبت شده و نمایش داده شده را در نتایج افزایش می دهد.
  این افزونه با صفحات (CMS) کار می کند.
  The plugin increases the number of displayed record lines in the results. The plugin works with Pages (CMS).

  776 دریافت

  بروزرسانی

  • ورژن پشتيبانی شده
   4.3
   4.4
 2. رایگان

  Group Name Indicator

  توسط این افزونه می توانید گروه های کاربری را در بخشی که می خواهید با ترتیب مورد نظر خود برای گروه های کاربری نمایش دهید.
   
  Show a legend of your groups in Who's Online and Recently Browsing active users list, sorted in the order you specify. Handy so that people know what those group prefixes and suffixes mean.

  533 دریافت

  بروزرسانی

  • ورژن پشتيبانی شده
   4.4
 3. رایگان

  Recent Topics - MDMX

  این ابزارک آخرین ارسال های انجمن را به صورت Ajax نمایش می دهد.
  تنظیمات :
  Number of topics to display Minimum posts The interval for automatically updating the list (in seconds ) Exclude forums Display widget for groups

  635 دریافت

  بروزرسانی

  • ورژن پشتيبانی شده
   4.3
   4.4
 4. رایگان

  (SD) Image Host

  توسط این برنامه می توانید یک سیستم آپلود تصاویر برای کاربران و عموم با استفاده از سایت ساز IPS راه اندازی کنید.
   
  The application allows you to create a system to upload images on forum.
  The application fetch news from ipsbeyond.pl and displays them in acp on the home page of the application
  Functionality:
  Uploading images (depends on group permissions)
  Ability to delete images (depends on group permissions)
  Ability to turn off application
  Upload image from "Create menu"
  Create thumbnail images
  Ability to apply a watermark to an image
  Ability to set the allowed extensions for files
  Ability to set up file size
  Warning. If you have an app (DP34) iHost you can migrate data using query:
  INSERT INTO ibf_sdimagehost_images (image_member_id, image_real_name, image_location, image_file_size, image_ip_address, image_added, image_thumb_location) (SELECT u_member_id, u_real_name, u_location, u_size, u_ip, u_time, CONCAT( "thumb_", u_location ) as "image_thumb_location" FROM ibf_ihost_images) where ibf_ are prefix in database

  4 دریافت

  ارسال

  • ورژن پشتيبانی شده
   4.4
   4.5
 5. رایگان

  Disable Admin Emails

  توسط این افزونه می توانید قسمت هایی که مرتبط با دریافت ایمیل از طرف مدیریت هست را حذف نمایید.
   
  Will remove the admin emails/mailing list option from all locations in IP.Board.

  0 دریافت

  بروزرسانی

  • ورژن پشتيبانی شده
   4.4
   4.5
 6. رایگان

  Staff Badge in User Profile

  توسط این افزونه می توانید یک نشان خاص برای کاربرانی که مدیر هستند، در پروفایل کاربریشان در نظر بگیرید.

  رشته های قابل ترجمه:
  StaffBadgeUserProfile_title StaffBadgeUserProfile_desc Staff Badge in User Profile plugin adds a badge for users who are administrators or have moderator privileges. 
  This simple plugin was made at the request of one of the users.
   
  Phrases to translate:
  StaffBadgeUserProfile_title StaffBadgeUserProfile_desc

  1 دریافت

  بروزرسانی

  • ورژن پشتيبانی شده
   4.5
 7. رایگان

  Format Username in Profile

  توسط این افزونه میتوانید ظاهر و حالات نمایش نام های کاربرها را تعیین کنید، به صورت پیش فرض نام های کاربران ظاهر و حالت خاصی ندارند.

  2 دریافت

  ارسال

  • ورژن پشتيبانی شده
   4.5
 8. رایگان

  Secondary Groups Indicator

  این افزونه گروه های کاربری ثانویه ای که کاربر در آن عضو است را در مشخصات کاربری و نمایه نمایش می دهد.

