رفتن به مطلب
 • راهنمای وضعیت ها

  در حال بررسی = گزارش ارسالی تحت بررسی و اقدام است.

  رفع شده = گزارش ارسال شده، تایید و مشکل برطرف شده است.

  بسته شده = اگر مشکل گزارش شده ارتباطی با بسته فارسی ساز نداشته باشد یا پیشنهاد داده شده امکان انجام نباشد، وضعیت گزارش به حالت بسته تغییر خواهد یافت.

 • راهنمای ارسال

  🟥 عنوان گزارش = بخش دارای اشکال ذکر شود. مثلا بخش کاربری واژه اشتباه یا بخش مدیریت غلط تایپی واژه کاربر

  🟩 متن گزارش = محل دقیق مشکل و یا وضعیت ترجمه ذکر شود.×
 • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

ما مجبور شدیم تا از کوکی ها و فناوری های مشابه برای اجرای این وب سایت استفاده کنیم تا بتوانیم تجربه بهتری در زمان استفاده از سایت برای شما ایجاد نماییم. سیاست حریم خصوصی.