  52 دریافت

  بروزرسانی

  • ورژن پشتيبانی شده
   4.5
 9. رایگان

  (aXen) Number of entries Chatbox ( FREE / + )

  این پلاگین تعداد مطالب شما را در مکان های زیر نمایش میدهد
   
  The plugin shows entries from the Chatbox+ app in:
  Hovercard, Profile, ProfileHeader, Topics

  246 دریافت

  بروزرسانی

  • ورژن پشتيبانی شده
   4.5
 10. رایگان

  Links Directory

  توسط این برنامه می توانید یک بخش لینکدونی ( Link Directory ) در انجمن خود ایجاد نمایید.
  قیمت صرفا جهت اطلاع : 35 دلار آمریکا
  ویژگی ها :
  Submit links to websites along with a title, description, and an image generated from extensible APIs: Sneak.pw, WebThumbnail, Thumbshots (requires an API Key) and Upload field. You can also save the image locally, which will reduce the API call. Image is updated when you update the link. Admin can choose if new links are moderated, per category. Submit comments to links. Admin can choose if new comments are moderated, per category. Rate links using the star rating system used throughout the IPS4. Per category setting. Integrates to Share Links to share or email inks. Inregrates to Google Maps if and address is provided in the link submission (IPS 4.1.13+: Google Map APIs now requires an API key. Go to AdminCP -> System -> Community Enhancements to enable Google Maps support) Ability for users to report potentially offensive content or broken links using the built-in Report Center Search integration: search links along with the rest of your community’s content Supports item marking, allowing your users to see what links have been added or commented on Integrates into Activity Streams. Supports the built-in tagging system including prefixes. Support for notifications such as new links and comments on user links. Ability to follow/like categories and individual links. Unlimited categories of links, plus unlimited depth of parent-child relationships Category Icons Drag & drop reordering of categories in the ACP. Per-category permissions to show category, view links, submit links, add comments, and avoid approval queues Provide “link back” code so other websites can link back to yours. Mark links as official affiliates and display them in a different section on the Links Directory index Integrates into IPS4 Moderating system, which all commons permissions, such as pin, unpin, delete, feature, move, etc. Per-category Permissions allowing you to specify which permission sets are allowed to view category, view links, add links, edit links, comment, rate, and avoid moderation at a granular level. Robust Admin Restrictions. Integration with the Advertisements system Integration with Sitemap system to include links in your sitemap Ability to create RSS feeds of all links Integration with ACP Live Seach (Links categories) Support Extra Fields so you can define different fields per category Friendly URLs for links and categories Ability to configure the Links Index page to display the blocks you want And much, much more!

  78 دریافت

  بروزرسانی

 11. رایگان

  Night Mode - فارسی

  توسط این برنامه می توانید حالت شب را به انجمن اضافه کنید. با تعیین ساعت پوسته انجمن به طور خودکار برای کاربران تغییر خواهد کرد. مناسب برای ایجاد حالت Dark mode

  11 دریافت

  بروزرسانی

  • ورژن پشتيبانی شده
   4.5
 12. رایگان

  Inactive Members

  توسط این مد می توانید کاربرانی را که غیرفعال هستند راغب به فعالیت نمایید. بر اساس بازه زمانی و گروه های کاربری که شما تعیین می کنید که می توانید کاربران غیرفعال را پیدا و با ارسال پیام خودکار و دیگر روش ها آنها را به فعالیت باز بخوانید.
  همچنین زمان آخرین فعالیت به صورت کامل دقیق اندازه گیری خواهد شد و امکان فیلتر سازی بیشتر در زمان ارسال ایمیل انبوه برای شما فراهم خواهد آمد.
  قیمت صرفا جهت اطلاع : 11 دلار آمریکا
   
  Inactive Members and Real Last Activity is a suite of tools and enhancements for your IPS Community, designed to help you measure real last activity, notify users based upon real last activity, and ultimately manage inactive members.  
  Are you looking to re-engage old or inactive members?   Are you looking to automatically clean out inactive members?  Are you looking to overcome the hidden activity of anonymous users? Inactive Members and Real Last Activity by @Fosters adds three powerful tools into your admin toolkit to help you intelligently manage the activity of your members.
  Inactive Members
  Inactive Members adds new rule-making capabilities to your Members tab in the ACP which empower you to engage inactive members and attract them back; manage inactive members by automatically moving them to another membergroup or permanently deleting them; and automate the entire setup  in a seamless and constant back-end process.  
  Choose the number of inactive days.  Select the action.  Save.  
  Other features on Inactive Members include:
  Write multiple rules such as 30 days, 60 days, and 180 days based on your own community activity and needs Exclude certain membergroups so they stay protected from changes Draft custom email messages using the powerful IPS tag system to customize it to the recipient Real Last Activity
  Real Last Activity adds a new measurement metric to every user profile on the user's actual recorded activity.  This can be used to overcome the activities of users who mark themselves as anonymous and participate in the forums without showing their activity.  
  Bulk Mail Filter
  A new filter is added to the IPS Bulk Mail feature.  This can be used to sharpen your Bulk Mail targeting to include or exclude anonymous users based upon their real last activity on your community.  For users who want to stay anonymous but who actively visit and participate on your website, you can now target them better with your community newsletters and mailings. 

  19 دریافت

  بروزرسانی

 13. رایگان

  Pay to Pin Topics

  برنامه ای برای درآمدزایی تو انجمن.
  تو انجمنهایی که تعداد ارسالهای بییشتری داره و کاربر میخواد ارسالش تو ردیفهای اول قرار بگیره و تاپیکش تو چشم باشه و سریع جوابشو بگیره به کار میره.
   
  This application will help admins to monetize their boards by allowing users to pay to have topics pinned for a given number of days. Admin can allow topics to be pinned per forum and per group settings.
   
  - Requirement:
  Commerce: https://invisioncommunity.com/features/commerce - Per forum settings:
  Enabled Groups allowed to pay to pin topics Amounts Amount to pin for 7 days Amount to pin for 15 days Amount to pin for 1 month Amount to pin for 2 months Amount to pin for 3 months Amount to pin for 6 months - Settings:
  Member should only request to pin their own topics Commerce: Payment method Tax Class - Per member restriction:
  Can request to pin topics - Per group restrictions:
  Number of content count to submit pin requests Number of reputation points to submit pin requests Number of days as a member to submit pin requests - Note:
  An invoice will be generated and the topic will be pinned once payment is received. In the meantime, the topic will not be available to be pinned by anyone else. There's a Commerce setting to define number of days  the invoice can expire (ACP -> Commerce -> Invoices -> Invoice Settings -> Invoices must be paid within). You must change the default value (30 days) to something that fits your needs.  

  11 دریافت

  بروزرسانی

  • ورژن پشتيبانی شده
   4.4
   4.5
 14. رایگان

  Opt-in Billing | Disable Billing Address for Subscriptions 1.2.1

  توسط این افزونه میتوانید فیلد های آدرس و اطلاعات کاربری حین خرید در IPS توسط کاربران را غیر فعال نمود.
  سازگاری با IPS 4.5
   
  Opt-in Billing | Disable Billing Address for Subscriptions - This plugin will prevent Commerce from asking customers for their real name and address when purchasing a subscription.
  Features:
  Disable billing addresses completely, or allow the customer to choose whether to enter a billing address by enabling the billing feature. The billing option will work for all purchases that don't require billing information, not just subscriptions.
  If desired, disable billing addresses for all physical products. Useful, for example, if you want to use Commerce's shipping feature to track non-physical items.
  Please note that if you are using PayPal as your payment gateway with Billing Agreements set to Required, this plugin will not be able to help you because PayPal requires address information for Billing Agreements. If billing agreements are optional or disabled, this plugin will work well with PayPal.

  2 دریافت

  بروزرسانی

  • ورژن پشتيبانی شده
   4.5
 15. رایگان

  Enhanced User Info Panel

  توسط این افزونه می توانید اطلاعات نمایش کاربر ارسال کننده که در کنار پست ها نمایش داده می شود را با موارد پایین بیشتر کنید.
  قیمت صرفا جهت اطلاع: 10 دلار آمریکا
   
  Settings Feature
  Edit the width of the user info panel between 200px - 350px Move the username to the user info panel Show/Hide the users clubs as icons (if they are members of one) Show/Hide the users cover photo (If they have one) Show/Hide the users group with colour formatting Show/Hide the users rank / title Show/Hide the users post count Show/Hide the users reputation Show/Hide the users last activity Show/Hide the users follower amount Show/Hide the users post per day ratio Show/Hide the users amount of leader board member of the days won Choose to use a gold font for the member of the day Show/Hide the users joined date Change the joined date to one saying "With Us For xxx Days" Show/Hide each section for mobile browsing Show/Hide the users online status Change the online status to a pip Choose to use a pulsating green glow for when the users online Show/Hide the users birthday Change the birthday view to the show the members age instead Show/Hide the users timezone Show/Hide secondary group images Move the users rank pips / rank image to below the info panel Set a margin from the top of the post panel (Needed on some themes you won't need for the default theme) Now works with the iAwards user info pane Show/Hide a topic starter badge or field to the info panel (If the user is the topic starter) Show/Hide the users connected device (4.2.x Only) Change the width & height of the avatar between 75px - 200px Change the font of the username (you can use web safe fonts, Google fonts or you can even upload your own!!!!!) Change the height of the users cover photo Choose to have a border-radius around the avatar and enter your own amount Choose what each user group can see on the info panel Now works with (DF42) Members Social Info  

  164 دریافت

  بروزرسانی

  • ورژن پشتيبانی شده
   4.5
 16. رایگان

  Recent Topics

  این برنامه یک کادر با آخرین موضوعات / پست های موجود در فهرست را در صفحه نمایش نشان می دهد. لیست به طور خودکار در هر X ثانیه به روز می شود.
  ACP Settings:
  Block position: Before of After forums categories Display topic author photo Hide the Recent Topics block from mobile devices Hide the Recent Topics block from small screens devices (tablet, netbook, notebook, etc.) Number of topics to show Ability to update member's personal number of topics setting to meet the Admin CP setting Display Moderator Options: Moderator Options will appear only to those who can moderate content Show block to specific groups Display topics from Clubs Exclude Forums: option to select which forums to NOT pull topics from Display effect and flash message when the list get updated Time to automatically update the topics list Member Setings (Account Settings):
  Display Recent Topics Number of topics to show Exclude topics from

  30 دریافت

  ارسال

  • ورژن پشتيبانی شده
   4.4
   4.5
 17. رایگان

  ChatBox+

  Chatbox Plus یک برنامه چت است که از ارتباط های آژاکس به سرور برای دریافت پیام های جدید استفاده می کند. در حال حاضر، از اتاق گفتگو و کلوب پشتیبانی می کند. چت خصوصی و گروه هم در آپدیت های بعدی بهش اضافه میشه(البته طبق گفته نویسنده )
   
  این نرم افزار چند ویرایشگر داره که یکی ساده هست و دمو آن را میتونید از لینک زیر مشاهده کنید.
  دموی برنامه ChatBox+
   
  امکانات:

       اتاق ها:
           مدیر می تواند اتاق های متعددی را برای نمایش در ویجت ایجاد کند.
           اتاق های پشتیبانی برای کلوب ها.
           اطلاعیه ها و قوانین برای هر اتاق
           لیست کاربران آنلاین.
           اجازه به مهمان و چت با نام مستعار
   
  پنجره پاپ آپ:

       پنجره ای در پایین صفحات نمایش داده می شود تا کاربران از هر جای سایت هستند به چت دسترسی داشته باشند و بتوانند پیام ها را بخوانند
       امکان نمایش / پنهان کردن پنجره
       گزینه ای برای مخفی کردن در تلفن همراه.
   
  دارای طرح و رنگ آمیزی متنوع
  کنترل های کاربر:

       روشن / خاموش اطلاع رسانی صدا.
       چت در یک پنجره پاپ آپ
       انتخاب پوسته
   
  کنترل کننده مدیریتی:

       ویرایش اعلان
       مسدود یا بلاک کردن کاربران
       حذف تمامی پیام های اتاق
       ویرایش سریع / حذف یک پیام
   
  و بسیاری از امکانات دیگه که حوصلم نشد ترجمه کنم و اینجا براتون بذارم. امیدوارم مفید باشه. اگر دیدی نیاز به فارسی سازی داره یا با زبان فارسی مشکل داره با من در ارتباط باشید.
  فارسی ساز این برنامه را میتوانید از لینک زیر دریافت کنید:
   
   

  115 دریافت

  بروزرسانی

  • ورژن پشتيبانی شده
   4.3
   4.4
 18. رایگان

  (FD) News Slider

  این افزونه که در اینجا موجود است ، به صورت سفارشی ساخته شده است
  -> Changed plug to app
  -> Option to enter the author of the ad has been added
  -> Added possibility of advanced text editing (WYSWIG editor)
  -> Possibility to add an infinite number of ads

  5 دریافت

  ارسال

  • ورژن پشتيبانی شده
   4.4
   4.5
 19. رایگان

  Scroll up and down

  سلام.
  این افزونه برای اسکرول صفحات به سمت بالا و پایین به کار می رود.

  2 دریافت

  ارسال

  • ورژن پشتيبانی شده
   4.4
   4.5
 20. رایگان

  Duo Authentication

  سلام.
  اگه تا حالا برای امنیت انجمن و کاربراتون از اهراز هویت دو عاملی استفاده می کنید میتوانید از این افزونه Duo Authentication (1.2.0)  هم استفاده کنید. این افزونه برای نسخه 4.5 به روز شده است

  0 دریافت

  ارسال

  • ورژن پشتيبانی شده
   4.5
 21. رایگان

  Trophies and medals

  برنامه ای برای اعطای مدال به کاربران
  این نسخه آزمایشی یا همون Beta برای نسخه 4.5 هستش

  3 دریافت

  بروزرسانی

  • ورژن پشتيبانی شده
   4.5
 22. رایگان

  Back To Top

  توسط این افزونه، امکان رفتن به ابتدای صفحه به صورت smooth میسر خواهد شد.
  شامل نسخه فارسی

  137 دریافت

  بروزرسانی

 23. رایگان

  Tapatalk

  برنامه ای برای دسترسی سریع به انجمن ها.
  این برنامه استفاده از انجمن های آنلاین را در یک تلفن همراه، سریع، ساده و انعطاف پذیر آسان می کند و دسترسی به بیش از 35000  انجمن اینترنتی با 13 دسته جداگانه را فراهم می کند. از انجمن های دارای بازی و سرگرمی گرفته تا انجمن هایی با موضوعات تخصصی.
   

  2 دریافت

  ارسال

  • ورژن پشتيبانی شده
   4.5
 24. رایگان

  (SD) Live Streams 1.3.7

  توسط این برنامه می توانید یک سیستم زنده Stream راه اندازی نمایید.
   
  About This File
  (SD) Live Streams  allows you to create your own Live Stream system that can compete with virtually any app/page that provides live video content. (SD) Live Streams allows anyone with permissions to add their own streams.
  The application does not have a copyright footer
   
  Supported platforms
  YouTube.com Twitch.tv Smashcast.tv  
  Functionality
  Create categories with permissions Any category recess Package creation Charge for adding streams Internal grant system Channels +18 years (including age verification) Comment on posts Highlight comments Messages in streams Chat z platform Ability to set the cover for the stream Ability to create topics when adding streams

  3 دریافت

  ارسال

  • ورژن پشتيبانی شده
   4.5
 25. رایگان

  Gallery Images Tab on User Profile

  این برنامه برای نمایش تمام تصاویر ارسال شده توسط کاربر ، اعم از اینکه در هر آلبومی باشد ، یک زبانه جدید در نمایه کاربر ایجاد می کند.

  4 دریافت

  ارسال

  • ورژن پشتيبانی شده
   4.4
   4.5

×
×
 • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

ما مجبور شدیم تا از کوکی ها و فناوری های مشابه برای اجرای این وب سایت استفاده کنیم تا بتوانیم تجربه بهتری در زمان استفاده از سایت برای شما ایجاد نماییم. سیاست حریم خصوصی.

×

با افتخار ١۵ سال در خدمت شما هستیم